Ринкове позиціонування фахівців з обліку і оподаткування – предмет фахової дискусії науковців та практиків Всеукраїнського круглого столу

28 жовтня 2020 року
     21 жовтня 2020 року кафедрами обліку та оподаткування й статистики та економічного аналізу економічного факультету було проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Ринкове позиціонування фахівців з обліку і оподаткування: виклики та пріоритети». Захід відбувся в онлайн-форматі з використанням сервісу СіsсоWebex з метою обговорення проблем та внесення пропозицій щодо удосконалення якості підготовки фахівців з обліку і оподаткування в умовах спрямованості освітнього процесу на формування професійних компетентностей студентів відповідно до вимог бізнес-середовища та національного й міжнародного ринків праці, освітніх інновацій, мобільності інформаційно-комунікаційних технологій та бізнес-процесів.

     У роботі круглого столу взяли участь більше 80 учасників, серед яких науковці закладів вищої освіти України (зокрема, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»; Київського національного торговельно-економічного університету; Національного університету «Чернігівська політехніка», Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль), Львівського торговельно-економічного університету, Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг) та ін. ), а також представники Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», ТОВ «Аграрний Холдинг «Авангард», HR ТОВ «МАЗАР Україна», компанії «Бейкер Тіллі Україна», ПрАТ «Фітофарм», ТОВ «БЮРО ВИН», ТОВ «Редакція Газети «Все про бухгалтерський облік», ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб», засновник Uteka.ua, Асоціації Міжнародних Сертифікованих Професійних Бухгалтерів (СІМА Україна) та ін.
     З вітальним словом до гостей та учасників заходу звернулися проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук, декан економічного факультету професор Анатолій Діброва, які наголосили на необхідності проведення таких наукових заходів, відзначили актуальність теми.

     Модератор заходу – завідувач кафедри обліку та оподаткування – Євгенія Калюга – порушила проблемні питання зменшення кількості вступників у всіх українських ЗВО внаслідок постійного відтоку абітурієнтів до закордонних закладів освіти через географічну та мовну близькість і, навіть, можливість безкоштовно навчання, отримання стипендій, дипломів європейського зразка, перспектив працевлаштування, а також внаслідок щорічного зростання конкурсного балу для вступників за державним замовленням, диспропорційність вартості навчання в розрізі спеціальностей, яка, як правило, не корелюється із доходами населення у регіонах, обмеженням вступу на спеціальність «Облік і оподаткування» абітурієнтів із сільської місцевості внаслідок низького рівня підготовки випускників сільських та міських шкіл, зокрема, в умовах дистанційного навчання.
     До обговорення питань якості підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування», формування їх фахових компетентностей та професійної мобільності й визначення пріоритетів подальшого розвитку спеціальності долучився Петро Куцик, ректор Львівського торговельно-економічного університету. Він акцентував увагу на якості освітнього процесу та зауважив на необхідності врахування цього фактору при розподілі державного замовлення з підготовки фахівців між провідними закладами вищої освіти з досвідченим професорсько-викладацьким складом, розвиненою науковою діяльністю, відповідною матеріально-технічною базою для забезпечення формування професійних компетентностей фахівців з обліку, оподаткування, аналізу і аудиту на високому рівні.

     Людмила Гапоненко (директор Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності, Міністерство фінансів України, голова Ради нагляду за аудиторською діяльністю) у свій доповіді акцентувала увагу на ролі бухгалтера в системі управління підприємством, браку працівників бухгалтерських і фінансово-економічних служб у державному секторі економіки, що вказує на необхідність підготовки фахівців сфери, зокрема за державним замовленням.

     Про особливості підготовки кадрів для сучасної податкової служби розповіла Наталія Рубан – перший заступник голови Державної податкової служби України. У своїй доповіді вона також звернула увагу на наявність значної чисельності вакансій фахівців з обліку і оподаткування, необхідності тісної співпраці роботодавців усіх рівнів із закладами вищої освіти для формування фахових компетентностей, професійної мобільності й визначення пріоритетів подальшого розвитку спеціальності «Облік і оподаткування».

     Досвідом організації підбору кадрів для систем обліку та фінансового контролю в агрохолдингу «Авангард» поділилася Галина Боднар – заступник директора з питань бухгалтерського обліку. Г. Боднар висловила необхідність співпрацювати за напрямом «ЗВО-роботодавець-студент», через надання студентам університету можливостей проходження виробничої практики та стажування у всіх регіональних відділах товариства.

     Микола Бондар – декан факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», голова підкомісії зі спец. 071 «Облік і оподаткування» НМР МОН України – порушив «гарячі» питання вступу на спеціальність «Облік і оподаткування» в закладах вищої освіти у 2020 році й наслідків у забезпеченості висококваліфікованими кадрами сучасного бізнесу. У своєму виступі М. Бондар зауважив на недосконалості вступної кампанії, зокрема щодо проведення широкого конкурсу за міжгалузевими групами, зокрема, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

     До обговорення долучилася Інна Лазаришина – завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, яка наголосила на невиправданому приниженні ролі професії бухгалтера. Як відмітила І. Лазаришина «… завдяки конкурентам попереду квантовий скачок покращення нашої професії. Якісний склад науково-педагогічних працівників НУБіП України з відмінним матеріально-технічним забезпеченням, орієнтовані на забезпечення високого рівня компетентностей студентів, і підтвердженням цьому є 90%-ве працевлаштування випускників за фахом, а також працевлаштування студентів у поєднані з навчальним процесом, починаючи із 3-го курсу бакалаврату».

     До дискусійних обговорень долучилися й інші провідні науковці та практики: Денис Позов (директор з питань взаємодії з органами державної влади ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб», засновник Uteka.ua), Олена Фоміна (завідувач кафедри обліку та оподаткування КНТЕУТетяна Гоголь, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту НУ «Чернігівська політехніка»), Валерій Бондар (генеральний директор, керуючий партнер HLB Ukraine), Юлія Бездушна (завідувач відділу обліку і оподаткування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»), ЮліяЗапрудська (керівник напрямку HR ТОВ «МАЗАР Україна»), випускниці НУБіП України Лідія Дзюба (старший бухгалтер компанії «Бейкер Тіллі Україна»та Ольга Солом’яна (старший бухгалтер ТОВ «БЮРО ВИН»).

     Загалом, практично у кожному виступі висловлювалися занепокоєння щодо результатів вступної кампанії-2020 на спеціальність «Облік і оподаткування», особливо на місця державного замовлення, що найближчим часом може стати великою загрозою у забезпеченні високопрофесіональними кафедрами у сфері обліку, оподаткування, аналізу та аудиту. Також йшлося про осучаснення змісту освітніх програм, навчальних планів і навчальних програм; оптимізації кількості обов’язкових та вибіркових компонентів циклів загальної й спеціальної (фахової підготовки) освітньо-професійної програми бакалаврів і магістрів для відновлення престижності професії бухгалтерів та аудиторів й підвищення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках праці. За результатами обговорення заплановано видати матеріали доповідей та підготовлено Резолюцію з пропозиціями щодо підготовки й ринкового позиціонування фахівців з обліку і оподаткування.

Євгенія Калюга,
завідувач кафедри обліку та оподаткування,
Наталія Кузик, 
доцент кафедри

  

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook