Пропозиції роботодавців

1 січня 2020 року

РАДА РОБОТОДАВЦІВ АБФ

 

 

ПІП Роботодавця

Підприємство/ організація

Пропозиція

Примітка

1

Центило Л. В.

ТОВ «Агрофірма Колос»

У зв’язку з актуальними проблемами тотального зниження родючості ґрунтів, однією з причин якого є збіднення мікробіоценозів ґрунту та з метою посилення теоретичних знань аспірантів у сфері мікробіології доцільно ввести до навчального плану відповідні дисципліни

До переліку вибіркових компонент ОНП введено дисципліни: Мікробний синтез; Мікробіологія; Агробіоінженерія; Біоіндикація мікробної активності

2

Бойко Я. І.

ТОВ «Агрілаб»

У сучасному землеробстві окрім отримання стабільної біокліматично, енергетично і економічно обґрунтованої урожайності вирощуваних культур важливим є управління параметрами родючості ґрунту та приділяти увагу біоенергетичній збалансованості систем землеробства, тому доцільно ввести до НП дисципліни, які б формували у здобувача відповідні компетентності

До переліку обов’язкових компонент спеціальної фахової підготовки ОНП введено дисципліну: Управління родючістю ґрунтів та продуктивністю с.-г. культур за зберігаючого землеробства

3

Танасевич О.О.

ТОВ «Agrii»

Оскільки в сучасній науці з метою підвищення ефективності сільського господарства активно впроваджуються біотехнологічні методи селекції рослин, культивуються перспективні штами-продуценти біологічно активних речовин, застосовуються новітні методи біотехнології (клітинної та генетичної інженерії) доцільно ввести до НП дисципліни, які б формували у здобувача відповідні компетентності

До переліку вибіркових компонент ОНП введено дисципліни: Метагеноміка та біоміка мікроорганізмів; Сільськогосподарська біотехнологія; Промислова біотехнологія; Клітинні технології; Генетична інженерія; Біотехнологія.

4

Придоляк М.

ТОВ «Agrii»

У зв’язку зі змінами клімату значна частина території України є зоною ризикованого землеробства, тому у НП доцільно ввести дисципліну, яка дозволить здобувачам набути знань щодо сучасних тенденцій змін клімату, методів регулювання водного, поживного та теплового режиму; адаптивні та зональні системи землеробства за різних ґрунтово-кліматичних умов України

До переліку обов’язкових компонент спеціальної фахової підготовки ОНП введено дисципліну: Землеробство за умов зміни клімату

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook