УСПІШНИЙ ЗАХИСТ МАГІСТРІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСНИКА

11 грудня 2020 року

 

    На економічному факультеті завершився  захист магістерських робіт студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» денної форми навчання.  Захід проходив в онлайн-форматі з дотриманням вимог Положення «Про підготовку і захист магістерської роботи у НУБіП України», а також «Тимчасового порядку дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2020-2021 н. р.

 

Набуті комптенентості п’ятдесяти трьома випускниками оцінювала Екзаменаційна комісія  під головуванням завідувача кафедри статистики та економічного аналізу Інни Лазаришиної, у складі завідувача кафедри обліку та оподаткування Євгенії Калюги, професора кафедри Любов Гуцаленко, доцентів кафедри Світлани ОлійникТамари Гуренко (секретаря комісії).

 

Доречно відмітити, що студенти виконували магістерські роботи  в доволі  непростих умовах карантину і дистанційного навчання. Проте, як відмітили самі здобувачі освіти, складність у їх роботі була нівельована завдяки  достатньо високому рівню комп’ютеризації освітнього процесу НУБіП України  (й економічного факультету, зокрема), багаторічному досвіду застосування  електронних навчальних курсів, різних інформаційно-комунікаційних технологій, а також завдяки можливостям використання існуючих фондів навчальної літератури, електронних ресурсів та різноманітних  онлайн-послуг  бібліотеки Університету  (можливостей отримання сучасної наукової інформації (повних текстів статей чи їх анотацій) із зарубіжних міжнародних електронних ресурсів (SCOPUS, Web of Science та ін.) й українських періодичних видань та електронних баз даних.  

 

 

Усі магістерські роботи пройшли перевірку на плагіат, отримали позитивні рецензії та відгуки. Кожен студент представив отримані результати досліджень у формі доповіді,  а основні висновки, узагальнення та пропозиції  унаочнювались оригінальними та цікавими презентаціями.  Варто відзначити, що магістерські роботи, мали неординарну та фундаментальну спрямованість й містили дослідження  обліково-контрольного забезпечення імпортних операцій господарюючих суб’єктів та особливосте їх оподаткування; обліково-контрольного забезпечення управління виробництвом органічної продукції; ідентифікації, обліку і аудиту нематеріальних активів суб’єктів суспільного інтересу обліку, аналізу і внутрішнього контролю різних об’єктів обліку. У процесі відповідей магістрами на питання й обговорення отриманих ними результатів досліджень, постійним учасником якого був Анатолій Діброва ─ декан економічного факультету ─ неодноразово виникали гострі наукові дискусії, що стосувалась питань трансформації національного обліку до міжнародних стандартів, складання фінансової звітності за національними й міжнародними стандартами, коректної інтерпретації, оприлюднення й використання відповідної інформації; формування  та використання облікової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу. Загалом, магістри демонстрували достатньо високий  рівень знань,  уміння представляти результати досліджень, відстоювати свою думку. Особливий інтерес викликали доповіді Наталії Палагути, Ольги Белаш та інші.

Необхідно відмітити, що основні результати досліджень здобувачі опублікували в співавторстві зі своїми науковими керівниками у фахових виданнях. Усі вони приймали активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема й у двох, організованих на економічному факультеті у 2019-2020 навчальному році. Ми з гордістю відзначаймо й те, що дослідження виконувались магістрами на матеріалах суб’єктів господарювання, де вони проходили виробничу практику та вже працюють на посадах бухгалтерів (молодших і провідних),  асистентів аудиторів, консультантів з обліку і оподаткування. На думку комісії високий рівень працевлаштування уже цьогорічних випускників є  індикатором досягнення цілі, визначеної стандартом  вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» щодо професійної підготовки фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. Успішними результатами захисту своїх перших наукових досліджень студенти денної форми навчання зі спеціальності «Облік і оподаткування» також довели, що карантинні заходи та дистанційне навчання не є перешкодою до сходження на вершину освітнього ступеня «Магістр».

 

Вітаємо випускників з присвоєнням їм кваліфікації магістрів обліку і оподаткування! Бажаємо кар’єрних здобутків, натхнення, оптимізму, наполегливості, реалізації усіх  задумів і творчих планів, отримання нових життєвих перемог!

 

Євгенія Калюга,

завідувач кафедри обліку та оподаткування,

Тамара Гуренко, Людмила Мельянкова, Наталія Кузик,

доценти кафедри 

 
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook