Увага! Оголошується конкурс проєктів НДР молодих вчених на 2021 рік!

20 серпня 2020 року
     В університеті з 17 серпня оголошено І етап Конкурсного відбору проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, подальше виконання яких розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з тематикою:
 • нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
 • нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
 • нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
 • технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
 • економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
 • актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
 • правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
 • актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
 • розробка і впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
 • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

     Строк виконання проєктів наукових робіт і науково-технічних розробок до 3 років.
     Прогнозований обсяг фінансування проєктів не менше 300 тис. грн. на рік.

     Керівником проєкту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проєкту на Конкурс відповідає таким вимогам:

 • кандидат наук, віком до 35 років;
 • докторант або доктор наук, віком до 40 років.

 

     Науковець може бути керівником тільки в одній роботі, враховуючи й ті, які розпочаті в минулі роки.
     До складу виконавців проєкту входять студенти, аспіранти, наукові і науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання проєкту не перевищує 35 років.
     У разі потреби до виконання роботи (розробки) залучається науковий консультант. У міждисциплінарних наукових проєктах з метою якісного забезпечення керівництва науковим напрямом дозволяється залучати співкерівником проєкту докторанта або доктора наук віком до 40 років.
     Проєкт, що подається на Конкурс, супроводжується листами підтримки від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки.
     Наукові керівники самостійно вводять проєкти НДР в інформаційну систему «Наука в університетах» за посиланням https://kis.rit.org.ua за формою, затвердженою наказом МОН України.
     Обговорення проєктів НДР відбувається на засіданнях кафедр, наукових лабораторій, де визначаються доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання робіт.

     Відбір проєктів здійснюється після їх обговорення на науково-технічних/наукових радах НДІ/факультету.
     Перевага у відборі надаватиметься проєктам, які за результатами наукової та науково-технічної експертизи будуть відповідати таким вимогами:

 • відповідність завдань потребам економіки, суспільства та національної безпеки країни, розвитку технологій, виробництва та інноваційного підприємництва;
 • відповідність тематики пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», та тенденціям світового науково-технічного розвитку;
 • послідовність дій і запланованих заходів щодо управління проєктом;
 • обґрунтованість очікуваних наукових та науково-прикладних результатів на підставі порівняльного аналізу існуючих зразків наукової продукції, їх наукова новизна, конкурентоздатність та практична цінність;
 • наявність необхідного кадрового забезпечення і матеріально-технічної бази для якісного виконання мети і завдань проєкту;
 • обґрунтованість обсягу фінансування проєкту, збалансованість структури фінансового забезпечення для вирішення визначених завдань.

     До 18 вересня до науково-організаційного відділу НДЧ (корп. 3, кім. 215) подають:
наукові керівники:

 • проєкт наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки, що пропонується до виконання молодими вченими у 2021 році у роздрукованому з інформаційної системи «Наука в університетах» виді (у 2 примірниках);
 • згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців проєкту;
 • листи підтримки до проєктів від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки;
 • інформацію до проєкту (для подальшої публікації);

директори НДІ/заступники деканів факультетів з наукової роботи:

 • зведений перелік проєктів наукових робіт по науково-дослідному інституту/факультету;
 • витяг з протоколу засідання науково-технічної/наукової ради НДІ/факультету.

В. Самсонова,
начальник науково-організаційного відділу НДЧ

Детальна інформація про умови конкурсу за посиланням:

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook