Оновлення навчально-методичних комплексів та силабусів на кафедрі

18 червня 2020 року
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12в (НУБіП України, корп. 7)

Відбулося розширене засідання кафедри будівництва за участю провідних фахівців у галузі будівництва, присвячене розробці та впровадженню в освітній процес наданих рекомендацій, положень та результатів проведених опитувань студентів, які навчаються за спеціальністю 192 – будівництво та цивільна інженерія, роботодавців та стейкхолдерів.
У процесі обговорення було визначено основні тенденції та напрямки розвитку освітньої діяльності кафедри за наступними напрямками:
1. На підставі проведених обговорень, результатів анкетувань, співбесід розробити, погодити та передати на затвердження Вченою радою факультету конструювання та дизайну наступні освітні програми на 2020-2021 н.р.:
– освітню програму для студентів ОС «бакалавр»;
– освітньо-професійну програму ОС «магістр»;
– освітньо-наукову програму ОС «магістр».
2. Розробити скорегувати та затвердити робочі навчальні плани освітніх програм.
3. Розробити та затвердити робочі навчальні програми дисциплін, які викладаються на кафедрі будівництва та на інших кафедрах факультету, які задіяні в освітньому процесі.
4. Розробити та затвердити силабуси дисциплін, які викладаються на кафедрі будівництва та на інших кафедрах факультету, які задіяні в освітньому процесі.
5. Розробити та оновити навчально-методичні комплекси з вказаних дисциплін.
6. Активізувати науково-методичну роботу кафедри.
7. Забезпечити підготовку студентів для участі у науково-технічних конференціях, які будуть проходити у НУБіП України.

За результатами проведеного засідання кафедри будівництва були представлені необхідні матеріали: обговорені та погоджені освітні програми, навчальні плани, оновлені робочі програми та силабуси навчальних дисциплін та практики, які викладаються та забезпечуються НПП кафедри, що підтверджує готовність до початку нового навчального 2020-2021 року.
Робочі програми учбових дисциплін знаходяться за посиланням на сайті кафедри - nubip.edu.ua/node/11741/11
Силабуси учбових дисциплін знаходяться за посиланням на сайті кафедри - nubip.edu.ua/node/11741/12

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook