Кафедра педагогіки взяла участь у Всеукраїнському семінарі підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів вищої та фахової передвищої освіти

8 листопада 2020 року
5-6 листопада 2020р. в онлайн-режимі на платформі Zoom під егідою Науково-методичного центру вищої і фахової передвищої освіти (ВФПО) відбувся семінар підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи коледжів.

На семінар були запрошені заступники директорів коледжів та представники закладів вищої освіти; загалом віртуальними учасниками заходу стали близько 300 освітян. Приємно, що в якості доповідача на конференцію організатори запросили завідувача кафедри педагогіки НУБіП України д. пед. наук Руслана Сопівника. На заході також широко були представлені й відокремлені структурні підрозділи НУБіП України.

У ролі доповідачів у заході взяли участь: Іщенко Тетяна Демянівна, доктор. пед. наук, директор Науково-методичного центру ВФПО (Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти як провайдер інноваційних технологій навчання. Головні аспекти підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти); Журба Катерина Олександрівна, д-р пед. наук, ст. наук. співроб. головний науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання ІПВ НАПН України (Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу); Лихогод Ніна Григорівна, завідувач лабораторії педагогічних інновацій Науково-методичного центру ВФПО (Інноваційні педагогічні технології); Гетя Ольга Вікторівна, завідувач кабінету міжнародної діяльності Науково-методичного центру ВФПО (Проєкти технічної допомог и ЄС та можливості участі у них коледжів України); Будяк Руслан Володимирович, к.т.н., доцент, директор Технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету (Ефективність діяльності заступника директора з виховної роботи та забезпечення можливостей для його професійного розвитку); Шевченко Наталія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи ВП НУБіП України «Ніжинський аграрний коледж» (Дистанційне навчання – можливості та реалії в умовах адаптивного карантину); Лілія Морська, психолог вищої категорії (Перспективні напрями спільної діяльності заступників директорів з виховної роботи та психологічної служби закладів освіти); Тетяна Білінська, канд. псих. наук., голова Центру психологічної допомоги (Психосоматика. Про що говорить тіло? Відкрий секрет.) та інші.

В унісон провідним ідеям конференції прозвучала доповідь д. пед. наук, завідувача кафедри педагогіки НУБіП України Руслана Сопівника, присвячена формуванню soft skills у студентів. Руслан Васильович передав усім присутнім вітання від ректора Національного університету біоресурсів природокористування України, академіка Станіслава Миколайовича Ніколаєнка. Доповідач підкреслив людинотворчу місію закладів освіти, яка особливо актуалізується в часи моральної кризи, звернув увагу на необхідність доповнення знаннєцентриської парадигми освіти концепцією гармонійно і всебічно розвиненої особистості із сформованим ціннісним світоглядом. Належна увага була приділена висвітленню досвіду НУБіП України щодо формування «м’яких навичок», зокрема розробленій під керівництвом ректора Станіслава Ніколаєнка, програмі виховання студента «Фахівець, громадянин, патріот». Також були визначені педагогічні умови формування м’яких навичок. Доповідач зауважив, що: необхідно використовувати можливості виховуючого навчання; забезпечити гуманітаризацію професійної підготовки; дбати про готовність суб’єктів освітнього процесу до здійснення виховної роботи; налагоджувати конструктивну взаємодію зі студентським активом на засадах педагогіки співробітництва; здійснювати вплив на афективну, емоційно-ціннісну сферу особистості, використовуючи при цьому засоби мистецтва та художній образ (література, поезія, живопис, скульптура, архітектура, кінематограф, балет, театр та інше); звертати увагу на пантеон героїв і календар свят та пам’ятних дат; базувати взаємодію зі студентами на позитивних емоціях.

Насамкінець, Руслан Васильович зауважив, що Національний університет біоресурсів і природокористування України, поліпрофільний, автономний, самоврядний заклад вищої освіти, який є потужним навчально-науково-виробничим комплексом, де органічно поєднані освіта, наука, інновації. Доповідач наголосив, що саме в НУБіП України є повний цикл підготовки педагогічних кадрів від бакалаврату, магістратури і аж до докторантури. Руслан Всильович запросив колег освітян до співпраці у цьому плані.

Програма конференції включала чисельні виступи науковці, директорів коледжів, їх заступників, що висвітлювали власний досвід організації виховної роботи у закладах вищої і фахової передвищої освіти.

 

Олександр Кучай,
доцент кафедри педагогіки

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook