НДІ технологій та якості продукції тваринництва прозвітував про науково-дослідну роботу у 2020 році

12 грудня 2020, 18:10

         11 грудня 2020 року в НДІ технологій та якості продукції тваринництва відбулося онлайн-засідання, щодо заслуховування проміжних та заключних звітів про науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок Державного бюджету, а також ініціативних наукових робіт за результатами 2020 року.

  

      Особлива увага була приділена НДР, що фінансуються за кошти державного бюджету. Це науково-дослідні роботи 110/9-пр-2019 «Наукове обґрунтування параметрів застосування фітобіотиків та їх аналогів у годівлі сільськогосподарських тварин» (науковий керівник – Михайло Сичов), 110/19-пр-2020 «Встановити особливості фізіологічного статусу риб в різні періоди річного циклу за умов глобального потепління та впливу антропогенних чинників» (науковий керівник – Микола Євтушенко), 110/1-пр-2018 «Наукові основи створення комплексу технологій виробництва дієтичних комбінованих м’ясо-рослинних продуктів з радіозахисними властивостями тривалого терміну зберігання» (керівниця проєкту – Лариса Баль-Прилипко), 110/18-пр-2020 «Наукові основи створення комплексу технологій здорових, оздоровчих та функціональних продуктів з використанням лікарських рослин та нетрадиційної сировини» (керівниця проєкту – Людмила Дерев’янко), 110/17-пр-2019 «Розробити ресурсозберігаючі технології виробництва продуктів дитячого харчування з біозахисними властивостями на основі біотехнологій та раціонального використання біоресурсів» (керівниця проєкту – Людмила Філіпова) та 110/24-пр-2020 «Розробити інноваційні технології комплексного перероблення риби та морських гідробіонтів з отриманням полікомпонентних продуктів цільового призначення» (керівник проєкту – Ігор Безбах).

     Про результати НДР 110/9-пр-2019 «Наукове обґрунтування параметрів застосування фітобіотиків та їх аналогів у годівлі сільськогосподарських тварин» за 2020 рік доповів Михайло Сичов. Зокрема, він наголосив, що метою роботи є обґрунтування використання фітобіотиків та їх аналогів у годівлі сільськогосподарських тварин, встановлення норм фізіологічних потреб цих речовин та розробка і ефективне використання корму для тварин. За звітній період було проведено два науково-господарські досліди. Виконавцями НДР у 2020 році були видані 7 наукових статей, з яких 4 – проіндексовано у наукометричних базах даних (Scopus, WoS, Index Copernicus), опубліковано 3 тези конференції та видано 1 патент на корисну модель.

  

    Результати НДР 110/19-пр-2020 «Встановити особливості фізіологічного статусу риб в різні періоди річного циклу за умов глобального потепління та впливу антропогенних чинників» за 2020 рік доповів Микола Євтушенко. Керівником зазначено, що головними завдання тематики є відображення змін клімату на температурних умовах середньої ділянки Кременчуцького водосховища та вплив температурних факторів на його екологічні умови, що в свою чергу має вплив на динаміку показників лінійного росту основних промислових видів риб. Виконавцями НДР у 2020 році були видані 4 наукові статті, з яких 2 – проіндексовані у наукометричних базах даних (Scopus, WoS, Index Copernicus), опубліковано 3 тези конференції.

  

     Було заслухано заключний звіт по НДР 110/1-пр-2018 «Наукові основи створення комплексу технологій виробництва дієтичних комбінованих м’ясо-рослинних продуктів з радіозахисними властивостями тривалого терміну зберігання», результати якого доповіла Лариса Баль-Прилипко. У результаті проведеної роботи науковий доробок виконавців склав 38 наукових статей, з яких 9 – проіндексовано в наукометричних базах даних (Scopus, WoS, Index Copernicus), близько 35 наукових доповідей, 3 монографіях, 3 навчальні посібники, захист 3 кандидатських дисертацій та 15 магістерських робіт.

  

      Про результатами НДР 110/18-пр-2020 «Наукові основи створення комплексу технологій здорових, оздоровчих та функціональних продуктів з використанням лікарських рослин та нетрадиційної сировини», також доповіла Лариса Баль-Прилипко. Було зазначено, що мета тематики базується на розробці технологій здорових, оздоровчих та функціональних продуктів з використанням розчинних дієтичних волокон інулінової групи, лікарських рослин та нетрадиційної сировини. Виконавцями НДР у 2020 р. були видані 8 наукових статей, з яких 3 – проіндексовані у наукометричних базах даних (Scopus, WoS, Index Copernicus), 1 патент на корисну модель, 1 монографію, захист 1 кандидатської дисертації.

  

    Людмила Філіпова звернула увагу учасників відео-конференції на здобутки виконавців НДР 110/17-пр-2019 на тему: «Розробити ресурсо-зберігаючі технології виробництва продуктів дитячого харчування з біозахисними властивостями на основі біотехнологій та раціонального використання біоресурсів». Мета НДР – розроблення ресурсозберігаючих технологій виробництва продуктів дитячого харчування з біозахисними властивостями на основі біотехнологій та раціонального використання біоресурсів. Виконавцями НДР у 2020 році були видані 3 наукові статті у фахових виданнях України, 3 тези конференції та 1 патент на корисну модель.

  

     Останнім заслухали звіт про результати НДР 110/24-пр-2020 «Розробити інноваційні технології комплексного перероблення риби та морських гідробіонтів з отриманням полікомпонентних продуктів цільового», який представила Людмила Філіпова.

  

      Також було розглянуто 9 звітів від керівників та виконавців ініціативних наукових робіт, а саме:

  1. Видоспецифічність спонтанного та індукованого соматичного мутагенезу сільськогосподарських тварин (№ д.р. 0111U006756; керівник доктор біол. наук, доцент Костенко С.О.)
  2. Моніторинг біологічного різноманіття птиці за молекулярно-генетичними маркерами (№ д.р. 0117U003833; керівник доктор біол. наук, доц. Костенко С.О.)
  3. Вплив генів-кандидатів на господарсько-цінні якості свині свійської (№ д.р. 0107U007936; керівник доктор біол. наук, доц. Костенко С.О.)
  4. Формування господарськи- корисних ознак молочної худоби (№ д.р. 0117U003834; керівник канд. с.-г. наук, доцент Литвиненко Т.В.).
  5. Екологічні закономірності перебігу метаболічних процесів в онтогенезі та в різні періоди річного циклу прісноводних риб (№ д.р. 0118U000395, керівник доктор біол. наук, професор Євтушенко М.Ю.).
  6. Обґрунтування технології виробництва біологічно активних продуктів за умов комплексного використання бджолиних сімей (№ д.р. 0118U000550, керівник канд.с.-г. наук, доцент Лосєв О.М.).
  7. Використання інтегрованих баз даних для оцінки селекційної цінності молочної худоби (№ д.р. 0119U102345, керівник доктор.с.-г. наук, професор Гетя А.А.).
  8. Обґрунтування енергетичного, протеїнового та амінокислотного живлення райдужної форелі (№ д.р. 0119U103468, керівник канд. с.-г. наук, доцент Кондратюк В.М.).
  9. Розробка сучасних способів підвищення продуктивності та якості продукції цінних об’єктів аквакультури (№ д.р. 0117U002732; керівник канд. c.-г. наук, доцент Коваленко В.О.).

Тетяна Голубєва,
секретар НДІ технологій та якості продукції тваринництва

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook