Колектив факультету ветеринарної медицини схвалив звіт декана Миколи Цвіліховського

23 грудня 2020 року
     23 грудня 2020 року в online-режимі відбувся звіт декана факультету ветеринарної медицини Миколи Цвіліховського «Про Результати діяльності факультету ветеринарної медицини у 2020 році та завдання на 2021 рік» і було відзначено, що факультет, незважаючи на глобальні виклики, що були пов’язані у 2020 році з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 і здійсненні, у зв’язку з цим, всіх видів діяльності в дистанційній або змішаній дистанційно-очній формі, продовжив динамічний розвиток, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в Статуті університету та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива 2025».

     На засіданні трудового колективу факультету від ректорату був присутній проректор з навчальної і виховної роботи, академік НААН Сергій Кваша.

    Микола Цвіліховський відзначив, що на факультеті оптимізовано структуру управління, оновлено кадри, що дало синергетичний ефект діяльності, консолідувало зусилля структурних підрозділів колективу на поліпшення якості підготовки фахівців, покращення наукової, науково-методичної та виховної роботи. Наразі перед колективом факультету стоїть нагальне завдання – надалі поліпшувати якість навчально-виховного і дослідницького процесів, забезпечувати конкурентоспроможність випускників, сприяти самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, вченого, співробітника.

     В обговоренні взяли участь професори, завідувачі кафедр Олег Мельник, Микола Малюк, Віктор Томчук, Вадим Іщенко, директор НДІ здоров’я тварин Дмитро Засєкін, завідувач ННВ Клініч-ний центр «Ветмедсервіс» В’ячеслав Соломон, професор кафедри терапії і клінічної діагностики Наталія Грушанська, а також до виступу приєднався Сергій Кваша.

     У звіті відмічається, що навчальна робота спрямована на підвищення якості навчального процесу, удосконалення існуючих і розробку нових освітніх і освітньо-наукових програм підготовки фахів-ців ветеринарної медицини, адаптованих до попиту на вітчизняному і міжнародному ринку праці. Розроблені навчальні плани підготовки фахівців ветеринарної медицини з урахуванням вимог МОН України та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), а також положення, що регламентують проведення освітньої і освітньо-наукової діяльності на факультеті.

     На факультеті навчається 1261 здобувач вищої освіти, з них на програмах підготовки бакалаврів 104 (8 %), магістрів – 1157 (92 %). На контрактній основі проходять підготовку 644 (51 %) здобувачі вищої освіти. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 3 академіки і член-кореспонденти НААН України та 16 академіків і член-кореспондентів громадських академій, 35 докторів наук, професорів, 73 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 4 асистентів без науковогоступеня. Ними у 2020 р. видано 5 підручників, 15 навчальних посібників, 27 монографій, 1 довідник, 23 брошури, 51 (205,15 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 4 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу здобувачів вищої освіти галузі знань «Ветеринарна медицина».
     Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з регіональними фаховими закладами освіти НУБіП України − Немішаївським агротехнічним і Мукачівським аграрним коледжами, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і випускники яких продовжують навчання на факультеті ветеринарної медицини.
     Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки здобувачів вищої освіти та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними і приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», «Друг», ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, Інститутом ветеринарної медицини НААН, ТОВ «Нестле Україна», фірмою «Роял Канін Україна», Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», Центром сучасної ветеринарної діагностики НВО Біотестлабораторія та ін.

     За результатами участі здобувачів вищої освіти у наукових заходах та олімпіадах у 2020 році отримано друге і третє індивідуальні місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму 211 «Ветеринарна медицина». ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету вже 6 років поспіль є кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України).
     У 2020 р. факультетом підготовлено і здійснено випуск 332 фахівців, у т.ч. 120 магістрів та 212 бакалаврів.
     У складних умовах нинішньої вступної кампанії в 2020 р. на факультет прийнято 429 вступників ОС «Магістр». Ліцензійний обсяг підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицини» заповнено на 100 %. На контрактну форму підготовки фахівців ветеринарної медицини за ОС «Магістр» на 1-й курс прийнято 235 осіб, що становить 54,8 % від числа всіх вступників.

     Науковцями факультету видано 27 монографій, 4 науково-практичних рекомендацій, 385 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 66 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, отримано 22 патенти і свідоцтва на винаходи.
     У 2020 р. було проведено 3 Міжнародних науково-практичних конференцій і Всеукраїнський науково-практичний семінар до 100-річчя факультету ветеринарної медицини.
     У 2020 р. працівниками факультету захищено 12 дисертацій у т.ч. 7 на здобуття наукового ступеня доктора і 5 - кандидата наук. Отримано 2 Міжнародних освітньо-наукових грантів для викладання, навчання та стажування молодих вчених і здобувачів вищої освіти за кордоном.

     Науково-педагогічні працівники, аспіранти та здобувачі вищої освіти впродовж року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме у стажуванні в Естонському університеті наук про життя (Тарту, Естонія), Вроцлавському природничому університеті (Польща), Державному університеті Північної Кароліни (США), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Таллін, Естонія), 25-й Антарктичній експедиції (Аргентинський архіпелаг), online-конференціях, семінарах і круглих столах. Здійснювалась підготовка і видання спільних підручників і навчальних посібників та проведення наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової кооперації.
    Згідно з додатком до угоди з Вроцлавським природничим університетом у 2020 р. мала відбутись чергова (шоста) двотижнева навчальна практика здобувачів вищої освіти на факультетах ветеринарної медицини НУБіП України та Вроцлава (Польща). Однак, через пандемію коронавірусу цей захід було перенесено на більш пізніший термін (до скасування карантинних обмежень).
     Нині на факультеті навчається 19 іноземних здобувачів вищої освіти з 11 країн: КНР, Палестини, Нігерії, Ізраїлю, Туреччини, Ірану, Алжиру, Росії, Йорданії, Індії та Марокко. В нинішньому році здобувачами вищої освіти факультету стали представники 4 країн. 3 наших здобувача вищої освіти пройшли навчання за кордоном − в Польщі та Естонії.

     Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют першокурсника», «Краса ФВМ», здобувачі вищої освіти факультету брали активну участь у загальноуніверситетських заходах – Ярмарці «Прийди, прийди, весно», виставці творчих робіт, інтелектуальній грі «Brain», світовому флеш-мобі з висадки трильйона дерев, а також у зборі коштів для притулку тварин та інших. Команди факультету з ігрових видів спорту беруть активну участь у спартакіаді «Здоров’я» з отриманням призових місць.

     У звіті декана зазначено, що у гуртожитку №6, де проживають здобувачі вищої освіти факультету, у 2020 р. підготовлені кімнати для поселення першокурсників, що облаштовані новими меблями, здійснено капітальний ремонт кухонь 1-3 поверхів, кімнат для умивання на 2-5 поверхах, заміна електропроводки, світильників, вікон; проведено капітальний ремонт спортзалу, встановлено мультимедійний проектор у читальній залі. У навчальному корпусі № 12 встановлено водостічну систему у всіх блоках (25 стояків по 6 труб), здійснено капітальний ремонт лабораторій кафедр терапії (104 А), анатомії (секційна зала), хірургії (106 В); облаштування бібліотеки кафедри анатомії (215 Е), капітальний ремонт і облаштування сучасним обладнанням і меблями лабораторії кафедри епізоотології (405 А), ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» (126 Б). У нинішньому році колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2020» 127 тис. грн.

 

Василь Данілов, Юрій Жук,
заступники декана

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook