Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: виклики сучасності

18 жовтня 2020 року

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють реалізувати навчання студентів як в умовах географічної віддаленості студента і викладача, так і безпосередньо в університеті для формування самостійної діяльності студента щодо засвоєння програми навчання за фахом. Саме через такі риси як гнучкість: мобільність, зручність, рівність, доступність студенти, що здобувають професійну освіту, навчаються у зручний для себе час та у зручному місці.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті мають суттєві переваги у ситуації, що склалася сьогодні:

  • можливість інтерактивної взаємодії між викладачем і студентом у режимі діалогу, що у деяких випадках може наближатися до діалогової взаємодії в традиційних навчальних технологіях;
  • швидке розсилання / одержання навчальних матеріалів в електронному поданні;
  • оперативний доступ до інформаційних ресурсів Інтернет;
  • можливість перевірки та контролю знань у дистанційному режимі;
  • можливість організації лабораторних практикумів у віртуальному режимі через реалізацію віддаленого мережного доступу до реального лабораторного обладнання;
  • створення «віртуальних груп» для оперативної взаємодії між студентами ;
  • можливість накопичення статистичних даних та на основі їх аналізу управляти навчанням;
  • підвищення якості навчання та управління;
  • впровадження автоматизованого управління якістю навчання;
  • індивідуалізація професійної підготовки шляхом створення індивідуальних графіків навчання для окремих студентів.

При цьому слід відмітити нову роль викладача у цьому процесі, яка розширюється і оновлюється, робить його наставником–консультантом, тьютером, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.

Під час карантину, введеного в усіх освітніх закладах України технології мобільного навчання доводять, що електронне (мобільне) навчання може бути настільки ж ефективним, як і аудиторне навчання, якщо методи і технології відповідають завданням, є взаємодія між студентами та є вчасний зворотний зв’язок між викладачем та студентом. Адже успішні програми електронного навчання базуються на послідовних і комплексних зусиллях студентів, викладачів, координаторів, допоміжного персоналу й адміністрації. Саме навчальні дисципліни такі як «ІКТ в управлінні освітнім процесом, «Розумні цифрові технологій в освіті», «Технології мобільного навчання», «Виховання культури користування кіберпростором» розкривають можливості використання нових форм і методі організації електронного навчання для здобуття студентами необхідних знань в галузі ІКТ. Крім того, ці дисципліни формують у майбутніх фахівців – викладачів ЗВО культуру комунікацій в віртуальному середовищі на основі принципів кібернетики.

Із цієї позиції ІКТ в освіти може бути визначеним як підхід до навчання, при якому на основі мобільних електронних пристроїв створюється електронне освітнє середовище, де студенти можуть використовувати інтерактивні засоби навчання в якості доступу до навчальних матеріалів, що містяться в Інтернеті, будь-де та будь-коли. Це означає, що використання ІКТ в освіті надає суб’єктам навчання більшу кількість «ступенів вільності» – вищу інтерактивність, більшу свободу руху, більшу кількість технічних засобів, основними з яких є UMPC – ультрамобільні ПК, Tablet PC – планшетні ПК, надпортативні ноутбуки, PDA (персональні цифрові помічники), аудіопрогравачі для запису та прослуховування лекцій, мультимедійні навчальні консолі, електронні книжки, смартфони та багато інших.

Для організації дистанційного навчання на сайті «Навчальний портал НУБІП України» розміщені усі необхідні навчальні матеріали для студентів, налагоджено зворотній зв’язок. Додатково створюються діалоги групи у Viber, WhatsApp, Zoom, Moodle, де студенти у режимі он-лайн одержують консультацію безпосередньо від викладача.

В інформаційному суспільстві, коли в результаті розвитку високих технологій та інформатизації рівень вимог до професійних якостей викладів ЗВО та їхньої відповідальності збільшується. Тому для того, щоб в умовах великої конкуренції та зростаючих інформаційних потоків бути конкурентоспроможними, майбутні педагоги повинні вміти безперервно вчитися – вчитися впродовж життя.

І цьому запорука – інформаційно-комунікаційні технології в освіті!

Максим Роганов,
асистент кафедри педагогіки

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook