75-та науково-практична конференціявчених, аспірантів і студентів «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ»

22 лютого 2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
НДІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ
ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК
РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ РАДИ АСПІРАНТІВ

 

75-та науково-практична конференціявчених, аспірантів і студентів
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ» 

25–26 березня 2021 року

Інформаційний лист

КИЇВ – 2021
Шановні колеги!

     Запрошуємо вчених, науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів закладів вищої освіти за всіма типами програм підготовки (молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр) денної та заочної форм навчання прийняти участь у 75ій науково-практичній конференції вчених, аспірантів і студентів «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ» 

яка відбудеться 25–26 березня 2021 року на базі факультету тваринництва
та водних біоресурсів
НУБіП України у он-лайн форматі на платформі Cisco Webex за посиланням: 121 716 4409

Робочі мови конференції: українська, англійська
Для участі у конференції необхідно до 17.03.2021 року надіслати заявку учасника конференції та тези доповідей на e-mail: [email protected]

    Наукові напрями роботи конференції:

  1. Довкілля та екологічні проблеми
  2. Аквакультура
  3. Гідробіологія та іхтіологія
  4. Генетика, розведення та біотехнологія тварин
  5. Годівля тварин та технологія кормів
  6. Технології виробництва продукції тваринництва
  7. Інноваційні технології переробки продовольчої сировини, якості і безпеки продукції АПК

Заявки і матеріали, що не відповідають вимогам, або надані після вказаного терміну, прийматися не будуть

Попередня програма:
25 березня 2021
09:00 – 10:00 – Реєстрація учасників конференції
10:00 – 10:30 – Вступне слово керівництва НУБіП України
10:30 – 12:30 – Заслуховування доповідей за напрямками 1–3
12:30 – 13:30 – Обідня перерва
13:30 – 16:00 – Заслуховування доповідей за напрямками 4–5
16:00 – 16:30 – Обговорення доповідей
26 березня 2021
09:00 – 12:30 – Заслуховування доповідей за напрямком 6
12:30 – 13:30 – Обідня перерва
13:30 – 16:00 – Заслуховування доповідей за напрямком 7
16:00 – 16:30 – Підбиття підсумків конференції

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова комітету – В. В. Отченашко, д. с.-г. н., проф., начальник НДЧ НУБіП України; співголови – В. М. Кондратюк, к. с.-г. н., доц., декан ф-ту ТВБ; Л. В. Баль-Прилипко, д. т. н., проф., декан ф-ту ХТ та УЯП АПК; І. П. Чумаченко, к. с.-г. н., доц., директор НДІ ТЯПТ; відповідальний секретар – Н. П. Грищенко, к. с.-г. н., доц., голова Ради мол. вчен. ф-ту ТВБ. Члени комітету – Н. М. Слободянюк, к. т. н., доц., заст. дек. ф-ту ХТтаУЯП АПК; Т. В. Якубець, к. б. н., ст. викладач; Е. Р. Старкова, к. т. н., голова Ради мол. вчен. ф-ту ХТтаУЯП АПК; М. А. Матвєєв, голова Ради аспірантів ф-ту ТВБ; Т. В. Розбицька, голова Ради аспірантів ф-ту ХТтаУЯП АПК.

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

В. В. Бех, д. с.-г. н., проф., зав. каф. аквакультури; М. І. Сахацький, д. б. н., проф., акад. НААН України, зав. каф. біології тварин; С. Ю. Рубан, д. с.-г. н., проф., зав. каф. генетики, розведення та біотехнології тварин; Н. Я. Рудик-Леуська, к. б. н., с. н. с., доц., в. о. зав. каф. гідробіології та іхтіології; М. Ю. Сичов, д. с.-г. н., проф., зав. каф. годівлі тварин та технології кормів імені Павла Дмитровича Пшеничного; М. Г. Повозніков, д. с.-г. н., проф., зав. каф. конярства і бджільництва; А. М. Угнівенко, д. с.-г. н., проф., зав. каф. технологій виробництва молока та м’яса; В. Я. Лихач, д. с.-г. н., доцент, в. о. зав. каф. технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; В. П. Василів, к. тех. н., доц., в.о. зав. каф. процесів і обладнання переробки продукції АПК; В. Ю. Сухенко, д. т. н., проф., зав. каф. стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Н. М. Слободянюк, к. т. н., доц., в.о.зав. каф. технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Форма заявки на участь у конференції

ПІБ першого автора
 
Науковий ступінь, вчене звання, посада
 
Місце навчання / роботи
(факультет, навчальний заклад)
 
Контакти (моб. тел., e-mail)
 
Форма участі (он-лайн, заочна)
 
Науковий напрямок роботи конференції
 
Назва доповіді
 
Дата заповнення і надсилання заявки
 
Супровідні дані (11 Times New Roman), (приклад оформлення):
Писемний Л. В., Зайченко, В. К. ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА В УКРАЇНІ. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, e-mail: [email protected]

Правила оформлення тез доповідей

     Всі поля сторінки – 2,0; шрифт – 12 Times New Roman; абзацний відступ – 1; міжрядковий інтервал – 1; обсяг – 1–2 сторінки.

   Структура тез доповідей оглядово-аналітичного та методичного змісту: актуальність, постановка проблеми, аналіз літературних джерел або аналіз методик дослідження з теми, висновки і пропозиції, література.

    Структура тез доповідей за результатами проведених досліджень: вступ (аналіз останніх досліджень з теми, постановка проблеми, актуальність), мета дослідження, матеріали і методи дослідження, результати дослідження, висновки і пропозиції, література

    Літературу оформляти за міжнародним стандартом APA або ДСТУ 8302:2015

    Зразок оформлення тез

УДК 636.2.034:636.2.083

В. В. Гончаренко, студент
Т. А. Антонюк, к. с.-г. н., доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

МОЛОЧНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

       Молочність м’ясних корів є головним фактором, який зумовлює ріст та розвиток телят на підсосі і економічну ефективність м’ясного скотарства в Україні….текст 1-2 стор.
Список використаних джерел
1.
За результатами конференції заплановано видання електронного збірника.
Участь у конференції безкоштовна.

Відповідальний секретар конференції
Грищенко Наталія Петрівна
тел.: +38(96) 753-96-65
 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ!

 


 

 
 
 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook