ХХІ міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки»: результати роботи

1 листопада 2020 року
     17-18 жовтня 2020 року в місті Харкові (вул. Алчевських, 44), в головному корпусі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка відбулася ХХІ міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». Конференція присвячена 90-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка та 120-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка і проведена під егідою Міністерства освіти і науки та Національної академії аграрних наук України.

 

ХНТУСГ – головний корпус (Алчевських, 44)

     На сьогодні ця конференція є, без перебільшення, головною щорічною подією для української агроінженерної науки, зокрема, землеробської механіки.
Але все почалось ще у 1930 році.
     У зв’язку з початком реалізації масштабних проектів індустріалізації країни та ство-рення великого механізованого виробництва в аграрній сфері необхідною стала підготовка профільних висококваліфікованих кадрів. Так розпочалася реформа вищої та спеціальної вищої освіти. 12 червня РНК УРСР ухвалила Постанову про реорганізацію ВИШів та ВТИШів. У розділі «Сільськогосподарська галузь» передбачалося створення у Харкові інституту механізації та електрифікації сільського господарства на базі відділень механізації Харківського та Полтавського сільськогосподарських інститутів.
     Отже Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) був створений за часів колективізації Постановою Центрального Виконавчого Комітету та Ради Народних Комісарів СРСР від 23 липня 1930 року № 40/237. Він розпочав підготовку інженерів-механіків з ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарсь-ких машин.
     20 квітня 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України за № 244 на базі Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства створено Харківський державний технічний університет сільського господарства, який став єдиним ВНЗ інженерно-технічного профілю IV рівня акредитації в Україні. А через 10 років, 12 травня 2004 року, розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 991-р ХДТУСГ було присвоєно ім’я академіка Петра Василенка.

     Петро Мефодійович Василенко, д.т.н., професор, академік ВАСГНІЛ, РАСГН, НААН України, чл.-кор. НАНУ, видатний вчений у галузі землеробської механіки народився 17 жовтня 1900 року.
     Все своє довге і продуктивне життя він присвятив науці. Його роботи надруковані у Франції, Великобританії, США, Китаї, Словаччині, Румунії, Болгарії та інших країнах і на відміну від більшості колег, його наукові результати знайшли застосування не тільки в сільському господарстві. Так, при проектуванні спеціалістами NASA (США) колісного ходу автоматичного апарату “Ровер (LRV)” (типу радянського «Місяцехода») для пересування по поверхні природного супутника Землі–Місяця, було застосовано (і на це є офіційні посилання) працю вченого «К теории качения колеса со следом», яка була ним надрукована у 1950 році в Москві в журналі «Сельскохозяйственная машина».
     Петра Мефодійовича Василенка не стало 21 квітня 1999 року. Останніми його дум-ками, які він висловив своїм найближчим учням були: «Я прожив дуже складне, але гарне життя, я радий що в мене є багато учнів, які плідно продовжують мою справу, є в мене непогані наукові розробки».
     ХХІ міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», що відбулася у Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка, це результат продовження праці академіка Петра Мефодійовича Василенка нащадками його наукового напрацювання, його учнями, учнями його учнів і просто студентами, що тепер вивчають його роботи і пишаються своїм видатним земляком.
     Для організації роботи конференції було створено спеціальний сайт: http://tpvapk.metalcontrol.com.ua/.


Сайт ХХІ міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки»

     На цьому сайті буде викладено для широкого доступу всі матеріали конференції. Вони будуть доступними протягом тривалого часу.

 

     Крім того матеріали конференції будуть опубліковані в журналах «Інженерія при-родокористування» (ISSN 2311-1828) та «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» (ISSN 2311-441Х).
     Основна тематика конференції:
1. Стан та перспективи розвитку сучасної землеробської механіки;
2. Інновація аграрної науки;
3. Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва;
4. Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для тваринництва;
5. Мехатронні системи та пристрої;
6. Технології точного землеробства та інші енергозберігаючі технології;
7. Технічний сервіс та інженерний менеджмент;
8. Автоматизація, ІТ та енергетика в АПВ.
     На превеликий жаль в цьому році, у зв’язку із пандемією COVID-19, конференція пройшла у виключно дистанційному форматі із використанням технології Google Meet. Конференцію відкрили: виконуюча обов’язки ректора університету Світлана Заїка (проректор з науково-педагогічної роботи); проректор з наукової роботи Віктор Мельник; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Юрій Вітковський та директор навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Віталій Власовец.


Відкриття ХХІ міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки»

     Програма пленарного засідання включала вступне слово виконуючої обов’язки ректора Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, кандидата економічних наук, доцента Заїки С.О. та наступні наукові доповіді:
1. Адамчук Валерій Васильович, д.т.н., професор, академік НААНУ, директор Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (ННЦ «ІМЕСГ») – «Пріоритетні завдання агроінженерної науки»;
2. Булгаков Володимир Михайлович, д.т.н., професор, академік НААНУ, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) – «Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХІМЕСГ) – моя АЛЬМА-МАТЕР»;
3. Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., професор, чл.-кор. НААН України, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (ТДАТУ) – «Нові підходи теорії тягової динаміки і експлуатації колісних тракторів»;
4. Зубко Владіслав Миколайович, к.т.н., доцент, зав. кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій Сумського національного аграрного університету (СНАУ) – «Науково-методичні основи обґрунтування відповідності параметрів агромашин потребам рослин»;
5. Мельник Віктор Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор з наукової роботи (ХНТУСГ) – «Майбутня система землеробства Mix-Cropp – наші дослідження та результати»;
6. Jonathan Jesus Sanchez Castro, Julio C. Rodríguez-Quiñonez, Oleg Sergiyenko,Wendy Flores-Fuentes,Autonomous University of Baja California (UABC, Mexicali, Mexico) – «Computer Vision in Agriculture»;
7. Oleg Sergiyenko, Lars Lindner, Cesar Sepúlveda, Autonomous University of Baja California (UABC, Mexicali, Mexico) – «UAVs and Robotics in Agriculture – Applications and Trends».

     В роботі восьми секційних засідань конференції, протягом 17 і 18 жовтня прийняли участь представники тридцяти трьох освітянських і наукових вітчизняних і закордонних установ із загальною кількістю 230 доповідей.

     Найбільш активними зарубіжними учасниками конференції були представники наукової школи нашого співвітчизника д.т.н., Олега Сергієнко (Oleg Sergiyenko), який уже довгий час плідно працює в Autonomous University of Baja California (Mexicali, Mexico).

     Наукові напрямки його наукової школи стосуються систем технічного зору та робо-тизації самохідних машин, в тому числі і сільськогосподарського призначення.
     Пленарне засідання відкрила в.о. ректора ХНТУСГ Світлана Заїка.

     Валерій Адамчук, директор ННЦ «ІМЕСГ», академік НААНУ, д.т.н., професор розпочав свою програмну доповідь «Пріоритетні завдання агроінженерної науки» із вітальних слів, звернувши увагу на те, що того ж 1930-року разом з нашим університетом був започаткований ННЦ «ІМЕСГ» і все це було підпорядковане розбудові тракторобудування в Україні, зокрема запуску Харківського тракторного заводу.
     Спочатку як головний учений секретар НААН України Адамчук В.В. повідомив про те, що на Загальних зборах Національної академії аграрних наук України, що пройшли напередодні, відбулись вибори дійсних членів (академіків) та член-кореспондентів згідно оголошеного раніше конкурсу. Так, на оголошенні вакансії академіків по Відділенню землеробства, меліорації та механізації було обрано одразу двох відомих вчених – ректора Центральноукраїнського національного технічного університету Михайла Черновола та директора «Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» – Володимира Кравчука.
     Агроінженерна галузь нашого Відділення також поповнилась новим член-кореспондентом Іваном Головачем. Головач І.В. вже багато років є відомим вченим, який плідно працює в галузі землеробської механіки. Якщо вважати, що він є учнем академіка Булгакова В.М., який у свою чергу є безпосереднім учнем академіка Василенка Петра Мефодійовича, то є всі підстави стверджувати, що в особі Головача І.В. Національна академія аграрних наук України поповнила свої лави гідним продовжувачем справи, яку започаткував патріарх землеробської механіки в країні – Василенко П.М.
     В подальшому доповідач проаналізував екологічну ситуацію, яка зараз склалася у світі і наголосив, що одна з основних проблем, яку належить вирішити науковцям це по-шук балансу між навантаженням на природу яке продукує людина і можливостями при-роди до відновлення.
     Успішний розвиток науки можливий за умови адекватного планування. Слід відрізняти тактичні і стратегічні задачі.
     Тактичні стосуються задоволення поточних потреб людства. Діючи в цьому секторі необхідно оцінювати рентабельність своєї роботи і можливість її впровадження.
     В стратегічному сенсі потрібно звернути увагу на гармонізацію техніки і технологій із природою. Така задача, в свою чергу, спонукає фахівців до міждисциплінарної співпраці. Найбільш продуктивні техніко-технологічні рішення ймовірно найбільш можливі саме на стиках. Особливо гостро на сьогодні стоїть питання автоматизації і роботизації технологічних процесів в сільському господарстві. Крім цього, Валерій Васильович акцентував увагу на необхідності відновлення винахідницької роботи, як фактору новизни дисертаційного дослідження.
     В рамках співпраці ЗВО та наукових установ аграрного спрямування не вирішеним лишається питання автоматизації і роботизації технологічних процесів і машин. На цьому науковому напрямку майже не лишилося фахівців. На завершення Валерій Васильович побажав своїм колегам плідної роботи на конференції.

     Наступним доповідачем був Володимир Булгаков, академік НААНУ, д.т.н., професор НУБіП України, тема доповіді якого була «Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка – МОЯ АЛЬМАМАТЕР». Як можна зрозуміти з назви доповіді, Володимир Булгаков – випускник університету. Яскравий екскурс в історію – від самого започаткування до сьогодення, історія становлення університету, яка почалась з заснування факультету механізації сільського господарства, нині – Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту (повне відео доповіді Володимира Булгакова – https://youtu.be/we3kTZskpUo).     Третім доповідачем був Володимир Надикто, проректор, чл.-кор. НААН України, д.т.н., професор ТДАТУ, який зробив доповідь на тему «Нові підходи теорії тягової динаміки і експлуатації колісних тракторів», в якій привів новітні дослідження динаміки тракторів та нові розрахунки тягово-динамічних характеристик і режими експлуатації МТА.
     Основні положення виступу Володимира Трохимовича викладено в підручнику «Надикто, В. Т. Використання техніки в агропромисловому комплексі: підручник / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, В. П. Кувачов; ТДАТУ. – Херсон: Олді-плюс, 2020. – 220 с».
     В якості висновку було запропоновано типаж тракторів (класифікацію за тяговим зусиллям). Його особливістю є те, що між тяговими діапазонами сусідніх класів є розриви (https://youtu.be/G8x_SU7srho – повне відео доповіді Володимира Надикто).

 

     Віктор Мельник, проректор ХНТУСГ, д.т.н., ст. наук. співробітник, представив результати проведених досліджень в доповіді «Майбутня система землеробства Mix-Cropp – наші дослідження та результати».
     Повне відео доповіді Віктора Мельника – https://youtu.be/M9vFvxcPfCg.


 

 

     Наступним свою доповідь на тему «Науково-методичні основи обґрунтування відповідності параметрів агромашин потребам рослин» розпочав завідувач кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій СНАУ, к.т.н., доцент Владислав Зубко. Доповідь, яка тривала майже 30 хвилин, викликала жваве обговорення за участю іменитих академіків, тому що була присвячена його докторській дисертації (повний текст виступу Владислава Зубко –https://youtu.be/r_jffB8tDHI).

 

 

 

   В заключній частині пленарного засідання конференції виступили закордонні учасники, представники наукової школи Олега Сергієнко. Так Jonathan Jesus Sanchez Castro, Julio C. Rodríguez-Quiñonez, Oleg Sergiyenko, Wendy Flores-Fuentes, Autonomous University of Baja California (UABC, Mexicali, Mexico) представили доповідь на тему «Computer vision in agriculture» англійською мовою, яка жваво обговорювалась учасниками в чаті конференції (повне відео доповіді – https://youtu.be/ihxOyq9M1vc). 

     Цікввою була також доповідь учасників із Мексики – Oleg Sergiyenko, Lars Lindner, Cesar Sepúlveda, Autonomous University of Baja California (UABC, Mexicali, Mexico) – «UAVs and Robotics in Agriculture – Applications and Trends» (https://youtu.be/TDSu1px6Oms – повне відео доповіді).
     Останні дві доповіді, з врахуванням неприйнятної різниці в часі, були в запису, тому обговорення проводили в рамках учасників конференції. При цьому біло виказано стурбованість тим, що у ЗВО та наукових установах аграрного спрямування в Україні не займається ні технічним зором, ні роботизацією. На цьому пленарне засідання було завершено.

     Після невеликої перерви розпочалися засідання секцій: «Сучасні проблеми земле-робської механіки» на базі ННІ механотроніки і систем менеджменту та «Експлуатаційна та сервісна інженерія» на базі ННІ технічного сервісу.
     Хоча конференція проходила онлайн, але було багато бажаючих висвітлити свої здобутки на засіданнях секцій, адже доповідей було більше 230.
     Крім цього учасники конференції засвідчили, що незважаючи на складності пов’язані із пандемією COVID-19 нам вдалося освоїти дистанційні методи наукового спілкування, які безумовно будуть застосовуватися і в звичайній ситуації.

Віктор Мельник,
проректор з наукової роботи ХНТУСГ
Микола Березовий,
завідувач кафедри механіки НУБіП України

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook