На розширеному засіданні кафедри відбувся попередній розгляд двох дисертаційних робіт

3 лютого 2021 року

3 лютого 2021 р. о 10:00 в режимі online відбулося розширене засідання кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка.

Засідання проходило онлайн на платформі Webex meeting. Згідно порядку денного, відбувся попередній розгляд дисертаційної роботи здобувача кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка Білошицького Романа Вікторовича  на тему: «Неврологічні синдроми після травми у собак (етіологія, симптоматика і лікування)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Науковий керівник – д.в.н. професор Сухонос В.П.


Здобувачу було поставлено 24 запитання, на які він надав обґрунтовані відповіді та пояснення.
Науковий керівник, Сухонос Віктор Петрович, зазначив актуальність і високий теоретичний і практичний рівень підготовки, надав позитивну характеристику здобувачу.
Також виступили рецензенти: Грушанська Наталія Генадіївна, доктор ветеринарних наук, професор кафедри терапії і клінічної діагностики НУБіП України та Куліда Марія Анатолівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка НУБіП України, які зазначили актуальність та важливість проведених досліджень, їх значний обсяг, новизну та практичне значення. Обидва рецензенти надали їй загальну позитивну оцінку та резюмували, що після доопрацювання робота може бути рекомендована до розгляду на засіданні науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин.

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: М.О. Малюк, доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри; М.І. Цвіліховський, доктор біологічних наук, професор; А.Й. Мазуркевич, доктор ветеринарних наук, професор; В.М. Костенко, кандидат ветеринарних наук, доцент; С.М.Ткаченко, кандидат ветеринарних наук, доцент. Виступаючі відмітили, що дисертація Білошицькоо Р. В. виконана на актуальну тему, містить велику кількість наукових даних, має наукову новизну, актуальність та важливе практичне значення.
У підсумку одноголосно було ухвалено рішення рекомендувати дисертацію Білошицького Романа Вікторовича  на тему: «Неврологічні синдроми після травми у собак (етіологія, симптоматика і лікування)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія, після опрацювання до подальшого розгляду на засіданні науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин. Також рекомендували науково-технічній раді НДІ здоров’я тварин змінити тему та спеціальність.


Другим питанням було розгляд дисертаційної роботи здобувача кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка Шупика Олександра Васильовича на тему: «Морфофункціональні зміни в ушкоджених тканинах ока тварини та активність репаративних процесів за впливу стовбурових клітин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія та морфологія тварин. Науковий керівник – д.в.н. професор Мазуркевич А.Й.


Здобувачу було поставлено 42 запитання, на які він надав обґрунтовані відповіді та пояснення.
Науковий керівник, Мазуркевич Анатолій Йосипович, підкреслив актуальність результатів дисертаційного дослідження, зазначив високий теоретичний і практичний рівень підготовки, надав позитивну характеристику здобувачу.
Також виступили рецензенти: Кладницька Лариса Володимирівна, доктор ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого НУБіП України та Куліда Марія Анатолівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка НУБіП України, які зазначили актуальність та важливість проведених досліджень, їх значний обсяг, новизну і практичне значення та резюмували, що після доопрацювання робота може бути рекомендована до розгляду на засіданні науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин.


В обговоренні результатів дисертації взяли участь: М.О. Малюк, доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри; О.П. Мельник, доктор ветеринарних наук, професор; В.П. Сухонос, доктор ветеринарних наук, професор; Т.Л. Савчук, кандидат ветеринарних наук, старший викладач; В.О. Дорощук, кандидат ветеринарних наук, доцент; Ю.В. Жук, кандидат ветеринарних наук, доцент. Виступаючі відмітили, що дисертація Шупика О.В. виконана на актуальну тему, містить велику кількість даних, має наукову новизну, актуальність та важливе практичне значення.
У підсумку одноголосно було ухвалено рішення про те, що, враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, рекомендувати дисертацію Шупика Олександра Васильовича на тему: «Морфофункціональні зміни в ушкоджених тканинах ока тварини та активність репаративних процесів за впливу стовбурових клітин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія та морфологія тварин, після доопрацювання до подальшого розгляду на засіданні науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин.
Третім питанням розглянули організацію педагогічного процесу на кафедрі.
Четвертим питанням, було інше, де розглянули і рекомендували на розгляд науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин підручник і 2 науково методичні рекомендації.
Вітаємо Романа Білошицького і Олександра Шупика з успішним проходженням першого етапу розгляду їх дисертаційних робіт та бажаємо подальших успіхів!

Старший викладач кафедри
хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка
Т. Савчук

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook