У ННІ неперервної освіти і туризму відбулося розширене засідання ради роботодавців

10 лютого 2021 року
 
 
 
     У своєму вітальному слові директор інституту Олена Ковальова привітала членів ради роботодавців, науково-педагогічних працівників інституту, бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», випускників за цією спеціальністю.

     Представляючи присутніх членів ради роботодавців, серед яких: Олександр Мар’янович Вержиховський, директор Департаменту з питань безпеки життєдіяльності‚ охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу Секретаріату Кабінету Міністрів України; Роман Миколайович Лещенко, Міністр аграрної політики та продовольства України; Олександр Віталійович Жемойда, директор Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Олександр Васильович Краснолуцький, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Ольга Петрівна Шевченко, заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба); Іван Миколайович Фурсенко, перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації громад; Олег Іванович Юхновський, голова комітету підприємців агропромислового комплексу при Торгово-Промисловій Палаті України; Ганна Федорівна Шишман, голова Державного агентства рибного господарства України; Світлана Василівна Самосуд, голова профспілки працівників агропромислового комплексу України; Людмила Геннадіївна Клебанова, голова правління громадської організації «Всеукраїнська Рада жінок-фермерів»; Наталія Василівна Грицяк, завідувачка сектору аналітичної роботи Національного агентства України з питань державної служби; Інна Олександрівна Довбіус, головний спеціаліст відділу організаційно-методичного забезпечення та заохочувальної політики Департаменту персоналу Міністерства розвитку громад та територій України; Юрій Миколайович Бондар, заступник голови Чабанівської селищної ради Київської області, Наталія Вікторівна Латанюк, випускниця магістратури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», директор КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», Оксана Миколаївна Лещенко, випускниця магістратури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», заступник начальника Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та інші поважні фахівці у сфері публічного управління та адміністрування, Олена Ковальова подякувала за розуміння і підтримку в підготовці фахівців для роботи в органах публічної влади через осучаснення освітніх програм, приведення їх у відповідність до вимог ринку праці та надання баз для проходження практик і стажування. У засіданні Ради роботодавців також взяли участь здобувачі різних курсів освітніх ступенів "Бакалавр", "Магістр", "Доктор філософії" зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування".

     Олена Ковальова вітаючи присутніх зауважила, що плідна та системна співпраця всіх учасників освітнього процесу (здобувачів вищої освіти, випускників, науково-педагогічних працівників, представників органів влади та інститутів громадянського суспільства) дає позитивні результати, які прослідковуються через збільшення бажаючих вступати на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», високий рейтинг успішності здобувачів; майже 100 % працевлаштування випускників за спеціальністю; заключення меморандумів та договорів про співпрацю на основі яких здійснюється стажування здобувачів вищої освіти в центральних органах виконавчої влади.

     Гаранти освітніх програм - доктори наук з державного управління Сергій ПриліпкоІрина Грищенко та Володимир Олійник представили освітньо-професійні та освітньо-наукову програми «Публічне управління та адміністрування» для підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії й розпочали обговорення щодо їх осучаснення.

     Член ради роботодавців Вержиховський Олександр Мар’янович звернув увагу, що існує багато підходів щодо управління змінами та впровадження нових процесів, які доцільно застосовувати для щорічного оновлення освітніх програм. Він відмітив, що у ННІ неперервної освіти і туризму чітко розуміють та дотримуються основних чотирьох етапів: 1) всі учасники освітнього процесу знають про системне удосконалення освітніх програм і навчальних дисциплін; 2) хочуть бути учасниками цього процесу; 3) розуміють, що і як вони мають робити, щоб їх думка була врахована; 4) довіряють один одному. Олександр Мар’янович акцентував увагу на посиленні підготовки фахівців для органів публічної влади в частині формування та розвитку лідерських навичок.
     Шевченко Ольга Петрівна, заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів подякувала за взаємовигідну плідну роботу, оскільки, щороку 900 фахівців Держпродспоживслужби проходять курси підвищення кваліфікації за професійними програмами, розробленими в ННІ неперервної освіти і туризму. Також Держпродспоживслужба щорічно направляє на магістерську програму «Публічне управління та адміністрування» кращих своїх працівників і має вже потужний управлінський корпус випускників-магістрів з публічного управління та адміністрування, які успішно очолюють структурні підрозділи. Ольга Петрівна подякувала за можливість скористатися зручним зворотним зв’язком щодо покращення освітніх програм шляхом заповнення анкет, розміщених на сайті кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

     Представниця громадянського суспільства Людмила Геннадіївна Клебанова у своєму виступі акцентувала увагу на зростаючій ролі громадських організацій і ролі активної громадянської позиції людей у розвитку територіальних громад та рекомендувала включити в освітні програми теми, що формують виражену громадянську позицію випускників, щоб вони могли, хотіли і знали як взяти на себе відповідальність за родину, за майбутнє своїх дітей, за розвиток своїх громад і України в цілому. Вона наводила яскраві життєві приклади і на основі їх необхідність включення в освітній процес тем, які б формували ґендерну культуру в суспільстві, створюючи діалогічне ґендерне спілкування - тип взаємовідносин між чоловіком і жінкою, в яких учасники діють за принципом відкритості та рівності, спільного створення буття.
     Голова профспілки працівників агропромислового комплексу України Світлана Василівна Самосуд розповіла про зростаючу роль тісної співпраці НУБіП України з представниками агробізнесу. Відмітила багаторічну працю ННІ неперервної освіти і туризму з підготовки та підвищення кваліфікації працівників для аграрної галузі. Щороку близько 200 осіб з Держгеокадастру проходять курси підвищення кваліфікації, десятки осіб вступають на магістерську програму «Публічне управління та адміністрування». Сьогодення диктує нові вимоги до підготовки фахівців для роботи в агропромисловому комплексі України, серед таких вимог: уміння створювати та реалізувати проєкти; створювати команди однодумців; вміння ефективно комунікувати. Ці вимоги ринку праці обов’язково мають бути враховані при оновленні освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії з публічного управління та адміністрування.

    Представник місцевого самоврядування, багаторічний член ради роботодавців, випускник магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Юрій Миколайович Бондар відмітив незгасаюче прагнення науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності готувати фахівців для органів публічної влади, готових зразу після закінчення навчання фахово виконувати посадові обов’язки у органах публічної влади і демонструвати професійні компетентності, які вкрай необхідні в період постійного реформування адміністративно-територіального устрою країни, формування нових повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Серед компетентностей, які, на його думку як багаторічного заступника голови територіальної громади, що успішно розвивається у пристоличному регіоні, необхідно формувати у здобувачів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» вміння ефективно комунікувати, адже надання послуг через Центри надання адміністративних послуг, є одним із основних завдань органів влади. Він відмітив, що знання і вміння, які набув під час навчання в магістратурі щоденно допомагають йому в роботі, і, перш за все - це навички, які відповідають за успішну участь в робочому процесі, за вміння переконувати, знаходити підхід до людей, вести переговори, працювати в команді, постійно самовдосконалюватися і займатися саморозвитком. Юрій Миколайович наголосив, що ці навички необхідні всім управлінцям, адже без них, як би досконало людина не володіла професійними знаннями, вона не зможе ефективно взаємодіяти з колективом, а значить мотивувати на досягнення результатів. Загальновідомо, що чим вище по кар’єрних сходах піднімається людина, тим більшу роль відіграють ці навички, в той час як професійні відходять на другий план, оскільки керівник має велику кількість підлеглих, які можуть проконсультувати його з будь-яких питань діяльності підприємства, організації чи установи.
     Гаранти освітніх програм «Публічне управління та адміністрування» звернули увагу присутніх на засіданні на заповнення анкет, які розміщені на сайті кафедри і мають на меті отримання зворотного зв'язку від роботодавців, здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та науково-педагогічних працівників, залучених до підготовки фахівців за даною спеціальністю щодо оновлення, за необхідності, дисциплін і змістовного наповнення дисциплін освітніх програм. На сайті також представлені на обговорення проекти освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» з підготовки PhD (докторів філософії) та освітньо-професійних програм «Публічне управління та адміністрування» з підготовки бакалаврів та магістрів. Доктор наук з державного управління Ірина Грищенко подякувала за небайдужість до оновлення освітніх програм і зауважила, що досвід анкетування учасників освітнього процесу дає можливість зробити висновки та звернути увагу на три ключові моменти анкетування, що є надважливими при оновленні освітніх програм, зокрема, це: 1) кількість та якість заповнених анкет; 2) зацікавленість гарантів освітніх програм та викладачів у оновленні програм та дисциплін; 3) бажання дослухатися до результатів анкетування.
     Олена Ковальова резюмувала, що в ННІ неперервної освіти і туризму анкетування змогли перетворити з формальності чи неприємного обов’язку в помічний інструмент комунікації та розвитку. Оскільки зворотній зв'язок, який отримують науково-педагогічні працівники від здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників за даною спеціальністю дає можливість оновити освітні програми, які чітко відповідають вимогам ринку праці та враховують найновітніші тенденцій розвитку всіх сфер життєдіяльності суспільства. Підсумовуючи результати розширеного засідання ради роботодавців вона наголосила на необхідності посилення уваги на розширенні баз практик та стажуванні студентів, на посиленні профорієнтаційної роботи та більш активному залученні гостьових лекторів і закликала до подальшої взаємовигідної співпраці.
     ННІ неперервної освіти і туризму висловлює щиру вдячність всім учасникам розширеного засідання ради роботодавців і бажає непохитного міцного здоров’я і віри у власні сили для досягнення мрій!

 

Ірина Грищенко
гарант ОНП «Публічне управління та адміністрування»

 
 

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook