Відкрита лекція доцента кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Суханової Алли Валеріївни

19 березня 2021 року

 ON-LINE (ZOOM)
    18 березня 2021 року доцентом кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Сухановою Аллою Валеріївною була проведена відкрита лекція для бакалаврів 3-го курсу спеціальності "Менеджмент" дисципліни "Контролінг" на тему "Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства".

    В умовах кризи перед багатьма підприємствами стоїть питання виживання. Однією з причин такої ситуації є зниження платоспроможності суб'єктів господарювання. У результаті підприємства опиняються на межі банкрутства. Для нормального існування підприємства необхідне створення такої системи управління, яка чітко реагувала б на часті зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, розвиток і конкурентоспроможність партнерів, створення оптимальних трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасне прийняття управлінських рішень оперативного і стратегічного значення. Основною метою лекції було засвоєння здобувачами вищої освіти основних положень та принципів фінансової діагностики, вивчення мети, завдань і методологічної основи фінансової діагностики, ознайомлення з моніторингом як невід’ємним елементом фінансової діагностики, оцінка ризиків та правильного управління ними, аналіз основних елементів фінансової діагностики підприємства.

   На відкритій лекції були присутні викладачі кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту та кафедри економічної теорії: завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, д.е.н., професор, член-кореспондент Національної академії наук України Шинкарук Лідія Василівна, д.е.н., професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Дєліні Марина Миколаївна, к.держ. упр., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Алексеєва Катерина Андріївна, к.е.н., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Биховченко Валентина Петрівна, к.е.н., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Власенко Тетяна Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Свердан Михайло Михайлович, к.держ. упр., старший викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Дергач Анна Вадимівна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Нагорна Олена Вікторівна.

    Присутні зазначили, що лекція проведена згідно плану, відповідно до робочої програми. Також відмітили високий педагогічний рівень проведення лекції, а саме: майстерність викладача у викладанні дисципліни, чіткість, логічність, наявність міжпредметних зв’язків, поєднання теоретичного матеріалу з практичними прикладами та вирішення ситуаційних завдань, використання технічних засобів навчання та унаочнення матеріалу протягом проведення лекції, постійний зворотній зв'язок із аудиторією та вміння зацікавити студентів до активної роботи.

Валентина Биховченко,
доцент кафедри виробничого
та інвестиційного менеджменту

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook