Постерна презентація результатів магістерських досліджень на кафедрі соціальної роботи та реабілітації: перевірка на міцність і проба пера в науці

22 листопада 2020 року
     НУБіП України має статус дослідницького університету, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», передбачає розвиток держави в певних галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, сприяння її інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, наявність визнаних наукових здобутків, стимулювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та проведення міждисциплінарних досліджень.

     Утримання цієї високої наукової планки, постійне підтвердження відповідності усіх, насамперед кадрових, ресурсів НУБіП України цьому статусу – справа і обов’язок чисельних підрозділів та кожного НПП університету. Проте є один трепетний момент у науковому житті закладу, коли наші вихованці і майбутні послідовники, наші здобувачі вищої освіти за магістерськими програмами, подібно вирослим пташенятам, що готуються покинути свою alma mater і «встати на крило», вперше пробують свої сили на наукових теренах. Це портерний захист магістерських робіт.

     Цьогоріч на кафедрі соціальної роботи та реабілітації цей захід відбувся 19 листопада в режимі онлайн. Свої наукові напрацювання, вже підбадьорені позитивним висновком про відсутність плагіату в їхніх роботах, презентували здобувачі вищої освіти двох освітньо-професійних програмам другого (магістерського) рівня – «Соціальна робота» та «Соціально-психологічна реабілітація».

     Без п’яти хвилин випускники ОПП «Соціальна робота» мали продемонструвати рівень володіння навиками наукової, дослідницької, практичної соціальної роботи з різними категоріями населення; здатність впроваджувати соціально-психологічну діяльність у закладах та соціальних установах, управлінську діяльність у соціальній сфері; сформованість навичок психологічного консультування. Компетентностями, які очікувались під час портерного захисту від випускників ОПП «Соціально-психологічна реабілітація» були демонстрація їхньої готовності до роботи на засадах «зеленої соціальної роботи»; здатність здійснювати соціально-психологічну реабілітацію осіб, які потерпіли від надзвичайних ситуацій різного походження (Чорнобиль, АТО); орієнтація на міжнародні стандарти підготовки фахівців із соціальної роботи з різними категоріями отримувачів соціальних послуг. 

     Працюючи над експериментальною частиною своїх досліджень, магістри мали можливість проаналізувати та оцінити зміст, методи та форми соціальної роботи з різними групами отримувачів послуг; специфіку надання екстреної соціальної підтримки; ролі та функції різних соціальних інституцій у сфері соціальної роботи; розробити рекомендації щодо оптимізації та модернізації такої діяльності.

     Слід зазначити, що спільною майже для всіх магістерських робіт цьогорічною особливістю було проведення експериментального дослідження шляхом розміщення комплексних опитувальників у Google Forms. 

     Однією з провідних тем, якій були присвячені дослідження магістрів, була інклюзивна освіта. Так Катерина Байрачна у своїй роботі «Особливості соціально-педагогічної роботи із дітьми з інвалідністю у сільській місцевості» (ОПП «Соціальна робота», керівник д.п.н., проф. Демченко І.І.) теоретично обґрунтувала та експериментально перевірила ефективність соціально-педагогічних умов та розробленої програми розвитку комунікативних навичок у дітей з інвалідністю у сільській місцевості; підготувала відповідні методичні рекомендації соціальним педагогам. Експеримент проводився на базі Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності Харківської області. Відповідаючи на запитання членів комісії, Катерина зазначила, що їй було дуже цікаво спостерігати процеси, які відбувались на експериментальній базі, оскільки вона оцінювала їх одночасно і як колишня пацієнтка цієї установи, і як дослідниця.

     Розвиваючи тематику інклюзивної освіти, але поєднуючи її з принципами «зеленої соціальної роботи», Уляна Яненко (ОПП «Соціально-психологічна реабілітація») презентувала постер «Екологічне виховання в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти» (керівник д.п.н., проф. Тверезовська Н.Т.).  Обґрунтовано прозвучали результати вивчення навчальних планів дошкільних закладів в місті Києві та аналізу робочої програми МОН України, а також дані експерименту щодо виявлення рівня екологічної компетентності педагогічних кадрів у закладах дошкільної освіти та реалізація екологічного проєкту «Квіти нашого садочка». 

     Тетяна Федорчук (ОПП «Соціальна робота») представила постер з теми «Соціальний супровід дітей в умовах інклюзивного навчання» (керівник д.п.н., доц. Сопівник І.В.); Мар’яна Бартош (ОПП «Соціальна робота») презентувала результати роботи з теми неординарного характеру «Соціально-педагогічна робота зі школярами, постраждалими від Чорнобильської аварії» (керівник д.п.н., проф. Тверезовська Н.Т.).

     Вадим Братчиков (ОПП «Соціальна робота») досліджував тему інноваційного характеру «Розвиток лідерських якостей дітей і молоді в громадських організаціях, залучених до Скаутського руху» (керівник д.п.н., доц. Сопівник І.В.). Тема обрана ним не випадково, адже Вадим вже давно є волонтером скаутського руху та невтомним ініціатором спільних молодіжних івентів в місті Києві, а в жовтні на власному прикладі продемонстрував розвиток лідерських якостей, будучи обраним головою  Київської міської молодіжної ради в молодіжній сфері, чим ми невимовно пишаємось. Вадим проаналізував вітчизняний і зарубіжний досвід формування лідерських якостей, доповів про застосовані ним методики діагностики лідерських якостей та про розроблений та реалізований улітку 2020 року проєкт із розвитку зазначених якостей у скаутському наметовому таборі «Козацькими шляхами».

     Аліна Муляр (ОПП «Соціальна робота») доповіла про власне дослідження з теми «Психолого-педагогічні особливості соціальної роботи з обдарованою молоддю» (керівник к.п.н., ст. викладач Варава О.Б.). Магістрантка дослідила рівень обдарованості студентів НУБіП України, проаналізувала концепцію соціально-педагогічної підтримки обдарованих студентів в нашому університеті та перевірила ефективність її впровадження шляхом порівняння діагностичних зрізів; презентувала авторський проєкт «Обдарована молодь НУБіП», у якому відобразила практику соціальної роботи з обдарованою молоддю в НУБіП України. Комісія з приємністю відзначила сформований у магістрантки стиль наукового спілкування. 

     У постерній презентації Владислава Мальованця (ОПП «Соціально-психологічна реабілітація») «Методика інформування населення про надання реабілітаційних послуг» (керівник д.п.н., проф. Тверезовська Н.Т.) була розроблена та експериментально перевірена структурно-функціональна модель соціальної роботи з уразливими групами у зв’язку з інформуванням населення про реабілітаційні послуги, яка враховувала вплив на соціальні, економічні, культурні, екологічні, біологічні, поведінкові та інші фактори, а також розроблено напрям «Реабілітаційні послуги», в межах групового проекту «Онлайн центр надання соціальних послуг для сільської молоді». 

     Наталія Меркулова (ОПП «Соціально-психологічна реабілітація»), презентуючи результати дослідження з теми «Виховний потенціал сім’ї у формуванні в дітей інтересу до спорту» (керівник д.п.н., доц. Сопівник І.В.), доповіла про експериментальну роботу на базі Софіївсько-Борщагівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів». Стурбована результатами анкетування, Наталія зазначила, що намітилась тенденція малорухливого способу життя в сім’ях, яка є наслідком пасивної позиції батьків у формуванні інтересу їхніх дітей до занять спортом та запропонувала авторський проєкт «В здоровому тілі – здоровий дух».

     Не залишили майбутніх фахівців байдужими й гостросоціальні теми. Влад Васильченко (ОПП «Соціально-психологічна реабілітація»), обравши тему інноваційного характеру «Соціально-педагогічна реабілітація військовослужбовців учасників збройних конфліктів» (керівник д.п.н., проф. Тверезовська Н.Т.), дослідив систему комплексної реабілітації військовослужбовців, розробив діагностичний інструментарій для визначення основних проблем особового складу Збройних Сил України, запропонував методичні рекомендації щодо покращення реабілітаційних послуг цієї соціальної групи. Суголосно цьому дослідженню прозвучала доповідь Світлани Казмірук (ОПП «Соціально-психологічна реабілітація») з теми  «Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців методом анімалотерапії» (керівник к.п.н., ст. викладач Варава О.Б.).

     Проблемам військового конфлікту на Сході України також було присвячене дослідження Ганни Заплюсвічки (ОПП «Соціально-психологічна реабілітація») з теми інноваційного характеру «Особливості соціально-психологічної реабілітації внутрішньо переміщених осіб» (керівник д.п.н., проф. Тверезовська Н.Т.).

     Постер Софії Дзюбинської (ОПП «Соціальна робота») «Організація автоматизованого робочого місця соціального працівника» (керівник д.п.н., проф. Тверезовська Н.Т.) презентував рекомендації дослідниці щодо поліпшення інформаційно-комп’ютерного забезпечення працівників соціальної служби. У процесі обговорення д.п.н., доцент Тарасенко Р.О. надав магістрантці слушні поради з удосконалення логіки подання результатів проведеної роботи.

     В цілому, слід зазначити інтегральний підхід до формулювання тематики магістерських робіт на кафедрі соціальної роботи та реабілітації. Це пояснюється прагненням знайти гармонійний  баланс між наявними ресурсами соціальної роботи, необхідністю впровадження сучасних смарт-технологій та цінностями, мотивацією завтрашніх представників цієї людиномірної професії.

     Нині суспільство розвивається в умовах і під впливом глобальних світових процесів у політиці, економіці, охороні здоров’я, екології; в період становлення громадянського суспільства та масштабних природних катаклізмів. Глобальні соціальні процеси і пов’язані з ними наслідки – безробіття, алкоголізм, наркоманія, інфікування на ВІЛ, лихоманку Ебола, COVID-19, зростання злочинності, старіння населення, ліквідація наслідків війн, тероризму, колосальних природних катастроф вимагають об’єднання зусиль не тільки урядів, фінансових органів, служб допомоги в надзвичайних ситуаціях, а й соціальних працівників, покликаних допомагати людям, які опинилися в непростій ситуації. Власне це і є надмета при плануванні та організації  кафедрою навчально-наукової роботи зі здобувачами магістерського рівня.

     А ще для викладачів важливо – не загубити іскорки обдарованості своїх вихованців: яскраво виражену спрямованість на здобуття наукових знань, високу мотивацію, генерування нових ідей при розв’язанні навчальних і дослідницьких завдань, критичне мислення, відчуття нового, допитливість, установку на сприйняття оригінального і незвичайного. Образний вислів «Дитина народжує батьків» Станіслава Єжи Леца саме про це. Адже саме в таких ситуаціях, коли студентами презентуються результати власних наукових досліджень, можливо, народжується не тільки майбутня слава  університету, але й наше спільне завтра.

Олена Варава,

старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook