З факультету землевпорядкування стартувала звітна компанія університету, присвячена підведенню підсумків наукової та інноваційної діяльності за 2020 рік!

2 грудня 2020, 18:05

 

З 01 по 14 грудня в наукових структурних підрозділах університету проводиться звітна компанія з метою підведення підсумків наукової та інноваційної діяльності за 2020 рік. Перше засідання з цієї нагоди відбулося на факультеті землевпорядкування під головуванням заступника декана факультету з наукової роботи професора Ковальчука Івана та начальника науково-організаційного відділу НДЧ Самсонової Вікторії.

 

   

   На засіданні, яке відбулося у дистанційній формі, зважаючи на карантинні вимоги, було заслухано результати виконання трьох науково-дослідних робіт, зокрема:
   1) остаточний звіт по НДР № 110/1-ф-2018 на тему «Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України – інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового розвитку», керівник – д.геогр.н., проф. Ковальчук І. П. В результаті виконаних на завершальному етапі НДР досліджень було апробовано розроблену на попередніх етапах досліджень концепцію атласу та його структуру, здійснено змістове наповнення атласу тематичними картами, відшліфовано технології їх укладання. Головним підсумком НДР виступає експериментальний варіант цифрового Атласу вартості земель України та інструменти користування ним.
   За результатами цих досліджень співвиконавцями теми у 2020 році була опублікована серія монографій:
- Атласне картографування вартості земель України: монографія:/ Частина 4. Том. 1. / І.П. Ковальчук, А.І. Ковальчук, Р.В. Тихенко, О.В. Шевченко, І.А. Опенько, В.А. Богданець, Д.О. Влаєва, Т.І. Ковальчук, Я.А. Степчук, О.В. Тихенко; За наук. ред. проф. І.П Ковальчука. – Харків: Глобус, 2020. – 430с. (33.93 ум.др.арк).
- Атласне картографування вартості земель України: монографія:/ Частина 4. Том. 2. / І.П. Ковальчук, А.І. Ковальчук, Р.В. Тихенко, О.В. Шевченко, І.А. Опенько, В.А. Богданець, Д.О. Влаєва, Т.І. Ковальчук, Я.А. Степчук, О.В. Тихенко; За наук. ред. проф. І.П Ковальчука. – Харків: Глобус, 2020. – 418 с. (33.18 ум.др.арк).
- Патиченко О.М., Ковальчук І.П. Методологія розрахунку показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та їх геоінформаційне картографування : монографія / О.М. Патиченко, І.П. Ковальчук [за наук. ред. проф. І.П.Ковальчука]. – Харків, 2020. – 154 с.
 

 

   Представлені фактичні результати виконання НДР свідчать про виконання всіх запланованих показників, передбачених запитом проєкту і Договором на його виконання, у повному обсязі. Водночас, за багатьма критеріями досягнуте перевиконання запланованих показників, зокрема, за кількістю статей у видання, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, за захищеними дисертаціями, за опублікованими монографіями, авторськими свідоцтвами тощо.
Звіт комісія оцінила позитивно
 

 

   2) проміжний звіт по НДР № 110/8-пр-2019 на тему «Розробка механізмів масової оцінки нерухомості для ефективного регулювання земельних відносин», керівник – д.е.н., доцент Мартин А. Г.
   Андрій Геннадійович зупинився на завданнях, які стояли перед виконавцями теми та отриманих моделях і технологіях масової оцінки нерухомості. Представлені результати виконання НДР дають підстави зробити висновки, що розробка та впровадження системи масової оцінки як ефективного механізму забезпечення якості і достовірності результатів оцінювання земель має базуватися на оптимальному виборі джерел для отримання інформації, в першу чергу відкритих даних, їх верифікації та використанні інструментів геоінформаційного забезпечення процесів систематизації даних в сучасних умовах. Акцент зроблений на тісній взаємодії органів влади і місцевого самоврядування при формуванні податкового реєстру об’єктів нерухомості.

   За звітній період за темою НДР опубліковано 8 статтей в наукових фахових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS, 3 монографії, 4 статті у науково-фахових виданнях України.

    Комісія позитивно оцінила доробок колективу дослідників двох кафедр, які виконували цю тему.

 

   3) проміжний звіт по НДР № 110/13-пр-2020 на тему «Геоінформаційне забезпечення технологій ефективного цифрового землеробства», керівник – д.т.н., проф. Кохан С. С.
   За результатами досліджень розроблено структуру системи геоінформаційного забезпечення технологій цифрового землеробства; обґрунтовано спосіб інтегрування різнорідних даних у ГІС. План публікацій виконаний. Значну увагу в роботі приділено проведенню польових досліджень та опрацюванню отриманих матеріалів.

 

 

   В цілому на засіданні відзначався високий рівень виконання всіх НДР факультету землевпорядкування. Наголошено на необхідності підготовки відповідних документальних підтверджень впровадження результатів наукових досліджень.


Іван Опенько,
доцент кафедри геодезії та картографії

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook