Моніторинг стану дистанційного навчання та якості освітнього процесу в Ірпінському фаховому коледжі НУБіП України

24 листопада 2020 року

В Ірпінському фаховому коледжі НУБіП України освітній процес у період адаптивного карантину продовжує тривати з використанням технологій дистанційного навчання. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати студентів, давати раду технічним проблемам виявляється зовсім не просто.

В таких умовах, коли викладачі та студенти не можуть бути поруч та працюють віддалено, взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу: адміністрацією, викладачами, студентами і батьками – набуває особливої важливості.

Адміністрація коледжу приділяє велику увагу організації діяльності закладу освіти в умовах режиму дистанційного навчання для виконання освітньо-професійних програм. Дистанційне навчання студентів в коледжі проходить системно та організовано згідно з розкладом занять.

З метою моніторингу якості освітнього процесу під час адаптивного карантину з 4 по 6 листопада адміністрацією коледжу було проведено онлайн-опитування студентів. Дане опитування дозволило виявити стан та виклики дистанційного навчання задля пошуку шляхів його покращення.

Ми отримали 484 відповіді від респондентів у розрізі усіх спеціальностей та курсів. 61% респондентів мешкає в містах; 20% – у селах; 19% - у селищах міського типу.

На запитання, якою мірою зараз подобається обрана спеціальність, 80% студентів зазначили, що вони задоволені спеціальністю, яку опановують, але є такі, яким важко відповісти на це питання.

Своє бажання вчитися за шкалою від 0 до 5 балів оцінили у 5 балів – 12% респондентів, у 4 бали – 46%, у 3 бали – 31%, від 2 до 0 балів – 11%.

Переважна кількість студентів (91%) задоволена організацією дистанційного освітнього процесу в коледжі, але  є частка й переважно незадоволених (8%).

При переході на дистанційне навчання 19% опитаних студентів вважають, що їхні знання покращилися; 35% зазначили, що в основному нічого не змінилося; 33% вважають, що знання з окремих предметів (дисциплін) покращилися, а з окремих погіршилися; 13% зазначили, що їхні знання погіршилися.

Найзручнішими інструментами та платформами для дистанційного навчання студенти назвали: Discord – 97%; Moodle – 50%; Zoom – 8%; Google Classroom – 7%. Ці результати говорять про те, що педагогічний колектив зробив правильний вибір онлайн-платформи для навчання – Discord, що є зручною у використанні як студентам, так і викладачам. Навчально-методичне забезпечення з дисциплін, розміщене у навчально-інформаційному середовищі Moodle, дає можливість студентам працювати з відповідними курсами, опрацьовувати лекційний матеріал, виконувати практичні завдання та проходити тестовий контроль знань із навчальних дисциплін. Також через Moodle налагоджений зворотній зв’язок зі студентами та підтримується комунікація через форум електронного курсу. Варто зазначити, що свобода педагогічних працівників на використання інших платформ онлайн-освіти, сервісів та інтернет-ресурсів адміністрацією не обмежується.

Найзручнішими соціальними мережами та месенджерами для дистанційного навчання здобувачі освіти визначили: Telegram – 85%, Viber – 59%, Instagram – 20%. Найменш популярний Facebook Messenger – 1%.

Стосовно обладнання, яке використовують студенти для навчання, то з показників можемо припустити, що частина їх використовує декілька гаджетів. Більшість – 85% використовує для навчання смартфони, 50% також використовують ноутбуки, 8% – планшети, а ще 33% студентів навчаються за стаціонарними комп'ютерами.

38% студентів вважають, що дистанційна освіта не замінить очної форми навчання. Про часткову заміну вказують 34%. А 27% студентів вважають дистанційну освіту повноцінною заміною.

Здобувачам освіти було також запропоновано назвати основні переваги дистанційного навчання: 82 % відповіли, що це домашні, комфортні умови навчання; 34% – можливість самостійно обирати джерела інформації (онлайн-платформи, відео уроки, онлайн-підручники); 22% – можливість самостійно обирати темп навчання; 20% – можливість самостійно обирати зручний час для навчання тощо. 

Здобувачі освіти визначилися із тим, що ж їх не влаштовує у дистанційному навчанні: 55% – бракує «живого» спілкування з викладачами, однолітками; 38% – знизився рівень мотивації до навчання; 34% – незадовільні технічні умови (поганий інтернет-зв'язок, відсутні сучасні гаджети); 29% – відчувають погіршення рівня власних знань; 21% – не володіють інформацією про результати оцінювання власних навчальних досягнень; 18% – не розуміють критеріїв оцінювання виконаних завдань тощо. Результати свідчать про те, що викладачам варто посилити комунікацію зі студентами з питань критеріїв оцінювання виконаних завдань та пам’ятати, щонаявність своєчасної оцінки мотивує студентів до навчання, особливо в умовах карантину.

Важливим питанням залишається проходження Державної підсумкової атестації у формі ЗНО у 2021 році. Студентів 2 курсу було опитано стосовно визначення з предметами, які вони обрали для ДПА. Так, 42% студентів повністю визначилися з переліком предметів, але 58% – ще визначаються. Викладачами організовано ряд факультативних занять з підготовки до ДПА у формі ЗНО, тому сподіваємося, всі студенти найближчим часом остаточно визначаться та при реєстрації зроблять правильний вибір.

Майбутнім випускникам задавалося питання про їхній життєвий вибір після завершення навчання, який матиме для них перевагу. Відповідно, 48% сказали, що мріють мати власну справу, 39% – підуть працювати за обраною спеціальністю, 38% – шукатимуть місце роботи з хорошою зарплатнею, 27% – хочуть спробувати виїхати за кордон і працювати, 19% – спробують одержати нову спеціальність, 19% – планують жити, як вийде, як дозволять обставини.

Досить актуальним залишається питання позааудиторної роботи у період дистанційного навчання. Студенти своїми відповідями вказують на те, що вони готові до участі у студентських конференціях, круглих столах, тренінгах, бажають працювати у гуртках та студіях.

Чи займаються студенти додатковою самоосвітою під час карантину?  32% студентів зазначили, що вони займаються самоосвітою, 29% – іноді займаються самоосвітою, 21% студентів вказали на те, що у них не вистачає часу на це часу,18% студентів вказали, що вони цим не займаються.

Увесь педагогічний колектив намагається максимально урізноманітнити студентське життя в режимі онлайн. Викладачами циклових комісій організовуються та проводяться цікаві, мотиваційні та корисні та інтерактивні позааудиторні онлайн-заходи – круглі столи, внутрішньовузівські конференції, зустрічі з професіоналами, олімпіади, вікторини, веб-квести, конкурси, онлайн-комунікації, спрямовані на формування як загальних так і професійних компетентностей майбутніх фахівців.

Технології дистанційного навчання показують свою ефективність, але разом з тим, не можуть повністю замінити очне навчання, адже відчувається чимало труднощів: відсутність живого спілкування, відсутність якісного інтернет-зв’язку у студентів і викладачів, технічні збої під час виконання окремими студентами завдань, нерівнозначне технічне оснащення учасників освітнього процесу тощо.

Ми усі разом маємо з гідністю пройти випробування пандемією, зберегти здоров’я та психологічний комфорт усіх учасників освітнього процесу, повернутися до очного навчання.

Бажаємо усім міцного здоров’я та успіхів!

Вікторія Сова,

заступник директора з навчальної роботи


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook