ЗА П’ЯТЬ ТИЖНІВ КАРАНТИНУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА НДІ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН РОЗГЛЯНУЛА П’ЯТЬ ДОКТОРСЬКИХ І ДВІ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

4 липня 2020, 9:10

3 липня 2020 року відбулося чергове онлайн засідання науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин на платформі CiscoWebex на чолі з директором НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професором Дмитром Засєкіним. Відповідно до порядку денного було розглянуто дисертаційну роботу та інші питання.

У відео-засіданні науково-технічної ради прийняли участь 36 учасників, зокрема 19 членів (100%) науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин, науковий консультант здобувача, рецензенти, 5 докторів наук зі спеціальності 16.00.01 – діагностика і терапія тварин, науково-педагогічні працівники факультету та інших ЗВО України.
Першим питанням розглядали дисертаційну роботу Сергія Голопури, здобувача кафедри терапії і клінічної діагностики НУБіП України на тему: «Теоретичне і експериментальне обґрунтування порушень метаболізму та колострального імунітету у великої рогатої худоби і їх корекція», поданої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. Науковий консультант – Микола Цвіліховський, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, декан факультету ветеринарної медицини.
Головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.

Після доповіді Сергія Голопури питання задавали члени науково-технічної ради та доктори наук зі спеціальності 16.00.01 – діагностика і терапія тварин: проф. Володимир Головаха – професор кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І. Білоцерківського національного аграрного університету, проф. Анатолій Мазуркевич, проф. Володимир Костюк, проф. Василь Влізло – професор кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, проф. Микола Захаренко, проф. Валерій Ушкалов, проф. Володимир Духницький, доц. Олександр Вальчук, проф. Віктор Томчук, проф. Ольга Якубчак, проф. Наталія Сорока, проф. Дмитро Засєкін. Всього здобувачу було задано 65 питань.
Виступили – науковий консультант Микола Цвіліховський, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, декан факультету ветеринарної медицини; рецензенти – Наталія Грушанська, д. вет. н., доцент, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; Павло Шарандак, д. вет. н., державний експерт експертної групи у сфері ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин директорату безпечності харчових продуктів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Борис Борисевич, д. вет. н., професор, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

 
В обговоренні взяли участь: проф. Володимир Духницький, проф. Володимир Костюк, проф. Микола Захаренко, проф. Світлана Ткачук, проф. Валентин Карповський, проф. Дмитро Засєкін.
Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано рекомендувати дисертаційну роботу Сергія Голопури до розгляду в спеціалізованій вченій раді.

Рішення було прийнято одноголосно.

3.07.2020 р.
Козловська Г.В., секретар
науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook