ПЛІДНА РОБОТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ НДІ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

29 жовтня 2020 року

27 жовтня 2020 року відбулося чергове засідання науково-технічної ради на чолі з директором НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професором Дмитром Засєкіним. Відповідно до порядку денного було розглянуто 2 дисертаційні роботи та низку актуальних питань.
Насамперед розглядали дисертаційну роботу Ольги Яремчук, здобувача кафедри медичної біохімії Тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України на тему: «Механізми дії модуляторів системи нітроген оксиду за умов експериментального антифосфоліпідного синдрому», поданої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.
Головував на засіданні д.біол.н., акад. Микола Цвіліховський.

Після доповіді Ольги Яремчук питання задавали члени науково-технічної ради: проф. Володимир Костюк, проф. Наталія Сорока, проф. Світлана Хижняк, проф. Світлана Ткачук, проф. Микола Малюк, проф. Володимир Духницький, акад. Анатолій Мазуркевич, проф. Микола Захаренко, проф. Дмитро Засєкін, акад. Микола Цвіліховський. Всього було поставлено понад 50 питань.
Далі виступили – науковий консультант Катерина Посохова, доктор медичних наук, професор, професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України та рецензенти: Світлана Хижняк, д. біол. н., професор, провідний науковий співробітник Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України; Лілія Калачнюк, д. біол. н., доцент, професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого; Станіслав Весельський, д. біол. н., старший науковий співробітник Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
В обговоренні взяли участь: акад. Анатолій Мазуркевич, проф. Володимир Духницький, проф. Олег Мельник, проф. Віктор Томчук, проф. Наталія Сорока, проф. Микола Захаренко, акад. Микола Цвіліховський.
Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано рекомендувати дисертаційну роботу Ольги Яремчук до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення було прийнято одноголосно.

Наступним питанням розглядали дисертаційну роботу Людмили Ткачик, здобувача кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька на тему: «Науково-практичне обґрунтування впливу органічних омега-3 жирних кислот та селену на показники якості та безпечності продуктів забою свиней за різних технологій утримання», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза.
Головував на засіданні д.вет.н., професор Дмитро Засєкін.

 

Після доповіді Людмили Ткачик питання задавали члени науково-технічної ради: проф. Микола Малюк, проф. Микола Захаренко, проф. Володимир Духницький, акад. Валерій Ушкалов, акад. Микола Цвіліховський, проф. Володимир Костюк, акад. Анатолій Мазуркевич, проф. Ольга Якубчак, проф. Дмитро Засєкін. Всього було поставлено 53 питання.
Виступили – науковий керівник Світлана Ткачук, д. вет. н., професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька та рецензенти: Віктор Томчук, д. вет. н., професор, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Марія Мельник, к. вет. н., доцент, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
В обговоренні взяли участь: проф. Володимир Духницький, проф. Володимир Костюк, проф. Микола Захаренко, проф. Дмитро Засєкін.
Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скорегувати назву та рекомендувати дисертаційну роботу Людмили Ткачик до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення були прийняті одноголосно.
Далі слухали звіт голови комісії з перевірки кафедр щодо забезпечення роботи здобувачів ФВМ д. вет. н., доцента Наталії Грушанської, яка представила ґрунтовну доповідь, в якій зазначила ряд позитивних і негативних моментів щодо рівня підготовки робочих місць, наукових лабораторій, інформаційної наповненості сайтів кафедр тощо.

У різному було затверджено теми дисертаційних робіт здобувачів ступеня phD доктора філософії першого року навчання за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
Наступним питанням розглянуто і підтримано пропозицію кафедри хірургії та патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка про зміну назви лабораторії кафедри «Проблемна-науково-дослідна лабораторія електрозварювання біологічних тканин» на «Навчально-наукова лабораторія електрозварювання біологічних тканин» та призначенням завідувача к. вет. н., доцента Віктора Дорощука.
Далі було розглянуто, затверджено та рекомендовано до друку ряд монографій: « Діагностика порушень обміну мінеральних речовин у корів» (автори: Грушанська Н. Г., Цвіліховський М. І., Долецький С. П.), «Механізми адаптації риб до дії ксенобіотиків води» (автори: Захаренко М. О., Курбатова І. М., Поляковський В. М.).
Усі рішення були прийняті одноголосно. 


Ганна Козловська, секретар
науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook