Кафедра статистики та економічного аналізу запрошує на навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування»

21 липня 2020 року
 Бухгалтерський та податковий облік — альфа й омега
господарської діяльності підприємства.
Тому не обійтися без фахівця, який би цей облік здійснював

 

 Кафедра статистики та економічного аналізу

запрошує на навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування»

 

 

Чому саме спеціальність «Облік і оподаткування»?

В сучасних умовах бухгалтерський облік - інструмент управління, підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечує власників і управлінців, фахівців інформацією про економічні процеси і явища, ресурси та ефективність їх використання у всіх секторах економіки.

Знання з обліку, оподаткування й аналізу дозволяють планувати, регулювати, аналізувати, контролювати та звітувати перед контролюючими органами про фінансово-господарську діяльність на рівні держави, регіону, підприємства.

Недаремно у світі бухгалтерський облік називають "мовою бізнесу". Фахівець з обліку і оподаткування працює як незалежний спеціаліст і надає послуги обліку і фінансової звітності, аудиту, податкової звітності, консультації з управління, судово-бухгалтерської експертизи на рівні підприємства та в державних установах, органах влади і управління, податкових адміністраціях, контрольно-ревізійних управліннях, казначействах, лікарнях, коледжах, ВНЗ, благодійних товариствах тощо. 

Дисципліни які викладаються на кафедрі

На кафедрі викладається понад 20 дисциплін, основними з яких є: Статистика, Економетрика, Прикладна економетрика, Теорія економічного аналізу, Економічний аналіз, Аналіз господарської і комерційної діяльності, Фінансовий аналіз, Проектний аналіз, Аналіз зовнішньоекономічної діяльності, Стратегічний аналіз, Аналіз і контроль підприємства, Аналіз банківської діяльності, Аналіз діяльності підприємств державного сектору, Інформаційно-аналітичний сервіс, Інформаційно-аналітичний менеджмент,  Бізнес-соціальний аналіз, Стратегічний управлінський облік, Аналітичне обґрунтування управлінських рішень.

Дисципліни Статистика, Економетрика, Фінансовий аналіз викладаються як українською, так і англійською мовами.

Навчальний процесс належно забезпечений як професорсько-викладацьким складом, так і навчально-методичною літературою.

  

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:

Науковий гурток«Бізнес аналітика»

Науковий гурток «Цифрова статистика» 

 

У рамках роботи цих гуртків студенти мають можливість проводити власні наукові дослідження під керівництвом досвідчених науковців кафедри, писати тези і наукові статті, приймати участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях,Всеукраїнських олімпіадах.

 

Міжнародна діяльність

 Одним із основних пріоритетів розвитку економічного факультету і кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України є розширення міжнародного співробітництва з провідними вищими навчальними закладами світу.

Науково-педагогічні співробітники кафедри та студенти активно приймають участь у міжнародних освітніх та науково-дослідних програмах, долучаються до проведення міжнародних заходів, конференцій та нарощують кількість міжнародних публікацій.

Кафедра має налагоджені плідні зв’язки співпраці з зарубіжними університетами, де проводяться стажування як викладачів, так і студентів НУБіП України (https://nubip.edu.ua/node/1132/6). Зокрема, це Варшавський університет наук про життя (Польща), Вища школа сільського господарства та природничих наук в м. Лілль (Франція), Словацький аграрний університет в м.Нітра (Словаччина), Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина), Університет Фоджа (Італія), Університет «Проф. Др. АсенЗлатаров», м. Бургас (Болгарія).

 

 

 

 

 

  

Науково-дослідна діяльність

На кафедрі статистики та економічного аналізу працює навчально-наукова лабораторія біоеконометрики і дейтамайнінгу, яка забезпечує викладання навчальних дисциплін кафедр економічного факультету з використанням пакету EXСEL, дистанційної платформи Elearn та здійснення консультування з моделювання при виконанні магістерських досліджень.

На кафедрі проводять міжнародні науково-практичні Інтернет конференції за проблематикою аналітико-прогностичного моделювання стратегій соціально-економічного розвитку підприємств аграрної сфери. Викладачі і студенти регулярно представляють результати своїх досліджень на всеукраїнських та міжнародних  наукових студентських конференціях.

 

           Аспірантура

 

 Студентське дозвілля

           До послуг молоді – спортивні секції, творчі і мистецькі колективи, численні гуртки, клуби за інтересами, наукові спільноти. Лідерські та управлінські якості можна розвивати через самоврядування – у студентській та профспілковій організаціях університету.

 
 
 

    

 Перспективи працевлаштування

            Одним із основних напрямків роботи кафедри є організація працевлаштування та проходження практик і стажувань студентів, випускників в підприємствах-роботодавцях, що зацікавлені у нових перспективних кадрах. Наші викладачі інформують студентів про вакантні посади, які пропонують компанії-роботодавці студентам, випускникам університету, а також  про можливості тимчасового працевлаштування під час навчання, в літній та зимовий періоди і на неповний робочий день. В університеті постійно проводяться заходи для допомоги у працевлаштуванні. Основними компаніями роботодавцями є: міжнародна мережа фірм-членів KPMG International, ТОВ Бейкер Тіллі Україна, ПрАТ МХП, ТОВ «Амако Україна, АТ КБ «Приватбанк», Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) та багато інших провідних компаній України.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
ОС «БАКАЛАВР»

за спеціальністю «Облік і оподаткування»

Вступ на базі повної загальної середньої освіти ЗНО з предметів:

- бюджетна форма навчання: українська мова і література, математика, географія або англійська мова;

- контрактна форма навчання: українська мова і література, історія України, математика або географія.

Термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна форма – 4,5 роки.

Вступ на базі ОКР «Молодшийспеціаліст»

- бюджетна форма навчання: українська мова і література, математика, фахове вступне випробування;

- контрактна форма навчання: українська мова і література, математика або історія України, фахове вступне випробування.

Термін навчання – 3 роки.

ОС «МАГІСТР»

спеціальність 072 «Облік і оподаткування»

Вступні іспити*: іспит з комплексу професійно-орієнтованих дисциплін, ЗНО з іноземної мови.

*при вступі на основі ОКР «Бакалавр», здобутого за іншим напрямом складається додатковий іспит з базових економічних дисциплін.

Термін навчання - 1,5 року

 

КОНТАКТИ КАФЕДРИ

Адреса: 03041, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімната 604.

Електронна пошта: [email protected]

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook