НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІКИ У 2021 РОЦІ

10 січня 2021, 18:42

 

Відповідно до програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України «Голосіївська ініціатива -2025»,основна робота кафедри надійності техніки у 2021 році планується за наступними напрямками:
- активізація та диверсифікація міжнародної діяльності;
- розвиток наукової та інноваційної діяльності;
- підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до освітянських послуг;
- студентськe самоврядування та виховна робота; інтелектуальний особистісний розвиток молоді;
- оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення соціального благополуччя співробітників і студентів.
Міжнародна діяльність кафедри надійності кафедри передбачає проведення:
  • Міжнародної науково-практичної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 114-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, чл.-кор. ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова В. С. (1906-1987)»;
  • Міжнародної науково-практичної конференції «Поляки в Україні» (співорганізатори);
  •  УІ Міжнародного науково-практичного семінару «Надійність сільськогосподарської техніки в системі інноваційних процесів» (за участі співорганізаторів - ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна»).
Наукові дослідження кафедри надійності техніки передбачають співпрацю з кафедрою механіки та включають розробку наукового проєкту фундаментального дослідження для подання на конкурс у МОН на тему: «Розроблення ресурсозберігаючих технологій та технічних засобів очистки коренебульбоплодів від домішок». 
Передбачається підвищення рівня інтенсифікації наукових досліджень за наступними ініціативними тематиками:
  • «Розробка методології забезпечення надійності сільськогосподарської техніки на основі логіко-імітаційного моделювання»;
  • «Розробка методів та технічних засобів оцінки технічного стану корпусних деталей машин за геометричними параметрами»;
  • «Розробка конструкторсько-технологічних методів забезпечення надійності запобіжних механізмів гвинтових конвеєрів».
Планується підтримати та зміцнити діючий взаємозв’язок кафедри надійності техніки університету з коледжами України: Конотопським індустріально-педагогічним коледжем, Маслівським агрономічним коледжем.
З метою підвищення рівня якості навчання планується: видання навчальних посібників та методичних вказівок; залучення студентів до участі в конкурсі наукових студентських робіт за спеціальністю «Галузеве машинобудування».
Планується продовжити підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників кафедри, у т. ч. наставників академічних груп, з питань оновлення змісту виховної роботи, психологічної та педагогічної компетентності.
За підтримки керівництва НУБіП та допомоги факультету конструювання та дизайну кафедра надійності техніки в 2020 році отримала сучасне обладнання для діагностики двигунів внутрішнього згорання та систем автомобілів: автосканер Х-431 PRO та діагностичний комплекс осцилограф МТ PRO.
 
C:\Users\Андрій\Desktop\Фото 2.jpg
C:\Users\Андрій\Desktop\Фото 1.jpg
 
Автосканер Х-431 PRO
C:\Users\Андрій\Desktop\Фото 3.1 осцилограф.jpg

Діагностичний комплекс осцилограф МТ PRO

У 2021 році планується проведення косметичних ремонтів та придбання для лабораторії №4 кафедри обладнання з відновлення деталей гальванічними покриттями.

Гальванические ванны из полипропилена - Фото 7
Трехфазные блоки питания BVP Prof
а)
б)

Обладнання з відновлення деталей гальванічними покриттями включає: три гальванічних ванни та шафа управління (а); випрямляч струму (б).
Також планується у 2021 році за підтримки ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна» доукомплектувати лабораторію №7в сучасними фільтрувальними системами, макетами, стендами.
C:\Users\Андрій\Desktop\Шафа фільтри 1.jpg
Шафа з фільтрувальними елементами та макетами фільтрів компанії ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна»

Основними напрямками діяльності кафедри надійності техніки в 2021 році буде: створення моделей надійності систем «людина-машина» на основі логіко-імовірнісного моделювання з виявленням ролі людського фактора в загальній проблемі забезпечення необхідного рівня надійності техніки; обґрунтування методів та засобів оцінки технічного стану корпусних деталей машин за геометричними параметрами; дослідження проблеми логістики біомедпрепаратів в Україні; поглиблення державних методик визначення ефективності заходів стандартизації та технічних вимірювань; дослідження параметрів запобіжних муфт гвинтових конвеєрів при забезпеченні їх  надійності.


Завідувач кафедри надійності техніки
Андрій Новицький

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook