ШОСТА ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ УСПІШНО ПРОЙШЛА АПРОБАЦІЮ НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ РАДІ НДІ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН

7 липня 2020 року

6 липня 2020 року відбулося онлайн засідання науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин на платформі CiscoWebex на чолі з директором НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професором Дмитром Засєкіним. Відповідно до порядку денного було розглянуто дисертаційну роботу та інші питання.

У відео-засіданні науково-технічної ради прийняли участь 32 учасники, зокрема 18 членів науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин, науковий консультант здобувача, рецензенти, 9 докторів наук зі спеціальності 16.00.02 – Патологія, онкологія і морфологія тварин, науково-педагогічні працівники кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка, факультету ветеринарної медицини.
Першим питанням розглядали дисертаційну роботу Тетяни Мазуркевич, здобувача кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка на тему: «Морфофункціональні особливості імунних утворень кишечника свійської качки (Anas platyrhynchos var. domestica) у постнатальному періоді онтогенезу», поданої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.02 – Патологія, онкологія і морфологія тварин. Науковий консультант – Володимир Хомич, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.

Після доповіді Тетяни Мазуркевич питання задавали члени науково-технічної ради: акад. Микола Цвіліховський, проф. Микола Малюк, проф. Олег Мельник, проф. Володимир Духницький, доц. Олександр Вальчук, проф. Ольга Якубчак, проф. Дмитро Засєкін. Всього здобувачу було задано 27 запитань.

Виступили – науковий консультант Володимир Хомич, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; рецензенти – Світлана Ткачук, д. вет. н., професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька; Надія Дишлюк, д. вет. н., доцент, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Валентин Карповський – д. вет. н., професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого НУБіП України.


В обговоренні взяли участь: акад. Микола Цвіліховський, проф. Ольга Якубчак, проф. Володимир Духницький, проф. Олег Мельник, доц. Микола Малюк, проф. Дмитро Засєкін.
Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано рекомендувати дисертаційну роботу Тетяни Мазуркевич до розгляду в спеціалізованій вченій раді.
Рішення було прийнято одноголосно.

6.07.2020 р.
Козловська Г.В., секретар
науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook