25 вересня відбувся попередній захист дисертації здобувача кафедри лісового менеджменту Дзюбенка Олександра Миколайовича

29 вересня 2020, 11:04
 25 вересня відбувся попередній захист дисертації здобувача кафедри лісового менеджменту Дзюбенка Олександра Миколайовича на тему «Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку лісового сектора України», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Науковий консультант дисертаційного дослідження доктор економічних наук, доцент Карпук Анатолій Іванович, директор Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція», охарактеризував здобувача з позитивної сторони та рекомендував дисертацію до подання у спеціалізовану вчену раду для прилюдного захисту.

 

Рецензенти: Мартин А.Г., завідувач кафедри землевпорядного проектування, доктор економічних наук, доцент; Євсюков Т.О., доцент кафедри геодезії та картографії, доктор економічних наук, доцент та Сундук А.М., доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» висловили свої зауваження до роботи та рекомендували дисертаційне дослідження до представлення в спеціалізовану вчену раду для захисту на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

 

 
 

В обговоренні результатів дисертації приймали активну участь: Ковальчук І. П., завідувач кафедри геодезії та картографії, доктор географічних наук, професор; Заяць В. М. , завідувач кафедри земельного кадастру, доктор економічних наук, старший науковий співробітник; Євсюков Т. О. , декан факультету землевпорядкування, доктор економічних наук, доцент.

 

 

Виступаючі відзначили актуальність теми дисертаційної роботи, її наукове і практичне значення, високий науково-методичний рівень виконаного дослідження та вагомість отриманих результатів. Вказано за необхідність узгодження і зменшення завдань та висновків, чіткості у визначенні основних наукових досягнень у анотації, положень наукової новизни, уважного аналізу зроблених рецензентами пропозиції та зауваженнь. Проте ці зауваження не знижують загального високого рівня дисертації. Висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до її подання у спеціалізовану вчену раду на предмет її захисту зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
За результатами попереднього захисту науково-технічна рада факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України рекомендувала дисертацію О.М. Дзюбенка на тему: «Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку лісового сектора України», до захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Рішення прийнято одноголосно.

Жук О.П.,
секретар науково-технічної ради факультету землевпорядкування

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook