Відбулося чергове засідання навчально-методичної комісії агробіологічного факультету

21 жовтня 2020 року

 

20 жовтня на платформі Zoom відбулося засідання навчально-методичної комісії агробіологічного факультету.

Відкриваючи роботу навчально-методичної комісії голова – декан агробіологічного факультету, професор Оксана Тонха озвучила інформацію щодо проходження акредитаційної експертизи освітньої програми «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві» другого освітнього рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 201 «Агрономія». Також вона звернула увагу присутніх на особливостях процедури акредитації за новими вимогами. Оксана Тонха дала змістовні роз’яснення на запитання які прозвучали від членів навчально-методичної комісії.

Далі навчально-методична комісія розглянула та рекомендувала до розгляду та затвердження на Вченій раді факультету навчально-методичні видання підготовлені співробітниками агробіологічного факультету. Їх представив секретар навчально-методичної комісії Анатолій Бобер. Під час обговорення навчально-методичних видань були внесені корективи щодо окремих назв видань.

1. Підручник «Неорганічна і аналітична хімія (для навчання студентів за спеціальностями 201 «Агрономія» і 202 «Захист і карантин рослин»). Автори: д.х.н., професор Копілевич В.А., к.х.н., доцент Савченко Д.А., к.х.н., доцент Ущапівська Т.І.

2. Навчальний посібник «Квітникарство закритого грунту» для студентів спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Автор: к.с.-г.н., доцент Гаврись І.Л.

3. Навчальний посібник «Оцінка і управління якістю грунтів» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Автори: д.с.-г.н., академік Булигін С.Ю., д.с.-г.н., професор Тонха О.Л., к.с.-г.н., доцент Вітвіцький С.В., к.с.-г.н., доцент Кучер Л.І.

4. Навчальний посібник «Технохімічний контроль продукції рослинництва» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Автори: к.с.-г.н., професор Подпрятов Г.І., к.с.-г.н., доцент Бобер А.В., к.с.-г.н., доцент Ящук Н.О. (перевидання)

5. Навчальний посібник Chemistry. Educational manual for students of technical specialities (second edition). Автори: д.х.н., професор Антрапцева Н.М., к.б.н., Кравченко О.О., к.х.н. Солод Н.В. (перевидання)

6. Навчальний посібник «Кормовиробництво. Практикум». Для підготовки студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 015 «Професійна освіта».  Автори: д.с.-г.н., професор Демидась Г.І., д.с.-г.н., професор Слюсар І.Т., д.с.-г.н., професор Вергунов В.А., д.с.-г.н., професор Полторецький С.П. (перевидання)

7. Методичні рекомендації Chemistry with the basics of petrochemistry. Methodological guidelines for laboratory practice for students specialty 133 – Industrial Mechanical Engineering ступінь освіти «Бакалавр». Автори: д.х.н., професор Антрапцева Н.М., к.б.н., Кравченко О.О., к.х.н. Солод Н.В.

8. Навчальне видання «Неорганічна хімія. Лабораторний практикум» для студентів спеціальності 212 « Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Автори: д.х.н., професор Максін В.І., к.х.н., доцент Абарбарчук Л.М., к.х.н., доцент Лаврик Р.В., д.х.н., професор Копілевич В.А.

9. Навчальне видання «Неорганічна хімія. Лабораторний практикум» для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна медицина, курсанти». Автори: д.х.н., професор Максін В.І., к.х.н., доцент Абарбарчук Л.М., к.х.н., доцент Ущапівська Т.І., д.х.н., професор Копілевич В.А.

10. Навчальне видання «Хімія (загальна та неорганічна). Лабораторний практикум» для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта». Автори: д.х.н., професор Максін В.І., к.х.н., доцент Абарбарчук Л.М., к.х.н., доцент Ущапівська Т.І., д.х.н., професор Копілевич В.А.

11. Методичні рекомендації «Laboratory Notebook for Organic, Physical and Colloid Chemistry». For students of the bachelor level of qualification, specializing in 201 Agronomy. Автори: к.х.н., доцент Бойко Р.С., к.х.н., доцент Хижан О.І., д.т.н., професор Ковшун Л.О.

12. Методичні рекомендації «Органічна, фізична і колоїдна хімія» для студентів спеціальності 201 – агрономія. Ступінь освіти «Бакалавр». Автори: к.х.н., доцент Бойко Р.С., к.х.н., доцент Кротенко В.В., д.т.н., професор Ковшун Л.О.

13. Методичні рекомендації «Guidelines for Laboratory Works on Organic chemistry. For students specializing in 211 – veterinary». Автори: к.х.н., доцент Кротенко В.В., д.т.н., професор Ковшун Л.О., к.х.н., доцент Хижан О.І., к.х.н., доцент Бойко Р.С., к.х.н., доцент Бухтіяров В.К., асистент Бобунов О.Ю.

14. Методичні рекомендації «Organic chemistry. Lecture notes». For students specializing in: 162 biotechnology and engineering. Ступінь освіти «Бакалавр». Автори: к.х.н., доцент Кротенко В.В., д.т.н., професор Ковшун Л.О., к.х.н., доцент Хижан О.І., к.х.н., доцент Бойко Р.С., к.х.н., доцент Бухтіяров В.К.

15. Методичні рекомендації для підготовки до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Органічна хімія” для студентів спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина». Автори: к.х.н., доцент Бойко Р.С., к.х.н., доцент Бухтіяров В.К., д.т.н., професор Ковшун Л.О., к.х.н., доцент Кротенко В.В., к.х.н., доцент Хижан О.І.

16. Робочий зошит з навчально-ознайомчої практики для студентів ІІ курсу агробіологічного факультету ОС «Бакалавр» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Автори: к.с.-г.н., доцент Бобось І.М., к.с.-г.н. Комар О.О.

17. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологічний аудит зберігання та переробки продукції рослинництва» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» ОС «Магістр». Автор: к.с.-г.н., доцент Ящук Н.О.

18. Робочий зошит Workbook for the discipline: “Technology of storage and processing of crop productionfor the studentsTraining directionAgronomyPart І, для студентів спеціальності 201 «Агрономія» ОС «Бакалавр». Автор: к.т.н., доцент Гунько С.М.

19. Методичні рекомендації Methodical recommendations for the discipline: “Technology of storage and processing of crop production” for the students’ Training direction “Agronomy” Part I, для студентів спеціальності 201 «Агрономія» ОС «Бакалавр». Автор: к.т.н., доцент Гунько С.М.

20. Робочий зошит з науково-дослідної практики для магістрів агробіологічного факультету спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Автори: к.с.-г.н., доцент Бобось І.М., к.с.-г.н., доцент Федосій І.О., к.с.-г.н. Комар О.О.

21. Робочий зошит для навчальної практики з дисципліни «Овочівництво» для студентів ІІІ курсу агробіологічного факультету ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія». Автор: к.с.-г.н., Комар О.О.

22. Робочий зошит Workbook for the disciplines:  “Technology of branch: Technology of storage and processing of plant products” for the students’ training direction “Economics” and “Finance, Banking and Insurance”. Автор: к.т.н., доцент Гунько С.М. 

23.   Робочий зошит з навчально-ознайомчої практики для студентів І курсу агробіологічного факультету ОС «Бакалавр» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Автори: к.с.-г.н., доцент Бобось І.М., к.с.-г.н., доцент Федосій І.О., к.с.-г.н. Комар О.О.

24. Робочий зошит для навчальної практики з дисципліни «Овочівництво» для студентів ІІІ курсу агробіологічного факультету ОС «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Автор: к.с.-г.н. Комар О.О.

25. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія галузі. Рослинництво» для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОС «Бакалавр». Автори: д.с.-г.н., професор Каленська С.М., к.с.-г.н., доцент Гарбар Л.А., асистент Мазуренко Б.О.

 26. Робочий зошит до лабораторних занять з курсу «Технологія галузі. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» для студентів денної форми навчання економічного факультету спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Автор: к.т.н., доцент Гунько С.М.

27. Методичні рекомендації Methodical recommendations for the discipline: Technology of branch: Technology of storage and processing of plant products for the studentstraining direction EconomicsandFinance, Banking and Insurance”. Автор: к.т.н., доцент Гунько С.М.

28. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики із дисципліни «Технологія галузі. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» для студентів денної форми навчання економічного факультету спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Автор: к.т.н., доцент Гунько С.М.

29. Методичні вказівки з дисципліни «Рослинництво. Програмовані завдання модульно-рейтингового контролю знань. Засоби діагностики знань» для студентів агрономічних спеціальностей сільськогосподарських вузів України». Автори: д.с.-г.н., професор Каленська С.М., к.с.-г.н., доцент Дмитришак М.Я., к.с.-г.н., доцент Мокрієнко В.А., к.с.-г.н., доцент Антал Т.В.,  к.с.-г.н., доцент Новицька Н.В.

30. Робочий зошит з навчально-ознайомчої практики для студентів І курсу скороченого терміну навчання спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Автори: к.с.-г.н., доцент Кутовенко В.Б.

31. Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни «Фізіологія і діагностика живлення рослин» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 201 – Агрономія ОПП «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві». Автор: к.с.-г.н., доцент Бордюжа Н.П.

32. Методичні вказівки з дисципліни «Програмування і прогнозування врожайності сільськогосподарських культур» для студентів аграрних вузів за спеціальністю 201 «Агрономія». Автори: д.с.-г.н., професор Каленська С.М., к.с.-г.н., доцент Мокрієнко В.А., к.с.-г.н., доцент Дмитришак М.Я., к.с.-г.н., доцент Антал Т.В.

33. Методичні вказівки з дисципліни «Програмування і прогнозування врожайності сільськогосподарських культур» для студентів аграрних вузів заочної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія». Автори: д.с.-г.н., професор Каленська С.М., к.с.-г.н., доцент Мокрієнко В.А., к.с.-г.н., доцент Дмитришак М.Я., к.с.-г.н., доцент Антал Т.В.

34. Методичні рекомендації «Сhemistry. Lecture course for students of the specialty 192 – Construction and Civil Engineering». Ступінь освіти «Бакалавр». Автор: Жила Р.С. 

 

 

Анатолій Бобер

Cекретар навчально-методичної комісії агробіологічного факультету

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook