Розпочати освітній процес у другому семестрі слід з повною відповідальністю!

29 січня 2021 року
     1 лютого в Університеті стартує 2-й весняний семестр 2020-2021 навчального року для студентів усіх факультетів, ННІ, спеціальностей, освітніх програм як бакалаврату, так і магістратури. Для його успішного початку та організованого проведення передувала значна робота з підготовки та схвалення графіка освітнього процесу, розкладу навчальних занять (розміщено на офіційній веб-сторінці https://nubip.edu.ua/node/23920), навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення викладання усіх навчальних дисциплін в аудиторіях та сучасних лабораторіях університету.

     Слід наголосити, що вся освітня діяльність університету відбуватиметься з дотриманням вимог та рекомендацій адаптивного карантину з метою запобігання поширення гострої респіраторної інфекції COVID-19 та збереження здоров’я колективу університету.
     Тому, за результатами наради керівництва університету із завідувачами кафедр та науково-педагогічним колективом, окреслені основні завдання деканам факультетів, директорам ННІ, гарантам освітніх програм, завідувачам кафедр і кожному науково-педагогічному працівнику щодо організованого та успішного початку 2 семестру 2020-2021 н.р., зокрема:

Завдання деканам факультетів та директорам ННІ

 1. Забезпечити постійне інформування завідувачів кафедр щодо всіх новин та подій в університеті, що стосуються кафедр факультету (ННІ).
 2. Організувати та провести нараду із завідувачами кафедр із питань організації освітнього процесу в 2 семестрі 2020-2021 н.р.
 3. Своєчасно ознайомити завідувачів кафедр факультету (ННІ) з графіком освітнього процесу на 2 семестр і розкладом навчальних занять студентів факультету (ННІ) та здійснювати постійний моніторинг присутності студентів на заняттях.
 4. Перевірити готовність матеріально-технічної бази аудиторій і лабораторій, закріплених за факультетом (ННІ), кімнат у гуртожитках та навчально-методичного забезпечення усіх кафедр для проведення навчальних занять у 2 семестрі.
 5. Організувати та забезпечити постійний контроль за організованим початком навчальних занять в очному чи дистанційному форматі НПП кожної кафедри.
 6. Проводити щотижневі он-лайн наради зі старостами та наставниками академічних груп для постійного зв’язку зі студентами факультету (ННІ) та контролю за їх відвідуванням навчальних занять. З’ясовувати разом із завідувачами кафедр та наставниками академічних груп причини відсутності студентів факультету (ННІ) та не допускати пропуски занять.
 7. Спільно із гарантами освітніх програм забезпечити підготовку та проходження акредитаційних експертиз у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти освітніх програм, акредитація яких запланована на 2 семестр 2020-2021 н.р.

Завдання завідувачам кафедр

 1. Постійно інформувати колектив кафедри щодо всіх новин та подій в університеті та на факультеті (ННІ).
 2. Своєчасно ознайомлювати кожного НПП кафедри з розкладом навчальних занять з дисциплін, закріплених за кафедрою.
 3. Скласти та затвердити графіки проведення відкритих занять (лекцій, лабораторних і практичних) та взаємовідвідувань НПП кафедри на 2 семестр і контролювати їх виконання.
 4. Забезпечити готовність лабораторного обладнання, комп’ютерної та мультимедійної техніки для проведення навчальних занять.
 5. Перевірити готовність навчально-методичного забезпечення та ЕНК дисциплін, закріплених за кожним НПП кафедри, до початку проведення занять.
 6. Здійснювати контроль за організованим початком навчальних занять в очному чи дистанційному форматі кожним НПП кафедри.
 7. Контролювати спільно з НПП кафедри відвідування занять студентами. З’ясовувати причини відсутності студентів на заняттях і своєчасно інформувати про них деканат факультету чи дирекцію ННІ.

Завдання науково-педагогічним працівникам кафедр

 1. Своєчасно ознайомитися з графіком освітнього процесу на 2 семестр 2020-2021 н.р. та розкладом навчальних занять з дисциплін, які викладає науково-педагогічний працівник (НПП).
 2. Спільно з навчально-допоміжним персоналом кафедри забезпечити готовність лабораторного обладнання, комп’ютерної та мультимедійної техніки у закріплених за НПП аудиторіях і лабораторіях для проведення навчальних занять з дисциплін, закріплених за кафедрою.
 3. Ознайомитися з графіками проведення відкритих занять (лекцій, лабораторних і практичних) і взаємовідвідувань НПП кафедри на 2 семестр та неухильно їх виконувати.
 4. Забезпечити готовність навчально-методичного забезпечення та електронних начальних курсів (ЕНК) дисциплін, які викладає НПП, до початку проведення занять.
 5. Розпочинати своєчасно за розкладом та якісно проводити навчальні заняття в очному чи дистанційному форматі з усіх дисциплін, які викладає НПП.
 6. Постійно контролювати відвідування навчальних занять студентами, спільно з старостами академічних груп з’ясовувати причини відсутності студентів на заняттях та своєчасно інформувати про них завідувача кафедри.
 7. В ЕНК з усіх дисциплін перевірити та оновити робочі програми, силабуси та навчальні матеріали; завчасно зареєструвати студентів на відповідний курс; визначити та встановити дати контрольних заходів; розмістити в ЕНК посилання на он-лайн заняття в електронному курсі.
 8. Підготувати та розмістити в ЕНК навчальні відеоматеріали (скрінкаст, відеолекція тощо).

Бажаємо усім учасникам освітнього процесу – студентам та викладачам, успішного початку нового навчального семестру, міцного здоров’я та плідної творчої співпраці!

Сергій Кваша,
проректор з навчальної і виховної роботи

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook