Науково-технічна рада НДІ рослинництва та ґрунтознавства розглянула дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

9 лютого 2021 року

 

2021 рік розпочався активним розглядом дисертаційних робіт на НТР НДІ рослинництва та грунтознавства. Відповідно до Тимчасового Порядку проходження попереднього розгляду дисертацій у НУБіП України та Тимчасового порядку дистанційного розгляду дисертацій у НУБіП України в умовах карантину було розглянуто 3 роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук у змішаному режимі: частина членів НТР зібрались аудиторно, інші - приєднались дистанційно.

Із поданих робіт 1 робота розглядалась за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство, 1 робота – 06.01.03 – агрогрунтознаство і агрофізика та 1 робота  за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво.

Першим питанням розглянули роботу Спірочкіної Марії на тему: «Ефективність вегетативного розмноження та урожайність суниці (Fragaria Ananassa) Лісостепу України під дією екзогенних регуляторів росту», у якій авторка розкриває актуальні питання технології вирощування суниці, особливу увагу приділяючи ефективності використання екологічно безпечних біологічно активних речовин гормональної природи, які дають можливість оптимізувати адаптивність рослин до стресаторів зовнішнього середовища. спрямувати фізіолого-біохімічні процеси рослин на підвищення урожайності культури.