НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА НДІ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ВИКОНАЛА ВЗЯТІ ЗАВДАННЯ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ, РОЗГЛЯНУВШИ ШІСТЬ ДОКТОРСЬКИХ І ЧОТИРИ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЇ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН

8 липня 2020 року

8 липня 2020 року відбулося чергове онлайн-засідання науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин на платформі CiscoWebex на чолі з директором НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професором Дмитром Засєкіним. Відповідно до порядку денного було розглянуто 2 дисертаційні роботи та низку інших актуальних питань.
У відео-засіданні науково-технічної ради прийняли участь 37 учасників, зокрема 19 (100%) членів науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин, наукові керівники здобувачів, рецензенти, 4 доктори наук зі спеціальності 16.00.05 – Ветеринарна хірургія та 6 докторів наук зі спеціальності 16.00.02 – Патологія, онкологія і морфологія тварин, науково-педагогічні працівники кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка та кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Першим питанням розглядали дисертаційну роботу Вадима Климчука, здобувача кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка на тему: «Хвороби суглобів грудної кінцівки у собак (клінічні дослідження). Етіологія. Патогенез. Лікування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.05 – Ветеринарна хірургія. Науковий керівник –Віктор Сухонос, д. вет. н., професор, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка НУБіП України.
Головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.

Після доповіді Вадима Климчука питання задавали члени науково-технічної ради: акад. Микола Цвіліховський, Дмитро Білий - д. вет. н., доцент, професор кафедри хірургії та акушерства тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету, проф. Світлана Ткачук, проф. Микола Малюк, проф. Валерій Ушкалов, проф. Володимир Костюк, Андрій Мисак - д. вет. н., професор, завідувач кафедри хірургії Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, проф. Володимир Духницький, доц. Олександр Вальчук, проф. Анатолій Мазуркевич, доц. Микола Стегней, проф. Ольга Якубчак, проф. Дмитро Засєкін.

Далі виступили: науковий керівник Віктор Сухонос, д. вет. н., професор, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; рецензенти: Борис Борисевич, д. вет. н., професор, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка та Михайло Рубленко, д. вет. н., професор, академік НААН, завідувач кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин Білоцерківського національного аграрного університету.

В обговоренні взяли участь: акад. НААН Микола Цвіліховський, доц. Микола Малюк, проф. Володимир Духницький, проф. Олег Мельник, проф. Дмитро Білий, проф. Володимир Костюк, проф. Анатолій Мазуркевич, проф. Дмитро Засєкін.


Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скорегувати назву та рекомендувати дисертаційну роботу Вадима Климчука до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення були прийняті одноголосно.
Другим питанням розглядали дисертаційну роботу Поліни Луценко, здобувача кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка на тему: «Біоморфологія черепа представників родини вовчих», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.02 – Патологія, онкологія і морфологія тварин, науковий керівник – Олег Мельник, д. вет. н., професор, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.


Після доповіді Поліни Луценко питання задавали члени науково-технічної ради: акад. НААН Микола Цвіліховський, проф. Світлана Ткачук, проф. Володимир Костюк, проф. Микола Малюк, проф. Валерій Ушкалов, проф. Володимир Духницький, проф. Анатолій Мазуркевич, проф. Дмитро Засєкін.
Виступили: науковий керівник Олег Мельник, д. вет. н., професор, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; рецензенти: Борис Борисевич, д. вет. н., професор, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка та Микола Стегней, к. вет. н., доцент, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.В обговоренні взяли участь: акад. НААН Микола Цвіліховський, проф. Володимир Костюк, проф. Валентин Карповський, проф. Світлана Ткачук, проф. Володимир Духницький, проф. Дмитро Засєкін.
Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано рекомендувати дисертаційну роботу Поліни Луценко до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення було прийнято одноголосно.

На виконання розпорядженнями першого проректора НУБіП України І. І. Ібатулліна було призначено рецензентів та створено комісію для перевірки наявності та достовірності первинної документації по дисертаційній роботі Анни Уманської, здобувача кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого на тему: «Особливості метаболізму і функціонального стану в тканинах печінки та серця щурів за штучного гіпобіозу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.04. – Біохімія. Рецензенти: Микола Захаренко, д. біол. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька та Ольга Тупицька, к. біол. н., доцент, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого. Головою комісії з перевірки наявності та достовірності первинної документації затвердили Лілію Калачнюк, д. біол. н., доцента, професора кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого; членами комісії – Марію Галабурду, к. біол. н., доцента, доцента кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька та Наталію Бойко, к. вет. н., доцента, доцента кафедри терапії і клінічної діагностики НУБіП України.
Далі було розглянуто, затверджено та рекомендовано до друку колективну монографію на тему: «Ешерихіози тварин», автори: Козловська Г. В., Васильєва Т. Б., Мазур Т. В. Рішення було прийнято одноголосно.

У заключному слові директор НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професор Дмитро Засєкін висловив вдячність усім членам науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин за плідну роботу та позитивну оцінку 6 докторських та 4 кандидатських дисертаційних робіт, що були розглянуті науково-технічною радою в період карантину 2020 року і побажав здоров’я, успіхів і наснаги у подальшій роботі.

Також слова вдячності прозвучали на адресу організатора відео-засідань,  доцента Юрія Жука.


Козловська Г.В., секретар
науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook