26 березня 2021 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція до 150-річчя кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна ХНМУ

18 лютого 2021 року

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПАТОФІЗІОЛОГІВ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Вельмишановні колеги!

 Організаційний комітет має приємність повідомити Вас про започаткування нової Всеукраїнської науково-практичної конференції «Читання імені Д.О. Альперна» Українського наукового товариства патофізіологів і запросити прийняти у ній участь.

Конференція в «оn line» форматі на тему:

 

Перші читання, присвячені проф. Д.О. Альперну:

«Актуальні питання патологічної фізіології»

(до 150-річчя кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна).

 

Конференція відбудеться 26 березня 2021року згідно Реєстру проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2021 рік.

 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти,слухачі магістратури, студенти, громадські організації та всі зацікавлені особи, які мають відношення до тематики конференції.

 

Пріоритетні програмні питання:

 

1.     Вплив шкідливих екзогенних факторів на організм людини та тварин.

2.     Молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань.

3.     Фундаментальні та прикладні аспекти запалення.

4.     Патофізіологія імунопатологічних станів.

5.     Патофізіологія пухлинного росту.

6.     Патофізіологія системи крові.

7.     Проблеми патології серцево-судинної системи.

8.     Патофізіологія зовнішнього дихання. Гіпоксія.

9.     Патофізіологія ендокринної та репродуктивної систем.

10. Патофізіологія нервової системи, екстремальних станів і стресу.

11. Патофізіологія травної системи.

12. Патофізіологія нирок та сечовидільної системи.

13. Клінічна патофізіологія.

 

Форма участі в конференції: заочна  (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Тези будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції, розсилка якого буде проведена по закінченню конференції. Учасники конференції отримають сертифікат, який буде надісланий зі збірником матеріалів конференції на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу.

 

Умови участі у конференції:

1. Тези повинні подаватися лише в електронному вигляді.

2. Тези подаються однією з робочих мов конференції.

3. Файли повинні мати назви: «Прізвище першого автора-Тези», «Прізвище першого автора-Квитанція» («Петренко-Тези-1», «Петренко-Тези-2», Петренко-Квитанція).

 

Умови публікації матеріалів конференції

 

Тези необхідно надіслати до 10 березня  2021 року на е-mail: [email protected]

        

         Файл у форматі MS Word, у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, або *.docх, A4, шрифт – Times New Roman 14 пт через 1,5 інтервали, поля – 2,0 см з усіх боків. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного термінуУ меті та висновках скорочення не допускаються!

         Тези структуровані строго за схемою: назва – прописними літерами, з нового рядка – науковий ступінь (наприклад, д. б. н., к. мед. н.) та вчене звання (наприклад, проф., доц.), прізвище автора, ініціали, курсивом – назва установи, міста; вступ, мета, матеріали та методи, результати, висновки (див. приклад).

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ … (назва)

 

1Д. мед. н., проф. Павленко І.І., 2к. мед. н. Савченко П.П. і т.і.

1Харківський національний медичний університет МОЗ України,

2ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків

 

         Вступ (актуальність)

Мета (без скорочень).

Матеріали та методи.

Результати.

Висновки (без скорочень).

 

         Тези повинні містити результати власних досліджень, не включати рисунки та таблиці, від одного автора не більше двох тез, в  яких він на першому місці. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не буде відповідати зазначеним вимогам.

Зверніть увагу!

·   Тези не редагуються. Відповідальність за достовірність матеріалу у тезах несуть автори.

· Після того, як ми отримаємо від Вас тези, Ви обов’язково маєте отримати повідомлення-відповідь: «Ваші тези отримано». Якщо така відповідь не надійшла через 1-2 дні після надсилання, обов’язково зателефонуйте (повідомте оргкомітету).

·     Після рецензування та експертизи тез на плагіат, ви на електронну пошту отримаєте повідомлення «Ваші тези прийняті до публікації» і реквізити банку для оплати їх публікації. 

 

         Обов’язково необхідно надати дані про авторів – ПІБ авторів (повністю), місце роботи, посада, контактні телефони, е-mail.

         Вказати – публікація або доповідь в режимі «оn line» (тільки при особистій присутності доповідача в студії під час проведення конференції): публікація, публікація + доповідь.

Доповідь включається до програми за рішенням експертної комісії оргкомітету.

         Після отримання підтвердження щодо прийому матеріалів до опублікування учасник проводить оплату публікації тез. Вартість публікації  120 грн. за 1800 друкованих знаків (з пробілами). Копію квитанції про оплату надсилайте на ту ж адресу, що й тези ([email protected]).

         У вартість публікації входить вартість 1 сертифікату. Для співавторів сертифікат оплачується додатково (рахунок для оплати буде повідомлений додатково).

 

 

Про інформацію щодо проведення конференції  можна дізнатись за телефонами:

зав. кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна професорка Ніколаєва Ольга Вікторівна: +38 (050) 403 66 50,

професорка кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна Кузьміна Ірина Юріївна: +38 (067) 797 82 87; +38(063) 736 57 42;

+38 (066) 814 77 64.

Професорка  кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна Павлова Олена Олексіївна: +38 (067) 799 28 84.

 

 

Відповідальна особа за проведення конференції: зав. кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна, д. мед. н., професорка Ніколаєва Ольга Вікторівна.

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

(розмістити на наступній після тез сторінці)

П.І.Б. учасника

 

Заклад, де працює автор

 

Посада

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Назва доповіді

 

Назва тез

 

Телефон (мобільний, Viber)

 

е-mail (обов’язково)

 

Сертифікат учасника конференції

Так            Ні

Дата заповнення

 

 В.О. Трокоз

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook