Карантинний семестр: досвід кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка

25 липня 2020 року

    2-й семестр 2019-2020 навчального року став унікальним: він пройшов, починаючи з другої половини березня і закінчуючи літніми практиками, у умовах пандемії коронавірусу COVID-19 і введеного за розпорядженням керівних органів держави карантину.
    Відповідно до карантинних заходів навчання в стінах університету скасовувалось, студенти їхали по домівках, а аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, розрахунково-графічні роботи) були переведені в on-line або дистанційний режим. Ця подія стала для нас за своєю суттю абсолютно новою, незвіданою, що не має історичних аналогів. Вона змусила колектив кафедри, як і колектив університету, і, власне, всю освітню галузь, терміново адаптуватись до нових умов діяльності, шукати нові шляхи і методи здійснення навчального процесу при збереженні, наскільки це можливо в умовах карантину, його ефективності для студентів.
    Швидкій адаптації до роботи в умовах карантину і дистанційної форми навчання сприяла активна розробка членами кафедри на платформі e-Learn електронних навчальних курсів, що включали лекційні матеріали, методичні розробки для лабораторних, практичних та розрахунково-графічних робіт тощо, а також освоєння засобів комунікації і систем для проведення веб-конференцій як Skype, Zoom, WebEx, Google Meet, Adobe Connect, OpenMeetings, які забезпечують он-лайн зв'язок студентів і викладачів. Суттєво допомогло кафедрі у швидкій організації навчального процесу у нових умовах і те, що обговорюючи час від часу пандемічну ситуацію в зарубіжжі і можливість виникнення подібних явищ у нашій країні з подальшим впливом на навчальний процес, було прийняте приблизно за три тижні до початку карантину рішення розпочати підготовку до такого можливого розвитку подій. Була поставлена задача продумати зміст і форму методичних матеріалів з дисциплін для подачі їх в on-line режимі студентам з забезпеченням максимальної зрозумілості і доступності їх в умовах відсутності реальних аудиторних занять. Такі завчасні заходи дозволили мінімізувати витрати часу на впровадження дистанційної форми навчання і вже на початковому її етапі організувати продуктивну роботу студентів. Зокрема, вже протягом першого тижня карантину була закінчена робота з розробки нових електронних варіантів робочих зошитів з дисциплін з варіантами завдань для самостійної роботи, і ці матеріали розіслані студентам. Також була погоджені з студентами система комунікації з викладачами з урахуванням створення для них зручних і ефективних умов роботи.
     Постійно здійснювалась навчальна робота на платформі e-Learn, яка включала опрацювання лекційного матеріалу, виконання лабораторно-практичних і розрахунково-графічних робіт, здачу курсових та самостійних робіт, модульний (проміжний) контроль знань, а завершувалась отриманням студентами допуску до заліку чи іспиту за результатами роботи протягом семестру. Складання семестрових іспитів здійснювалось шляхом тестування з використанням вищезазначеної платформи дистанційного навчання, а також комунікації зі студентами за допомогою електронної пошти та відеозв’язку.
    Завершальним етапом семестру і всього навчального року стало проведення дистанційних навчальних практик зі студентами механіко-технологічного та агробіологічного факультетів. Для цього також були розроблені відповідні електронні методичні матеріали, які включали завдання для звіту з навчальної практики та перелік задач з робочих процесів і технологічної наладки сільськогосподарських машин. Кожен студент повинен був також створити невелику за обсягом презентацію, а також надати перелік відеоматеріалів з заданої групи машин, опрацьованих ним під час самостійної роботи. Виконані і оформлені відповідним чином завдання з дистанційної навчальної практики надсилались керівнику практики для перевірки і оцінювання.
    Отже, 2-й, особливий, який поміж собою ми називаємо карантинним, семестр, а разом з ним і 2019-2020 навчальний рік, завершились. На нашу думку у цілому – успішно. Детальний і поглиблений аналіз першого досвіду роботи в умовах дистанційного навчання ще попереду. Але вже зараз можна сказати, що майже чотири місяці дистанційного навчання були хорошою школою для колективу кафедри з позицій удосконалення електронних навчальних курсів, поглиблення розуміння і відчуття їх форми і змісту, набуття вмінь і навичок ефективно комунікувати з студентами в умовах широкого використання електронних засобів і різноманітних освітніх платформ. В подальшому справа – за ефективним впровадженням набутого досвіду у життя.

 

Доцент кафедри сільськогосподарських машин
та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка О. Ямков

 

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook