Українська лабораторії якості і безпеки продукції АПК: підсумки за 2020 рік

16 грудня 2020 року
     14 грудня 2020 р. відбулося онлайн-засідання вченої ради УЛЯБП АПК на платформі програми Google Meet, на якому були присутні 18 членів вченої ради (затверджено 21), а також представники НДЧ та члени комісії з затвердження науково-дослідних робіт.

     Згідно порядку денного, заслухали інформацію про виконання науково-дослідних робіт за 2020 рік та пропозиції щодо поліпшення роботи. Остаточний звіт з НДР №110/1 л-пр-2018 «Науково-експериментальне обґрунтування молекулярно-генетичного скринінгу збудників, що передаються з продуктами харчування (Listeria, Salmonella, Yersinia)» представив керівник: д.вет., акад. Валерій Ушкалов.

     В обговоренні звіту було зазначено, що заплановані роботи виконані в повному обсязі.
     Остаточний звіт з науково-дослідної роботи № 110/2 л-пр-2018 «Гармонізація до вимог ЄС умов виробництва зернової продукції в Україні» представила керівник: д.вет.н. Олена Волосянко.

     Проміжний звіт НДР №110/16-пр-2020 «Наукове обґрунтування критеріїв оцінки якості та безпечності молока-сировини – гармонізація до міжнародних вимог» за 2020 р. представив керівник: д.с-г.н. Вячеслав Данчук.

     Про результати роботи всього колективу лабораторії в рамках НДР «Моніторинг якості біоресурсів та продукції агропромислового комплексу для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України», яка ведеться з 2015 року доповів директор Валерій Ушкалов.

     Зокрема, укладено 326 договорів, досліджено 2182 проби, проведено 4234 аналізування (із них 800 – наукові). Працівники лабораторії взяли участь у 22 раундах міжлабораторних порівнянь. Відкалібровано 284 прилади на суму 326 120 грн. На базі лабораторії у 2020 році виконували магістерські роботи студенти ОС "Магістр" спеціальність 212 "Ветеринарія, гігієна, санітарія і експертиза" – 10 чол., аспіранти і докторанти – 13 осіб. За результатами еколого-токсикологічних випробувань засобів захисту рослин підготовлено 36 наукових звітів для реєстрації відповідних препаратів.

     Здійснюється науково-консультаційна діяльність з факультетами та кафедрами НУБіП України (у тому числі факультетом тваринництва та водних біоресурсів, факультетом ветеринарної медицини, агробіологічним факультетом), інститутами НАН України, НААН України та НАМН України (інститут біохімії ім. О.В. Палладіна, Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Інститут фармакології та токсикології НАМН України, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет тощо), також нашими замовниками є: Служба безпеки України, Державна фіксальна служба, Національна поліція, аграрні компанії, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

     Результати наукових досліджень опубліковано у 47 статтях, 4-х монографіях, довідниках, навчальних посібниках; 14 статтях в журналах, що індексуються у базах WoS, Scopus; отримано 9 патентів та 55 паспортів на біологічні об’єкти. Спільно з факультетом ветеринарної медицини провели весняну школу «На шляху до гарантування безпечності харчових продуктів: підходи у запровадженні та здійсненні Європейського контролю за безпечністю харчових продуктів» у рамках міжнародного проєкту Ерасмус + Модуль Жана Моне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС». У рамках бюджетної програми КПКВК 27512370 «Підтримка регіональної політики України» згідно наказу ректора проведено три семінари-тренінги.

     За кошти регіональної програми придбано біохімічний аналізатор, допоміжне обладнання для газової хроматографії та атомноемісійної спектрометрії, центрифугу, комплект обладнання для визначення азоту і клітковини, паровий дистиллятор, титратор, скрубер; комплект біомедичного обладнання для мікробіологічних досліджень; прилад для обробки даних, лабораторний млин, блоки безперебійного живлення, високовартісні реактиви та витратні матеріали.
     Науковці лабораторії взяли участь у 27 конференціях та семінарах, подали 1 проєкт НДР на конкурс МОН; 1 проєкт на конкурс молодих вчених, 3 проєкти на конкурс наукових розробок від Національного фонду досліджень України.

     Про результати проходження аудиту від Національного агентства з акредитації України в УЛЯБП АПК доповіла молодший науковий співробітник ВУЯ Ксенія Сороколєтова.

 


Світлана Мідик,
секретар вченої ради УЛЯБП АПК
Валерій Ушкалов,
директор УЛЯБП АПК НУБіП України

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook