З майбутніми фахівцями сфери управління про головне... Відкрите лекційне заняття на тему: «Основи теорії прийняття управлінських рішень» з дисципліни «Менеджмент»

25 вересня 2020 року
 
У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності ніж управління, від якої значною мірою залежать і ефективність виробництва, і задоволення потреб споживачів та якість їх обслуговування, і ступінь реалізації державної політики в окремій сфері чи галузі, добробут громадян у цілому.
Управлінське рішення – це ключовий елемент процесу управління, результат логічного мислення, обґрунтування дій та намірів, висновків спрямованих на реалізацію та досягнення конкретних цілей. Вітчизняній практиці прийняття управлінських рішень властиві численні похибки на всіх рівнях управління економікою. Причин тому багато, але найголовніша серед них – недостатня обґрунтованість управлінських рішень. Тому розуміння природи рішень, технологій їх прийняття і втілення у життя надзвичайно важливе для кожного, хто хоче досягти успіху в мистецтві управління.
У межах дисципліни «Менеджмент» 21-го вересня 2020 року, к.е.н., доцентом кафедри менеджменту імені професора Й. С. Завадського Ольгою Гогулеюбуло проведено відкрите лекційне заняття на тему: «Основи теорії прийняття управлінських рішень».
Заняття проходило в режимі онлайн з використанням комунікаційної платформи Zoom.
Основною метою заняття було сформувати професійних компетенції у майбутніх управлінців, а також підвищення рівня викладання та обміну досвідом. Тому серед присутніх на лекції були представники професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського і деканату факультету аграрного менеджменту.
При вивченні теми: «Основи теорії прийняття управлінських рішень» студенти, відповідно до освітньо-професійної програми, набувають компетентностей та програмних результатів навчання, зокрема: сукупності знань щодо природи рішень та їх місця у сфері менеджменту, класифікації рішень, умов, закономірностей та етапів прийняття рішень, способів використання методів для прийняття та обґрунтування управлінських рішень; вмінь аналізувати виробничі ситуації, формулювати умови прийняття рішень у конкретній ситуації (організації), оцінювати чинники, що впливають на процес прийняття рішень в конкретній організації, розробляти варіанти рішень, приймати оптимальні управлінські рішення та організовувати їх виконання.
Орієнтуючись на програмні результати навчання лектором було ґрунтовно розкрито такі питання: 1) основи теорії прийняття рішень; 2) процес прийняття та реалізації управлінських рішень; 3) методи обґрунтування управлінських рішень.
 
Більшість дослідників, на що і акцентувала увагу на початку лекції Ольга Петрівна, обстоюють думку, згідно із якою всі функції управління можуть бути реалізовані саме шляхом прийняття та впровадження численних рішень стосовно різноманітних аспектів діяльності організацій. Головною метою будь-якого управлінського рішення є розв'язання проблем, що заважають організації досягти окреслених цілей. З використанням презентативного матеріалу було розглянуто існуючі моделі прийняття рішень (класичну, поведінкову, ірраціональну); нормативний та описовий підходи до вивчення відповідного процесу; моделі раціональної й інтуїтивної технології прийняття управлінських рішень. Для усвідомлення практичного застосування інтуїтивної моделі, викладачем разом зі студентами вирішено так звану "Дилему менеджера".
 
Оскільки дуже часто певні ускладнення у менеджерів викликають питання доцільності залучення підлеглих до процесу прийняття управлінських рішень, а також невизначеною залишається проблема вибору стилю прийняття рішень, то значну увагу на занятті було приділено моделі Р. Роскіна, яка допомагає знайти правильну відповідь на ці запитання.
Лекційне заняття супроводжувалось цікавим, змістовним та інформативним презентаційним матеріалом, зокрема відеороликами. Це дало можливість викладачеві ґрунтовно висвітлити тему заняття, викликати інтерес та активізувати студентів, які по його завершенню дали схвальні відгуки про лекцію.

    Присутні на лекції колеги кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського високо оцінили підготовку і проведення заняття, відмітили відповідно його методичний рівень, логічну і структуровану роботу викладача.

Тетяна Балановська,

професор кафедри менеджменту ім.проф. Й.С. Завадського

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook