Звіт декана факультету землевпорядкування Тараса Євсюкова про основні види діяльності колективу – схвалено!

23 грудня 2020, 8:29
     23 грудня 2020 року відбулась звітна конференція трудового колективу факультету землевпорядкування. Проходила вона комбіновано – адміністрація факультету разом з головою профбюро та окремими працівниками знаходилися в аудиторії 112 навчального корпусу №6, усі інші співробітники – дистанційно. Комунікаційним місточком, що об'єднав учасників зібрання, стала платформа Cisco Webex. Від адміністрації Університету на засіданні був присутній проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук.

     Першим питанням порядку денного був звіт декана факультету Тараса Євсюкова за 2020 рік та напрями роботи факультету у 2021 році. На початку свого виступу Тарас Олексійович відзначив, що авторитетний науково-популярний часопис National Geographic охарактеризував 2020 як рік, який перевіряв нас на міцність, ізолював нас один від одного, але водночас робив нас сильнішими, дав нам нові можливості і головне – надію.
     З березня колектив працював в умовах карантину. Лекційні заняття, практичні, семінарські, дні відкритих дверей, екзаменаційна сесія, захисти магістерських робіт, випуски все відбувалося дистанційно. Ми були першими в університеті, зазначив очільник факультету, і в липні-серпні провели очну навчальну практику для 1-2 курсів, звісно із дотриманням карантинних вимог. І не помилилися. Потому змішана модель в осінньому семестрі і це теж було правильне рішення. Дві зміни, носіння масок, вологе прибирання, дезінфікуючі засоби тощо. Ми не ігнорували карантинні вимоги, а у випадках захворювань діяли злагоджено та оперативно. Тут не місце неорганізованості, розхлябаності, лібералізму та демагогії.
     В нинішніх умовах надзвичайно важливо триматися курсу розвитку університету, Програми «Голосіївська ініціатива 2025» та заходів з її реалізації, зокрема:
1) необхідно максимально перелаштуватися на дієві методи освітньої діяльності, виховної, наукової роботи в умовах карантину;
2) за дистанційного/змішаного навчання вибудовування освітнього процесу повинно відбуватися, в першу чергу, з урахуванням інтересів та психолого-педагогічних вікових особливостей молоді (сучасні студенти-міленіали не будуть слухати викладача, який переказує жовті підручники, факти з Google чи цитувати статті із земельного кодексу. Це шок для українського освітянина, який твердо впевнений у безцінності 80-хвилинної лекції. Міленіалу треба сучасні дидактичні підходи – проблемне навчання, навчання в команді (бригаді), кейси. Вони очікують від нас батьківського інтересу, поваги до своєї думки та особистості, включно в позаурочний час. Їм постійно потрібна комунікація);
3) нова якість зв’язків з виробництвом і роботодавцями;
4) рішуча перебудова профорієнтаційної роботи (відхід від практики «рекрутерства», немає чого ходити один за одним по школам, треба розбудовувати пізнавальні центри, залучати до дослідницької роботи школярів, пропонувати їм цікаве і пізнавальне);
5) радикальна зміна кадрової роботи, відбір і підтримка молодих вчених;
6) нарощування ефективності міжнародних зв’язків;
7) поліпшення гуманітарної, виховної складової. І обов’язково нарощувати дисципліну та відповідальність всіх працівників.

     Тарас Євсюков відзначив, що змінилися і продовжують змінюватися вимоги до вищої освіти. Нові виклики – пандемія, обмежена мобільність, індикативна вартість, ЄВІ при вступі до магістратури, нова формула розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти, нові вимоги до акредитації освітніх програм і багато іншого. Все це покладає на нас ще більшу відповідальність в роботі і вимагає концентрувати наші зусилля.
     Після цього декан перейшов до аналізу роботи колективу за окремими напрями. У першу чергу, детально зупинився на підсумках вступної кампанії, її успіхах і невдачах. За підсумками рейтингу університетів України, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», факультет входить в трійку кращих ЗВО України, а за окремими показниками є беззаперечним лідером. За результатами вступної кампанії 2020 загалом до державних ЗВО на спеціальність «Геодезія та землеустрій» було подано 5363 заяви від вступників (5674 заяви у 2019 році): 481 електронна заява, надійшла саме до НУБіП (344 – «Львівська Політехніка», 333 – НАУ, 321 – КНУБА, 272 – КНУ ім. Тараса Шевченка). За результатами адресного розміщення державного замовлення для випускників шкіл, найбільшу кількість місць отримали майбутні землевпорядники та геодезисти КНУ ім. Тараса Шевченка (47), НУБіП (45).
     Всього на І курс у 2020 році зараховано найбільшу кількість вступників за роки існування факультету – 122 особи, з них 104 після школи та 18 після коледжу. Цього року на І курс зайшла рекордна кількість контрактників – 57. І загалом вступна кампанія 2020 була вдалою, колектив попрацював так, що вдалося максимально заповнити не лише державне замовлення, а й увесь ліцензійний обсяг. Це рекордна кількість вступників з часів заснування факультету. За числом зарахованих вступників на І курс спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» увійшла в трійку лідерів по університету (попереду тільки «Ветеренарія» та «Агрономія»).
     Водночас, наголосив Тарас Євсюков, маємо звітного року серйозний провал з магістратурою. На спеціальність 193 Геодезія та землеустрій в магістратуру було подало 84 заяви, але ЄВІ зробило свою справу і лише 48 з них мали право на вступ. Тому й маємо 37 магістрів на денній формі навчання і 17 на заочній форму навчання. Контингент магістрів зменшився і це дуже поганий знак для випускових кафедр.
     Тому, щоб досягти успіху у вступній кампанії 2021, ще з вересня потрібно було братися за роботу. Обрана формула роботи є – підготовчі курси, предметна олімпіада. Це працює. Особливо складним буде 2021 рік для вступу до магістратури. Найнижча кількість випускників бакалаврів по Україні – зменшиться обсяг державного замовлення, введення ЄДІ з іноземної мови, індикативна собівартість, пандемія – все це причини того, що можемо не набрати необхідної кількості магістрів. Важливо втримати кадри, зазначив очільник факультету.
     Є над чим працювати і в науковому плані, підкреслив декан. Наукова робота на факультеті не ведеться за принципом "рівнонапруженості". Одні кафедри позиціонують себе як кращі в університеті зі значним обсягом фінансування наукових досліджень, інші – суттєво відстають. На окремих підрозділах вже кілька років поспіль не ведеться підготовка аспірантів, відсутні наукові проєкти. Нині у 31% НПП (11 співробітників) відсутні публікації у журналах включених до наукометричних баз SCOPUS та WoS (водночас у 2019 році таких співробітників було 18). Продовжує залишатися порівняно низьким індекс цитування у більшості НПП.
     Поряд з тим, вже котрий рік поспіль візитівкою факультету стали круглі столи на актуальні проблеми геодезії та землеустрою. У 2020 році разом із ВГО "АФЗУ" та "Земельною спілкою України" ми продовжували їх організовувати, ми активно популяризуємо ці заходи в Інтернет-просторі, аби залучати якомога ширшу аудиторію. Загалом нами проведено 13 круглих столів із залученням більш ніж 50 висококваліфікованих експертів, у тому числі з США, Туреччини, Литви, Латвії, Німеччини, Польщі, участь у них взяли 626 учасників, маємо тисячі переглядів трансляцій у мережі Facebook.
     Протягом року проводилася виховна, патріотична, спортивно-масова робота. У серпні 2020 року на базі Дзвінківського геодезичного навчального полігону відбулась – «Літня школа із геодезії та землеустрою 2020», в якій взяли участь голова Держгеокадастру Роман Лещенко, представники ради роботодавців факультету – ВГО «Асоціація фахівців землеустрою України», Асоціації «Земельна спілка України», Київського інституту земельних відносин, компаній «System Solutions» і «EINav». Проведений захід дав змогу студентам застосувати здобуті знання на практиці, зустрітися з професійною спільнотою та ознайомилися із найсучаснішим геодезичним обладнанням.

     Проводили також «Школу професійної майстерності землевпорядника та геодезиста» на яку завітали представниками компанії «ЕЛАЙН» (комерційний директор компанії «Елайн» Сервер Акімов і директор по розвитку цієї компанії – Роман Михалевич), голова Держгеокадастру Денис Башлик, проведено майстер-клас з практичного використання комплексу сучасних ГНСС приймачів ElNav і70, ElNav M3 і контролер-планшета з широкомасштабними SMART функціями, які нещодавно надійшли на факультет завдячуючи плановій щорічній програмі із закупівлі приладів та обладнання для освітнього процесу.
     Потому декан зупинився на результатах роботи структурного підрозділу факультету ННВЦ «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин», на базі якого надаються послуги з підготовки оцінювачів земельних ділянок, ліцитаторів, сертифікованих інженерів землевпорядників та геодезистів, забезпечується надходження коштів до спецфонду. Динаміка останніх років вказує, що ми не зупиняємося. Звітного року до університетської скарбнички принесено 2,3 млн грн. План надходжень виконано.

     Наступний рік, наголосив Тарас Євсюков, є знаковим для факультету адже 15 березня 2021 року відзначатиметься 30-річчя земельної реформи, а восени факультет землевпорядкування відзначатиме своє 25-річчя. Тому й закликав трудовий колектив мобілізуватися, діяти, працювати на повну силу задля досягнення бажаного результату з усвідомленням тих викликів і загроз, що постали перед факультетом, університетом та освітою в цілому. І детально зупинився на пріоритетних напрямах розвитку факультету і кафедр у 2021 році. Наприкінці виступу Тарас Олексійович додав, що 2021 рік не буде легким і вимагатиме від кожного ще більше зусиль докладати для досягнення успіху та привітав усіх колег з прийдешнім роком.

     В обговоренні звіту брали участь проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук, який відзначив високий рівень роботи колективу факультету і деканату зокрема. Також він відзначив роботу навчально-науково-виробничого центру «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин» по надходженню коштів за рахунок надання послуг з навчання, підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Поряд з цим, Вадим Анатолійович наголосив на необхідності покращення профорієнтаційної роботи на факультеті до магістратури, а також на необхідності брати участь у міжнародних грантах. Це, в свою чергу, стане потужним поштовхом для збільшення публікацій у журналах, що входять до баз цитування Scopus та Web of Sciences.

     Анатолій Полтавець, голова "Асоціації фахівців землеустрою України", член ради роботодавців факультету відзначив високий рівень підготовки випускників. Анатолій Полтавець відмітив надзвичайно високу популярність та необхідність проведення круглих столів, які систематично проводяться на факультеті землевпорядкування. До обговорення долучились завідувач кафедри землевпорядного проектування Андрій Мартин, завідувач кафедри геодезії та картографії Іван Ковальчук, заступник декана факультету Олександр Шевченко.

     Також в обговоренні взяв участь голова студентської організації факультету Олександр Вертелецький, який відзначив високий рівень проведення лекційних і практичних занять під час дистанційного навчання, а також можливість проходження очно навчальної практики із геодезії в умовах жорсткого карантину із дотриманням усіх санітарних вимог. Подякував Олександр Вертелецький деканату за підтримку у проведенні культурних та спортивних заходів на факультеті землевпорядкування, організацію низки майстер класів із використання сучасного геодезичного обладнання та БПЛА.

     Після обговорення звіт одноголосно схвалено колективом.


Ольга Тихенко,
голова профбюро факультету землевпорядкування

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook