Використання навчальної лабораторії кафедри для якісної підготовки фахівців

3 березня 2021 року

 

Навчальна лабораторія кафедри фінансів створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктоp філософії (PhD).

Основними завданнями навчальної лабораторії є:

1. Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктоp філософії (PhD) через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом їхнього практичного опрацювання в лабораторних умовах, формування практичних навичок, вмінь та ключових для даного фаху компетентностей.

2. Підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, практичних, факультативних, гурткових занять згідно з чинними робочими програмами дисциплін кафедри, планами роботи студентських наукових гуртків і факультативів та методичними рекомендаціями щодо їхнього виконання.

3. Створення належних умов для підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету, інших закладів освіти та організацій.

4. Формування методичної бази кафедри для забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи здобувачів.

5. Створення учасникам освітнього процесу безпечних умов праці та навчання відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.

6. Виконання оперативних завдань керівництва кафедри та  факультету.

Відповідно до поставлених завдань перед навчальною лабораторією протягом 2020 р. було виконано більшість з них.

На базі навчальної лабораторії було проведено олімпіади, атестації аспірантів та магістрів, захисти звітів про практику, збори наукових гуртків, круглі столи, студентські конференції, а також лабораторні та практичні заняття відповідно до розкладу навчального процесу.

Протягом лютому 2020 р. на базі навчальної лабораторії було проведено І тур Всеукраїнських олімпіад з фінансових дисциплін.

В олімпіаді брали участь студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр».

  

 

27 жовтня 2020 р. було проведено атестацію аспірантів II-IV років навчання.

Свої звіти про пророблену роботу представили аспіранти кафедри:

1. Кульбач Юлія Олександрівна (звіт за IV рік навчання), тема «Управління вартістю агропромислових підприємств» (керівник – д.е.н., професор Давиденко Надія Миколаївна);

2. Клименко Максим Вікторович (звіт за III рік навчання), тема «Розвиток фінансової політики України у сфері екологічного оподаткування» (керівник – к.е.н., доцент Лабенко Олександр Миколайович);

3. Соловей Катерина Василівна (звіт за II рік навчання), тема «Стійкість страхового ринку як передумова фінансової безпеки держави» (керівник – д.е.н., професор Давиденко Надія Миколаївна).

 

На базі лабораторії функціонують наукові гуртки «Клуб фінансового аналітика», «Інвестор», «Фінансист»,які дають можливість студентам проводити наукові дослідження та приймати участь в конкурсах наукових робіт.

Протягом 2020 р. гуртківцями було підготовлено 6 досліджень для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, за результатами якого перемогу здобули студентка 2 курсу скороченого терміну навчання Ігнатенко Іванна та студент 2 курсу скороченого терміну навчання Гудзь Олексій.

 

В рамках роботи гуртка «Інвестор» було проведено «Конкурс інвестиційних проектів», в якому взяли участь студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування».

На базі навчальної лабораторії проводяться також студентські конференції та круглі столи.

17 травня 2020 р. було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну студентську конференцію «Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів» (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u208/zbirnik_tez_ii_mizhnarodna_stud._konf_nubip.docx.pdf ), а 19 листопада – 74 Науково-практичну студентську конференцію «Фінансове забезпечення розвитку аграрної сфери України» (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u346/zbirnik_tez_74_stud_konf_nubip_ukrayini.pdf).

В жовтні 2020 р. було проведено круглий стіл з обговорення підвищення якості підготовки магістрів та аспірантів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» з колегами – науковцями, експертами НАЗЯВО і стейкхолдерами. Круглий стіл проходив в очному та в он-лайн режимі з використанням хмарного сервісу Zoom.

 

 

З метою виконання завдання щодо підготовки та проведення лабораторних та практичних занять з дисциплін кафедри на високому науковому, методичному і технічному рівні, у 2020 р. було розроблено робочі зошити для проведення лабораторних та практичних занять відповідно до робочих навчальних планів та робочих програм з таких дисциплін як: Податкова система, Фінанси підприємств, Оподаткування суб’єктів господарювання та фізичних осіб, Місцеві фінанси, Управління фінансовою санацією, Фінанси та встановлено програмне забезпечення MEDOC на комп’ютери лабораторії з метою підвищення якості викладання податкових дисциплін

 

Дані програми студенти використовують на практичних заняттях.

 

Переконана, що база навчальної лабораторії кафедри фінансів допоможе в підготовці здобувачів освітніх ступенів бакалавр і магістр та дозволить нашим випускникам успішно працевлаштуватися за фахом.

 

 

Людмила Березовська,

доцент кафедри фінансів

 

 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook