ВЧЕНА РАДА СХВАЛИЛА ЗВІТ ДИРЕКТОРА НДІ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН

21 грудня 2020, 10:00

18 грудня 2020 р. відбулося онлайн-засідання Вченої ради факультету ветеринарної медицини, на якому слухали звіт директора НДІ здоров’я тварин, професора Дмитра Засєкіна на тему: «Про результати наукової та інноваційної діяльності у 2020 році та перспективи розвитку НДІ здоров’я тварин в рамках програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива – 2025». У засіданні також прийняли участь члени НТР, голови спецрад, гаранти ОНП, керівники громадських організацій, всього долучилися понад 40 учасників.


У своїй доповіді професор Дмитро Засєкін зазначив, що навчально-науковий процес на факультеті забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 2 академіки і 1 член-кореспондент НААН, 16 академіків громадських академій, 35 докторів наук, професорів, 69 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 5 асистентів без наукового ступеня.

У 2020 році в НДІ здоров’я тварин було виконано 44 наукові теми, у т. ч. 6 бюджетних (на загальну суму 2440,0 тис. грн., що становить 22,4 тис. грн. на 1 НПП.), 9 госпдоговірних (понад 200 тис. грн.) та 29 ініціативних.
Науковцями факультету за звітний період видано 27 монографій, 4 науково-методичних рекомендації, 385 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 33 у міжнародних базах даних SCOPUS та WoS, одержано 22 патенти і свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

У 2020 році на базі факультету було проведено 5 міжнародних науково-практичних конференцій, 4 семінари і круглих столів.
В НДІ здоров’я тварин за 3 науковими спеціальностями проходять підготовку 56 аспірантів і 1 докторант; функціонує 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертаці: у 2020 році захищено 7 докторських і 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
У НДІ здоров’я тварин успішно працює Науково-технічна рада (голова − Дмитро Засєкін, секретар − Ганна Козловська), Рада молодих вчених (голова − Роман Димко) та Рада аспірантів (голова − Віталій Гончар). Всього відбулося 14 засідань, з яких 11 − онлайн, розглянуто 20 дисертаційних робіт, у т.ч. 8 докторських, 12 − кандидатських, 9 планових питань. Відвідуваність засідань членами НТР склала 95 %.
У 2020 р. колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2020» майже 127 тис. грн. для освітньо-наукових потреб, а всього зароблено «живих» коштів 1675.14 тис. грн.

У фіналі доповіді проф. Дмитро Засєкін наголосив про плани на 2021 рік: продовжити реалізацію плану заходів стосовно 100-річного ювілею ФВМ; провести об’єднуючі збори Ради молодих вчених ФВМ та РМВ УЛЯБП АПК; колективам кафедр факультету продовжити цілеспрямовану роботу стосовно наукової видавничої діяльності; створити при ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» діагностичний відділ ендоскопії та спеціалізований кабінет терапії стовбуровими клітинами; отримати щонайменше 5 наукових міжнародних грантів, активізувати роботу по відкриттю нових НДР як за рахунок держбюджетного, так і госпрозрахункового фінансування; продовжити у 2021 р. позитивні напрацювання НДІ здоров’я тварин щодо спільної наукової роботи кафедр факультету і лабораторій ІВМ, НААН України, інших наукових підрозділів, в т. ч. зарубіжних, тощо.
Доповідь директора НДІ здоров’я тварин, професора Дмитра Засєкіна, викликала жваве обговорення результатів роботи членами Вченої ради. Виступили з питаннями, побажаннями та підтримкою професори Микола Цвіліховський, Анатолій Мазуркевич, Віталій Недосєков, Віктор Томчук, Олег Мельник, Ольга Якубчак та доценти Марія Кучерук і В’ячеслав Соломон.
По закінченню обговорення доповіді професора Дмитра Засєкіна Вчена рада факультету ветеринарної медицини одноголосно постановила роботу директора НДІ здоров’я тварин, за результатами наукової та інноваційної діяльності у 2020 році та перспективами розвитку НДІ здоров’я тварин в рамках розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива - 2020», вважати задовільною.


Водночас директору НДІ здоров’я тварин разом з науковцями факультету вченою радою було поставлено ряд завдань на 2021 рік, результати виконання яких сприятимуть продовженню оптимізації структури факультету, посиленню консолідації колективу та підвищенню авторитету НУБіП України в цілому.
З повною версією ПРОЄКТУ рішення вченої ради ФВМ можна ознайомитись за цим посиланням https://nubip.edu.ua/node/84885
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОПОВІДІ директора НДІ здоров’я тварин, професора Дмитра Засєкіна на тему: «Про результати наукової та інноваційної діяльності у 2020 році та перспективи розвитку НДІ здоров’я тварин в рамках програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива – 2025»

Декан Микола Цвіліховський

 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook