На онлайн-засіданні науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин розглянули дисертаційну роботу асистента кафедри Вадима Климчука

9 липня 2020 року

8 липня 2020 року відбулося чергове онлайн-засідання науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин на платформі CiscoWebex на чолі з директором НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професором Дмитром Засєкіним. Відповідно до порядку денного було розглянуто 2 дисертаційні роботи та низку інших актуальних питань.

У відео-засіданні науково-технічної ради прийняли участь 37 учасників, зокрема 19 (100%) членів науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин, наукові керівники здобувачів, рецензенти, 4 доктори наук зі спеціальності 16.00.05 – Ветеринарна хірургія та 6 докторів наук зі спеціальності 16.00.02 – Патологія, онкологія і морфологія тварин, науково-педагогічні працівники кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка та кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Першим питанням розглядали дисертаційну роботу Вадима Климчука, здобувача кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка на тему: «Хвороби суглобів грудної кінцівки у собак (клінічні дослідження). Етіологія. Патогенез. Лікування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.05 – Ветеринарна хірургія. Науковий керівник –Віктор Сухонос, д. вет. н., професор, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка НУБіП України.
Головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.

Після доповіді Вадима Климчука питання задавали члени науково-технічної ради: акад. Микола Цвіліховський, Дмитро Білий - д. вет. н., доцент, професор кафедри хірургії та акушерства тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету, проф. Світлана Ткачук, проф. Микола Малюк, проф. Валерій Ушкалов, проф. Володимир Костюк, Андрій Мисак - д. вет. н., професор, завідувач кафедри хірургії Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, проф. Володимир Духницький, доц. Олександр Вальчук, проф. Анатолій Мазуркевич, доц. Микола Стегней, проф. Ольга Якубчак, проф. Дмитро Засєкін.

Далі виступили: науковий керівник Віктор Сухонос, д. вет. н., професор, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; рецензенти: Борис Борисевич, д. вет. н., професор, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка та Михайло Рубленко, д. вет. н., професор, академік НААН, завідувач кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин Білоцерківського національного аграрного університету.

В обговоренні взяли участь: акад. НААН Микола Цвіліховський, доц. Микола Малюк, проф. Володимир Духницький, проф. Олег Мельник, проф. Дмитро Білий, проф. Володимир Костюк, проф. Анатолій Мазуркевич, проф. Дмитро Засєкін.


Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скорегувати назву та рекомендувати дисертаційну роботу Вадима Климчука до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення були прийняті одноголосно.

Козловська Г.В., секретар
науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook