ONLINE-ЗАСІДАННЯ НТР НДІ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН - ЗАВЕРШИЛИСЯ, ОЧНІ РОЗГЛЯДИ ДИСЕРТАЦІЙ - РОЗПОЧАЛИСЯ

25 вересня 2020 року

24 вересня 2020 року науково-технічна рада НДІ здоров’я тварин повернулася до роботи у звичному режимі на чолі з директором НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професором Дмитром Засєкіним. Відповідно до порядку денного було розглянуто 2 дисертаційні роботи та низку актуальних питань.Першим питанням порядку денного розглядали дисертаційну роботу Олексія Омельчука, здобувача кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету на тему: «Фізіологічний стан та яєчна продуктивність курок-несучок за впливу нанохелатів селену, цинку і вітаміну Е», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин. Науковий керівник – Микола Ніщеменко, д. вет. н., професор, професор кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету.

Головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.

Після доповіді Олексія Омельчука питання задавали члени науково-технічної ради: акад. Микола Цвіліховський, проф. Олег Мельник, проф. Володимир Костюк, проф. Валентин Карповський, проф. Валерій Ушкалов, проф. Віктор Томчук, проф. Ольга Якубчак, проф. Микола Малюк, проф. Володимир Духницький, доц. Олександр Вальчук, проф. Анатолій Мазуркевич, проф. Дмитро Засєкін. Всього було поставлено майже 40 запитань.
Далі виступили – науковий керівник Микола Ніщеменко, д. вет. н., професор, професор кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету; рецензенти: Віктор Трокоз, д. с.-г. н., професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого та Віталій Костенко, к. вет. н., доцент, завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики.

В обговоренні взяли участь: проф. Володимир Духницький, проф. Валентин Карповський, проф. Микола Захаренко, проф. Дмитро Засєкін.
Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скорегувати назву теми роботи та рекомендувати дисертаційну роботу Олексія Омельчука до розгляду на спеціалізованій вченій раді. Рішення були прийняті одноголосно.
Другим питанням на порядку денному розглядали дисертаційну роботу Наталії Лінійчук, здобувача кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька на тему: «Удосконалення методів виявлення антибіотиків у продукції тваринництва», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 – Ветеринарно-санітарна експертиза. Науковий керівник – Якубчак Ольга Миколаївна, д. вет. н., професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька.
Головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.

Після доповіді Наталії Лінійчук питання задавали члени науково-технічної ради: проф. Михайло Прус, проф. Микола Захаренко, проф. Володимир Духницький, акад. Микола Цвіліховський, проф. Володимир Костюк, проф. Микола Малюк, проф. Дмитро Засєкін, доц. Марія Кучерук.
Виступили – науковий керівник Ольга Якубчак, д. вет. н., професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька; рецензенти: Світлана Ткачук, д. вет. н., професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька та Вадим Іщенко, к. вет. н., доцент, в.о. завідувача кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
В обговоренні взяли участь: проф. Володимир Костюк, проф. Валентин Карповський, проф. Володимир Духницький, проф. Микола Захаренко, проф. Дмитро Засєкін.
Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скорегувати назву дисертації та рекомендувати роботу Наталії Лінійчук до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення було прийняті одноголосно.
Згідно третього питання порядку денного слухали звіт голови ревізійної комісії НДІ здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини Дмитра Криворучка. Роботу комісії було визнано задовільною.

Наступним одноголосним рішенням членів науково-технічної ради було підтримано пропозицію директора НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професора Дмитра Засєкіна про створення спільної Ради молодих вчених факультету ветеринарної медицини та УЛЯБПАПК.
У різному було розглянуто і підтримано пропозицію кафедри ветеринарної гігієни проф. А.К. Скороходька про ліквідацію та реорганізацію ряду лабораторій.
Заслухано і затверджено звіт докторанта другого року навчання кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого Олексія Арнаути про виконання наукової програми підготовки доктора наук протягом 2019-2020 року на тему: «Регуляторні механізми метаболізму в організмі тварин за дії ендо- і екзогенних чинників».
На виконання розпорядженнями першого проректора НУБіП України І. І. Ібатулліна було призначено рецензентів та створено комісію для перевірки наявності та достовірності первинної документації по дисертаційній роботі Людмили Ткачик, здобувача кафедри ветеринарної гігієни проф. А.К. Скороходька на тему: «Науково-практичне обґрунтування впливу органічних омега-3 жирних кислот та селену на показники якості та безпечності продуктів забою свиней за різних технологій утримання», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 – Ветеринарно-санітарна експертиза.
Далі було розглянуто, затверджено та рекомендовано до друку ряд колективних монографій на актуальні теми:
1. «Кортикальні механізми регуляції антиоксидантної системи в організмі корів», автори: Карповський В.І., Сисюк Ю.О.
2. «Наукові досягнення кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого: (до 100-річчя факультету ветеринарної медицини)», автори: Томчук В.А., Карповський В.І., Грищенко В.А., Трокоз В.О. та інші/
3. «Стимулювання регенеративних процесів у щитоподібній залозі тварин за гіпотиреозу алогенними мезенхімними стовбуровими клітинами», автори: Мазуркевич А.Й., Бокотько Р.Р., Харкевич Ю.О. та інші.
Рішення були прийняті одноголосно.

 

Ганна Козловська, секретар
науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook