Відбувся фаховий семінар за результатами дисертації аспіранта кафери садівництва Олександра Гаврилюка на здобуття ступеня доктора філософії.

23 грудня 2020 року

 22 грудня 2020 року о 10:00 на кафедрі садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка відбувся фаховий семінар, на якому розглянуто результати дисертаційного дослідження за темою «Особливості формування продуктивності колоноподібних сортів яблуні» здобувача Гаврилюка Олександра Сергійовича (на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20 «Аграрні науки» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство»). Семінар проходив в режимі відеоконференції на платформі Google Meet, в ньому взяли участь провідні науковці Інституту садівництва НААН України.

У фаховому семінарі взяли участь: 
1. Ковалишина Ганна Миколаївна д. с.-г. н., проф., кафедра генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського, голова фахового семінару
2. Мазур Борис Миколайович, к. с.-г. н., доцент, завідувач кафедри (в.о.) садівництва ім. В.Л. Симиренка НУБіП України, заступник голови фахового семінару.
3. Кузьмінець Оксана Миколаївна, к. с.-г. н., асистент, кафедра садівництва ім. В.Л. Симиренка НУБіП України, секретар фахового семінару
4. Кондратенко Тетяна Єгорівна, д. с.-г. н., проф., кафедра садівництва ім. В.Л. Симиренка НУБіП України
5. Меженський Володимир Миколайович, д. с.-г. н., проф., кафедра садівництва ім. В.Л. Симиренка НУБіП України
6. Андрусик Юрій Юрійович, к. с.-г. н., доцент, кафедра садівництва ім. В.Л. Симиренка НУБіП України
7. Шевчук Наталя Василівна, к. с.-г. н., доцент, кафедра садівництва ім. В.Л. Симиренка НУБіП України України
8. Бублик Микола Олександрович, д. с.-г. н., перший заступник директора ІС НААН України
9. Кіщак Олена Анатоліївна, д. с.-г. н., зав. селекційно-технічного відділу ІС НААН України
10. Москалець Тетяна Захарівна, д. б. н., зав. лабораторії селекції та технології вирощування ягідних культур ІС НААН України
11. Ярещенко Олександр Миколайович, к. с.-г. н., заступник директора із наукової роботи ІС НААН України
12. Жук Віктор Миколайович, к. с.-г. н., провідний науковий співробітник селекційно технологічного відділу ІС НААН України
13. Ходаківська Юлія Борисівна, к. с.-г. н., зав. лабораторії селекції та технології вирощування плодових культур ІС НААН України
14. Кривошапка Вікторія Аліфарманівна, к. с.-г. н., зав. лабораторії фізіології рослин і мікробіології ІС НААН України

Здобувач О.С. Гаврилюк доповів про основні результати дисертації. З метою встановлення особливостей формування продуктивності та подальшого керування врожайністю колоноподібних яблунь виконано системний поетапний морфофізіологічний аналіз процесу формування і реалізації генеративного потенціалу рослин сортів різних еколого-географічних груп на середньорослій підщепі 54-118.

Визначено потенціал продуктивності колоноподібних яблунь та ступінь його реалізації на III-XI етапах органогенезу залежно від віку ділянки стовбура. Встановлено залежність реалізації потенціалу продуктивності в усіх досліджуваних сортів від певних метеорологічних чинників на конкретних етапах органогенезу, а також неістотний вплив віку простих і складних кільцівок. 

Проведено діагностику функціонального стану листкової поверхні; за коефіцієнтом індукції флуоресценції хлорофілу (Кі), встановлено високу потенційну продуктивність досліджуваних колоноподібних сортів яблуні. Визначено ефективність реалізації потенціалу фотосинтетичного апарату. Досліджено особливості структури та функціональної активності пігментних систем листкового апарату та встановлено ефективність реалізації потенційної продуктивності колоноподібних яблунь у реальний урожай.

Здобувачу було задано ряд запитань, на які він надав обґрунтовані відповіді та пояснення.

Питання ставили: доктор с.-г. наук Кіщак О.А.; к. с.-г. н., доцент Шевчук Н.В.; канд. с.-г. наук Ярещенко О.М.; доктор с.-г. н, проф. Ковалишина Г.М.; к. с.-г. н., доцент Мазур Б.М.
В ході семінару було обговорено основні положення дисертації, актуальність теми, наукову новизну та практичне значення роботи Гаврилюка Олександр Сергійовича на тему: «Особливості формування продуктивності колоноподібних сортів яблуні». В обговоренні взяли участь: доктор с.-г. наук Кіщак О.А.; доктор с.-г. н, проф. Ковалишина Г.М., доцент Андрусик Ю.Ю., доцент Мазур Б.М.

Завершилося обговорення виступом наукового керівника, Кондратенко Тетяни Єгорівни - доктор с.-г. н., проф., про виконання освітньо наукової програми та індивідуального плану досліджень, а також дала оцінку виконання дисертаційної роботи здобувачем.
З характеристикою роботи також виступили рецензенти: Дрозда В.Ф., д.с.-г.н., проф., та Ліханов А.Ф., канд. біол. наук., які дали об’єктивну оцінку роботі та висловили деякі зауваження та особисті побажання.

Фаховий семінар завершився голосуванням та ухваленням рішення:
Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Гаврилюка Олександра Сергійовича на тему: «Особливості формування продуктивності колоноподібних сортів яблуні» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено конкретні наукові завдання - встановлено особливості проходження III-XI етапів органогенезу бруньок у яблунь колоноподібних сортів залежно від віку ділянки стовбура; досліджено анатомічну структуру листків на різновікових плодових утвореннях, визначено загальну площу листя дерев досліджуваних сортів та ефективність їхньої фотосинтетичної діяльності; встановлено ступінь редукції елементів репродукції на плодових утвореннях різновікових ділянок стовбура; оцінено складові врожайності колоноподібних сортів яблуні та виділено сорти високоврожайні, а також ті, які плодоносять щороку і стабільно; обґрунтовано економічну ефективність вирощування колоноподібних сортів у Лісостепу України, що мають важливе значення для галузі знань – 20 «Аграрні науки».

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року.

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Гаврилюка О.С. дисертація на тему: «Особливості формування продуктивності колоноподібних сортів яблуні» рекомендувати для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки» і спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Рішення прийнято одноголосно.

Оксана Кузьмінець, секретар фахового семінару

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook