Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році

1 лютого 2021, 8:13
НДІ здоров'я тварин

 Міністерство освіти і науки України оголосило Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році.

Мета конкурсу ‒ розвиток інтелектуального потенціалу талановитої молоді; активізація та підтримка наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу; стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності; оволодіння ними інноваційними технологіями.
Згідно «Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» Конкурс проходить у два тури. У першому турі по кожній, визначеній наказом МОН України, галузі знань відбиратимуться кращі, самостійно підготовлені студентські наукові роботи для участі у другому турі. Другий тур проводиться у закладах вищої освіти, визначених МОН України як базові, у лютому – квітні 2021 р. у форматі відео конференції.
На факультеті ветеринарної медицини НУБіП 21 січня 2021 року України відбувся в режимі on line перший етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей: 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
У on line засіданні взяли участь 24 особи, серед яких Голова комісії – директор науково-дослідного інституту здоров’я тварин доктор ветеринарних наук, професор Дмитро Засєкін, члени комісії – заступник декана з навчальної роботи, кандидат ветеринарних наук, доцент Василь Данілов, заступник декана з практичної підготовки студентів, кандидат ветеринарних наук, доцент Юрій Жук, завідувач кафедри хірургії і патофізіології імені І. О. Поваженка доктор ветеринарних наук, доцент Микола Малюк, доктор ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Лариса Кладницька, заступник директора науково-дослідного інституту здоров’я тварин зі студентської наукової роботи, кандидат ветеринарних наук, доцент Ярослав Сердюков, студенти-учасники першого етапу Конкурсу, а також їх наукові керівники.

На засіданні було заслухано 7 робіт за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» та 3 роботи за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Студенти-виконавці наукових робіт представили доповіді з презентаціями, відповідали на запитання членів комісії.
Науково-педагогічні працівники кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого, студенти-гуртківці, магістри взяли активну участь у підготовці наукових робіт на Всеукраїнський конкурс наукових робіт. Від кафедри було представлено 4 студентські наукові роботи.
Голова та члени комісії оцінювали студентські наукові роботи за наступними критеріями:
• Актуальність проблеми
• Новизна та оригінальність ідей
• Використані методи дослідження
• Теоретичні наукові результати
• Практична направленість результатів
• Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації
• Ступінь самостійності виконання роботи
• Якість оформлення роботи
• Наукові публікації
• Ступінь володіння матеріалом
На завершення засідання Голова конкурсної комісії професор Дмитро Засєкін подякував усім студентам, що підготували роботи, доповіді та презентації за темою досліджень, їх керівникам за виконану роботу та членам комісії.Голова та члени комісії обрали 6 найкращих робіт, які будуть представляти факультет ветеринарної медицини НУБіП України на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. За умов Конкурсу усі подані роботи та їх автори мають бути зашифровані.

Тож, щоб не порушувати умови конкурсу, прізвища та теми робіт не оголошуються до проведення наступного етапу.

Віктор Томчукзавідувач кафедри біохімії і фізіології тварин
імені академіка М. Ф. Гулого, доктор ветеринарних наук, професор;

Лариса Кладницькадоцент кафедри біохімії і фізіології тварин
імені академіка М. Ф. Гулого, доктор ветеринарних наук, доцент

 
 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook