ПІДВИЩУЄМО ПРОФЕСІЙНУ МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

27 вересня 2020, 14:58

У майбутніх магістрів освіти, професіоналів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в освіті триває виробнича (асистентська) практика, під час якої студенти набувають практичних навичок та досвіду викладацької роботи, що є необхідний для висвітлення освітніх компонентів за профілем отриманої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Асистентській практиці передує вивчення курсів з педагогіки вищої школи та методики викладання у ЗВО.

Базами практичного навчання студентів університету є навчальні, навчально-наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії університету та його відокремлених підрозділів.

Завданнями виробничої (асистентської) практики є знайомство з основними законодавчими документами щодо вищої школи; аналіз навчальної, наукової та виховної роботи університету, зокрема досвіду і системи роботи випускової кафедри та викладача – керівника практики; знайомство з основними принципами, формами і методами викладання у вищій школі; поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з педагогічних освітніх компонентів і вміння застосовувати їх при розв’язанні конкретних завдань практики; оволодіння методикою проведення різних типів аудиторних занять у вищій школі та організації самостійної роботи студентів; розвиток професійних умінь педагогічної діяльності викладача; удосконалення вмінь педагогічної комунікації з усіма суб’єктами / об’єктами освітнього процесу; розвиток особистих (морально-етичних) якостей майбутніх викладачів, що є запорукою їхньої успішної професійної реалізації.

Серед завдань виробничої (асистентської) практики аналіз лекцій та семінарських (практичних) занять викладачів університету; розробка розгорнутих планів-конспектів лекцій та семінарських (практичних) занять з наступним їх проведенням; відвідування занять, які проводять здобувачі вищої освіти-однокурсники та їхнє обговорення тощо. Сьогодні діляться з нами своїми міркуваннями щодо виробничої (асистентської) практики Анна Колумбет і Марина Іваненко.

Розповідає Анна Колумбет:
«Ґрунтовного педагогічного досвіду під час практики я набула розробляючи плани та конспекти семінарського заняття та лекції циклу фахових дисциплін, що є досить важливим для майбутнього магістра освіти. У цьому зв’язку, хотілося б сказати, що керівником практики надавалась допомога щодо формулювання сценарію заняття, підбору питань до висвітлення конкретної теми, розподілу часу на ті чи інші види робіт під час заняття тощо. Під час виробничої (асистентської) практики я відвідувала семінарські заняття викладачів кафедри управління та освітніх технологій. Зокрема взяла участь у проведенні заняття з дисципліни «Соціальна робота в умовах пенітенціарної системи» асистентом кафедри Сергієм Вікторовичем Михнюком.

Під час лекції я спостерігала за тими методами, які застосовує лектор викладаючи навчальний матеріал теми. Зокрема, на мою думку, досить вдало лектор вживав проблемний метод та метод спостереження».

Ділиться своїми враженнями Марина Іваненко:
«На мою думку, асистентська практика є дуже цінним досвідом для нас як для магістрів та майбутніх викладачів. Адже ця практика дає нам можливість не лише зі сторони поспостерігати, подивитися на хід лекції, а й самому відчути себе у ролі викладача. Варто додати, що викладачі гуманітарно-педагогічного факультету завжди йдуть нам назустріч під час проходження різних практик, не лише дозволяють бути присутніми на заняттях, а й дають поради та допомагають з матеріалами для підготовки та проведення вже наших власних перших у житті лекцій та семінарів.

Під час практики ми також відвідали практичне заняття з дисципліни «Педагогіка сімейного виховання», яке проводилось для студентів спеціальності «Професійна освіта». Ця дисципліна покликана підготувати майбутнього педагога професійного навчання не тільки до роботи з різними типами сімей, ознайомити його з функціями сім’ї, методикою сімейного виховання, а й підготувати до сімейного виховання наших студентів у ролі батьків і матерів.

Саме тому на практичних заняттях студенти вивчають ідеї та погляди на сімейне виховання, читають твори, знайомляться з практичними порадами, дивляться відео ролики та фільми про відомих педагогів, психологів, дитячих лікарів, а саме А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, Б.П. і О.О. Нікітіних, Р. Кемпбелла, Б. Спока, К.Д. Ушинського.

Готуючись до практичного заняття, студенти отримали різні завдання: підготувати доповідь, презентацію, підібрати соціальний відеоролик до теми, подивитись фільм, присвячений діяльності вченого, скласти питання для вікторини. На занятті студенти поділилися на команди, задавали один одному питання по фільму, така робота зацікавила, сподобалася як викладачу, так і студентам. На занятті студенти виступали з презентаціями, іноді виникали дискусії, студенти наводили приклади з власного досвіду, пригадували поради своїх батьків і вчителів».

«На нашу думку, виробнича (асистентська) практика надає неоціненний практичний досвід педагогічної діяльності. Такі вміння примножують здобуті аудиторні знання».

Принагідно хочемо подякувати керівнику практики від університету доценту кафедри управління та освітніх технологій, кандидату педагогічних наук В. Г. Базелюку за добре організовану роботу та цікавий зміст практичного навчання.

Оксана Васюк, професор кафедри педагогіки;
Леся Маценко, доцент кафедри педагогіки

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook