Мінюст зареєстрував наказ Мінекології Про затвердження Положення про відомчу пожежну охорону Державного агентства лісових ресурсів України

26 лютого 2021 року

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ 23.12.2020 м. Київ N 382
Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
01 лютого 2021 р. за N 128/35750


Про затвердження Положення про відомчу пожежну охорону Державного агентства лісових ресурсів України

Відповідно до частини третьої статті 61 Кодексу цивільного захисту України, Переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року N 397, та Типового положення про відомчу пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 5, з метою запобігання виникненню лісових пожеж, захисту життя і здоров’я людей, державної власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки у лісовому фонді підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України,

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про відомчу пожежну охорону Державного агентства лісових ресурсів України, що додається.

2. Департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля (Олександр ШУСТ) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра БОРУХОВСЬКОГО Богдана.

Міністр Роман АБРАМОВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України23 грудня 2020 року N 382

ПОЛОЖЕННЯ про відомчу пожежну охорону Державного агентства лісових ресурсів України

1. Відомча пожежна охорона утворюється підприємством, установою чи організацією, що належить до сфери управління Держлісагентства (далі – суб’єкт господарювання), за погодженням з Держлісагентством та складається з державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) (далі – пожежно-рятувальні підрозділи), кількість яких визначається суб’єктом господарювання.

2. Відомча пожежна охорона утворюється для виконання завдань, передбачених Кодексом цивільного захисту України та Лісовим кодексом України з метою захисту життя і здоров’я людей, державної власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки на землях лісового фонду, що належать суб’єктові господарювання.

3. Відомча пожежна охорона у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МВС, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Основними завданнями відомчої пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж, гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

5. Відомча пожежна охорона відповідно до покладених на неї завдань:

     1) запобігає виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж;
     2) здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи щодо мінімізації або ліквідації пожеж;
     3) проводить аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи;
     4) здійснює контроль за дотриманням порядку проведення пожежонебезпечних робіт;
     5) подає суб’єктові господарювання пропозиції щодо проведення науково-дослідних, проектних і проектно-конструкторських робіт у галузі пожежної безпеки;
     6) здійснює контроль за виконанням галузевих програм у частині забезпечення пожежної безпеки;
     7) бере участь у вирішенні питань кадрового забезпечення відомчої пожежної охорони;
     8) використовує об’єктові системи оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також відомчі засоби масової інформації для інформування про необхідність дотримання вимог пожежної безпеки;
     9) здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

6. Посадові особи відомчої пожежної охорони мають право:

     1) одержувати від посадових осіб і працівників суб’єкта господарювання відомості та документи щодо стану пожежної безпеки, дані про пожежі, технічну документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів;
     2) брати участь у розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;
     3) в межах повноважень визначених законодавством, складати протоколи про адміністративні правопорушення та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки на землях лісового фонду, що належать суб’єктові господарювання;
     4) брати участь у розробленні проектів відомчих і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов на виготовлення продукції та проведення робіт, що встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції;
     5) надсилати у разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей, відповідні матеріали територіальним органам ДСНС для прийняття рішення.

7. Пожежно-рятувальні підрозділи, які мають виїзну пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, встановленому МВС.

8. Під час гасіння пожеж працівники відомчої пожежної охорони мають право на безперешкодний доступ до житлових, виробничих та інших приміщень, а також вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню та ліквідації пожежі.

9. Керівник відомчої пожежної охорони безпосередньо підпорядковується керівникові суб’єкта господарювання або його заступникові.

10. Методичне керівництво, координацію діяльності відомчої пожежної охорони здійснює керівник суб’єкта господарювання, а контроль за діяльністю відомчої пожежної охорони) – ДСНС.

11. Працівники пожежно-рятувальних підрозділів (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету) підлягають обов’язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, отриманих під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, згідно з Положенням про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1995 року N 232.

12. Забороняється залучати працівників пожежно-рятувальних підрозділів до виконання завдань, не передбачених цим Положенням.

13. Штатна чисельність пожежно-рятувальних підрозділів визначається суб’єктом господарювання відповідно до покладених на них завдань та з урахуванням пожежної небезпеки у лісах і типових штатів, що затверджуються Держлісагентством за погодженням з ДСНС.

14. На керівні посади та посади, пов’язані з виконанням функцій щодо запобігання виникненню пожеж та здійсненням контролю у сфері пожежної безпеки, призначаються особи, які мають базову або повну вищу спеціальну технічну освіту.

15. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення відомчої пожежної охорони здійснюється суб’єктом господарювання.

Директор Департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля
Олександр ШУСТ

Джерело: Відкритий Ліс

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook