Науково-технічна рада НДІ здоров’я тварин в режимі онлайн знову розглянула докторську дисертаційну роботу

16 червня 2020 року

15 червня 2020 року відбулося чергове онлайн засідання науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин на платформі CiscoWebex на чолі з директором НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професором Дмитром Засєкіним. За порядком денним було розглянуто два питання.

У відео-засіданні науково-технічної ради прийняли участь понад 30 учасників, зокрема 19 членів науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин (100%), науковий керівник здобувача, рецензенти, науковці з різних наукових та навчальних закладів України, зокрема Львову, Полтави, Білої Церкви, Одеси та Харкова, науково-педагогічні працівники факультету ветеринарної медицини.
Першим питанням розглядали дисертаційну роботу Руслани Постой, здобувача кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого НУБіП України на тему: «Вегетативна регуляція обміну речовин у тварин та фізіологічні методи його корекції», подану на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Науковий консультант: Валентин Карповський – професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого НУБіП України, доктор ветеринарних наук, професор. Головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.


По завершенні наукової доповіді Руслани Постой питання задавали такі члени науково-технічної ради: акад. Микола Цвіліховський, проф. Володимир Духницький, проф. Наталія Сорока, проф. Микола Захаренко, проф. Анатолій Мазуркевич, проф. Дмитро Засєкін. Всього здобувачу було задано майже 40 запитань.
Також значний інтерес викликала дана дисертаційна робота у провідних науковців, професорів зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин –Володимира Величка, д. вет. н., професора, державного інспектора ветмедицини, члена Державної Фармакологічної комісії ветмедицини України, головного наукового співробітника Державного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок та Дмитра Гуфрія, д. вет. н., професора, професора кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
Виступили – науковий консультант Валентин Карповський – професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого НУБіП України, доктор ветеринарних наук, професор та рецензенти: Віктор Трокоз, доктор сільськогосподарських наук, професор; Микола Малюк, доктор ветеринарних наук, професор; Микола Ніщеменко, доктор ветеринарних наук, професор.


В обговоренні положень дисертаційної роботи Руслани Постой взяли участь: акад. Микола Цвіліховський, проф. Дмитро Гуфрій, проф. Володимир Костюк, проф. Володимир Величко, проф. Володимир Духницький, проф. Анатолій Мазуркевич, проф. Микола Захаренко, проф Олексій Данчук, проф. Анатолій Шостя, проф. Ольга Бобрицька, проф. Дмитро Засєкін.

Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скорегувати назву та рекомендувати дисертаційну роботу Руслани Постой до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Обидва рішення було прийнято одноголосно.

Другим питанням порядку денного засідання НТР було затвердження результатів атестації аспірантів і здобувачів 1–4 років навчання за освітньо-науковими програмами підготовки доктора філософії зі спеціальностей 211 – «Ветеринарна медицина», 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та 091 – «Біологія». Атестаційною комісією у складі: голова – директор НДІ здоров'я тварин, д. вет. н., професор Дмитро Засєкін та членів: д. біол. н., професор Микола Цвіліховський, д. вет. н., доцент Віталій Недосєков, д. вет. н., професор Наталія Сорока, д. вет. н., професор Володимир Духницький, д. біол. н., професор Микола Захаренко, д. вет. н., професор Ольга Якубчак, успішно були атестовані 54 (із 55) аспіранти та здобувачі.


Рішення було прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

15.06.2020 р.
Козловська Г.В., секретар
науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook