IX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів

22 березня 2021 року

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів
"СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР"
ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
23 квітня 2021 р. на базі Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла. Конференція відбудеться в режимі он-лайн
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
✓ визначення сучасних тенденцій розвитку аграрної науки;
✓ обмін науковими здобутками між молодими ученими та спеціалістами України та країн ближнього зарубіжжя.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Селекція і насінництво
2. Генетика і фізіологія рослин
3. Біотехнологія
4. Захист рослин
5. Рослинництво, землеробство, кормовиробництво
6. Садівництво, плодівництво
7. Механізація с.-г. виробництва
8. Економіка с.-г. виробництва
9. Погляди молодих науковців на розвиток сучасної аграрної науки
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, російська, англійська
 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
до 05 квітня 2021 року необхідно:
на адресу оргкомітету в електронному вигляді надіслати наступні матеріали:
✓ заявку на участь у конференції;
✓ матеріали тез.
Вартість публікації - безкоштовна.
До початку роботи конференції буде опублікований збірник матеріалів, який учасники матимуть змогу отримати під час проведення конференції.
За бажанням, автори можуть подати статті за темою своїх тез, які у разі їх відповідності вимогам, будуть надруковані в наукових фахових виданнях «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» (http://journal.sops.gov.ua/) та «Миронівський вісник» (http://mv-mip.com.ua/ua/)
Заявка на участь у конференції
Прізвище, ім’я по батькові _____________
Науковий ступінь ____________________
Вчене звання ________________________
Посада _____________________________
Організація __________________________
Контактний тел. ______________________
E-mail:______________________________
Назва доповіді (тез) __________________
Заявку на участь у конференції та текст тез направляти на електронну пошту за адресою [email protected] з підписом файлів – прізвище першого автора: Ivanov_Zayavka, Ivanov_Tezy.
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Обсяг тексту на 1 повну сторінку, матеріали не повинні містити таблиці, графіки та рисунки, списку літератури, текст - в редакторі Microsoft Word (сторінки А-4 210×297 мм), з полями: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль – 14 pt, міжрядковий інтервал одинарний, абзац – 1,25 см, назви сортів беруться в ‘одинарні лапки’.
Структура тез:
● індекс УДК;
● прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада;
● назва організації, де працює автор;
● електронна адреса (e-mail);
● назва тез;
● текст тез має коротко висвітити актуальність теми, мету роботи (поставка проблеми), матеріали та методи досліджень, результати досліджень, висновки (або завдання/проблема, що ставиться для подальшого вирішення).
Зразок оформлення
УДК 633.11:631.529
Гуменюк О.В., кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці
Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України
СЕЛЕКЦІЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Селекція пшениці озимої в залежності від зони його вирощування вимагає … … …
Відповідальність за зміст несе автор. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти надіслані матеріали, які не відповідають вимогам.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook