Те, що за плечима не носити: пройшов семінар з обміну досвідом керівників структурних підрозділів

21 січня 2021 року
     Сьогодні відбувся семінар з обміну досвідом деканів факультетів, директорів ННІ та керівників структурних підрозділів. Відзначаючи його необхідність, ректор університету Станіслав Ніколаєнко підкреслив, що незабаром пройде ще один захід – установчий семінар до початку другого навчального семестру, до роботи якого буде залучено всі без винятку кафедри.

 

     Очільник університету коротко згадав про проблеми, які колектив вирішував у минулому році, і те, над чим маємо працювати у цьому. Як і всі, маємо кризу зі вступом абітурієнтів з коледжів на бакалаврат та бакалаврів до магістратури. Останнє спричинено ЄВІ з англійської мови зокрема.
     Ректор також відмітив: за наслідками нещодавніх співбесід з керівниками структурних підрозділів спостерігається нерівнонапружена робота кафедр: хтось працює на повну, а хтось пасе задніх. Це потрібно вирівнювати! Слід посилити роботу підготовчого відділення. Вже стартувала Всеукраїнська олімпіада НУБіП для вступників на основі повної загальної середньої освіти. Є питання до ряду факультетів.

     Станіслав Ніколаєнко згадав і про бюджет університету, який на 2021 рік уже затверджено. Для власне базового вишу він складає порядку 550 млн грн, а разом з відокремленими підрозділами – втричі більший!
     Стосовно початку другого семестру, то це питання поки дискутується. Найвірогідніше, що проходитиме він знову ж таки у змішаному форматі. Найголовнішим тут для нас залишається недопущення ризиків для здоров’я наших співробітників і студентів.

     Про механізми фінансування університетів та оплату праці в сучасних умовах говорив проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук. Фінансування визначається масштабом університету, показником залучення позабюджетних коштів (ми підтвердили коефіцієнт 1,4), коефіцієнтом міжнародного визнання (НУБіП сьогодні позиціонується у QS рейтингу), регіональному рейтингом (наш коефіцієнт 1, оскільки НУБіП знаходиться у Києві). Щодо розподілу бюджету на 2020 рік, то за згаданими показниками НУБіП отримав 41,9 млн грн додаткового фінансування і став четвертим в Україні серед вишів. Загальний же бюджет університету в цьому році складає 1,67 млрд гривень. Якщо говорити про загального фонд, то 99% тут – це зарплата, комунальні платежі і видатки на дітей-сиріт. По спецфонду: за минулий рік він склав 171 млн грн, на 2021 рік його заплановано збільшити до 211 млн грн. Велика частина цих коштів спрямовується саме на розвиток університету.

     Щодо заробітної плати, то, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, вона зросла на 20%, а розмір мінімальної заробітної плати склав 6 тис. грн. Зберігається доплата науково-педагогічному персоналу за наукові звання і педагогічний стаж, надбавки – співробітникам і допоміжному персоналу.

     У роботі семінару взяв участь директор департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України Юрій Телячий. Він відзначив, що одним з елементів забезпечення якості освіти є державний контроль. Наразі на розгляд громадськості винесено порядок акредитації вищих професійних програм фахової передвищої освіти. Долучайтеся до обговорення, аби створити якісний продукт.

     Ще весною, коли українська освіта стала перед викликами, спричиненими пандемією коронавірусу, наш департамент провів опитування щодо стану впровадження дистанційної освіти, яке охопило 28 тисяч респондентів, та побачив адекватну оцінку готовності до нових реалій. Всі ми, і ваш виш зокрема, належним чином відреагували, аби вести повноцінну підготовку студентів.
     Великий ажіотаж викликала публікація розташування вишів за критеріями ризику (всього їх сім). За ним цілий ряд успішних вишів опинився за високим ступенем ризику. Це сталося тому, що вже у самій основі великого університету закладено ризики.
     У цьому році департамент здійснюватиме позапланові перевірки, які можливі згідно чинного законодавства, зазначив Юрій Телячий. Не скасовано й планові перевірки, хоча в дещо меншому обсязі, ніж до введення карантину. Адже адекватно оцінити роботу вишу можна тільки на місці: побачити роботу, поспілкуватися з колективом – і тільки тоді робити висновок.

     Сучасні підходи до підвищення якості вищої освіти та організації практичного навчання студентів в умовах пандемії були в центрі виступу проректора з навчальної і виховної роботи Сергія Кваші. Дистанційна освіта, що стала в умовах пандемії домінуючою, вимагає від нас розуміння трьох складових. По-перше, значно змінилися функції лектора, який втратив монополію на лекцію як єдине джерело знань. Лекція повинна ілюструватися цікавими фаховими прикладами, інакше вона не має сенсу. Успішний лектор сьогодні і завтра – це науковець із сучасними знаннями, педагог-психолог, ментор з власними практичними навичками. По-друге, студенти зараз інші – і різні в устремлінні навчатися. По-третє, дистанційна освіта – це сучасні інформаційні платформи, технічне обладнання та інструменти освітнього процесу, що в належній кількості і якості є в НУБіП України, зазначив він.

     На вдосконаленні технічного забезпечення та основні напрямки розвитку дистанційної освіти в університеті зосередився керівник центру дистанційних технологій навчання Максим Мокрієв. Мова йшла про поточний стан технічного забезпечення навчально-інформаційного порталу як основного місця дистанційного навчання студентів, можливі проблеми з доступом до нього та як їх уникати. Він підняв і питання подальшого технічного удосконалення та запропонував кроки по підвищенню ефективності і подальшого розвитку дистанційної освіти в НУБіП.

     Ректор закцентував увагу на необхідності проведення відеонавчання для викладачів.
     Начальник навчального відділу Віктор Шевчук запропонував розглянути організаційно-правові основи ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм в університеті: ознайомив із законодавчою базою, що регламентує процеси ліцензування та акредитації. Зокрема, на сьогодні процедуру переоформлення ліцензій проходять 43 спеціальності на першому (бакалаврському) рівні, 38 – на другому (магістерському) та 36 – на третьому (освітньо-науковому). Також заплановано акредитацію 4 освітніх програм протягом перших місяців поточного року.

     Основні принципи організації роботи приймальної комісії у 2021 році охарактеризував заступник її відповідального секретаря Сергій Ковалевський. 11 січня розпочато реєстрацію учасників Всеукраїнських олімпіад НУБіП України для вступників на основі повної загальної середньої освіти. Олімпіада буде відбуватись у два тури: перший – 1-7 квітня. Учасники, які наберуть більше 75 балів, візьмуть участь другому – 23-25 квітня. Основні новації вступу-2021: вступники на бакалаврат та магістратуру подають електронні заяви; випускники коледжів з дипломами молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра вступатимуть до закладів вищої освіти на основі двох предметів ЗНО та фахового вступного випробування. Для вступу у магістратуру для всіх спеціальностей передбачено складання ЄВІ з іноземної мови.

     Начальник НДЧ Володимир Отченашко говорив про вплив результатів наукової діяльності структурних підрозділів на формування рейтингу університету. Зокрема, на формування міжнародних, національних рейтингів та бюджет університету. Закцентував увагу на обсягах залучених коштів на фінансування досліджень від бізнес середовища та чисельності публікацій з розрахунку на одного науково-педагогічного працівника, а також завданнях в цьому плані для колективу університету в 2021 році.

     План ремонтних робіт на об’єктах університету представив головний інженер Олег Самсонюк. Вже складено план ремонтних робіт на 2021 рік, завезено необхідні матеріали. Він зупинився на роботах, які заплановані згідно наявного фінансування. З надходженням же основної маси коштів ремонти посиляться. Наразі тривають роботи в 11-му, 9-му, 5-му навчальних корпусах, а також ремонтуються кімнати і місця загального користування у гуртожитках №№ 8, 9 (в них обох розпочато установку металопластикових вікон), 10, 4, 6, 7.

     Про специфіку підготовки аспірантів і докторантів та вимоги до роботи спеціалізованих вчених рад у 2021 році поінформував завідувач відділу докторантури та атестації наукових кадрів Сергій Боярчук. У аспірантурі і докторантурі наразі навчаються відповідно 424 здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії та 11 – доктора наук. Щодо підготовки докторів наук, то з 1 вересня 2021 року здобувач повинен мати не менше ніж три статті зі свого наукового напряму, опубліковані щонайменше у двох різних періодичних виданнях, включених до категорії «А» переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus.
    Щодо роботи спеціалізованих вчених рад у 2021 році: у першому півріччі 2021 року тут захиститься близько 50 осіб, з яких 20 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, також проходитимуть захисти докторів філософії.

     Головний бухгалтер Тетяна Кондрицька представила порядок проведення інвентаризації в університеті. Постійно діюча інвентаризаційна комісія перевіряє фактичну наявність майна та його стан, документально підтверджує його наявність, визначає фізично зношене, зламане, застаріле, яке підлягає списанню. При проведенні інвентаризації земельних ділянок, будівель споруд, водоймищ та інших об’єктів – наявність документів, що підтверджують право власності на ці об’єкти, машин і обладнання транспортних засобів – заводські номери кузова, двигуна шасі тощо. Установлюються надлишки або нестача майна шляхом співставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку. Виявлені надлишки підлягають оприбуткуванню, а нестачі – відшкодовуються.

     Звісно, в світлі останніх сумних подій – пожеж в кількох навчальних і освітніх закладах України – не можна було не звернути увагу і на дотримання відповідної безпеки у корпусах та кампусі НУБіП. Про забезпечення пожежного нагляду і безпеки як умови життєдіяльності університету доповів провідний фахівець відділу пожежної безпеки Андрій Пасічник, а начальник штабу цивільного захисту Олександр Дерев’янко спинився на організації цивільного захисту та безпеки здобувачів вищої освіти в контексті діяльності керівників усіх структурних підрозділів.


Валентин Обрамбальський,
Ірина Кушніренко


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook