Ознайомча з фахом практика студентів першого курсу факультету землевпорядкування в дистанційному режимі на платформі ZOOM завершилася

15 червня 2020 року

Кожного року після закінчення другого семестру студенти першого курсу факультету землевпорядкування проходять ознайомчу з фахом навчальну практику. Вони знайомляться з сутністю і головними рисами професії землевпорядника, навчальною і науково-дослідною діяльністю кафедр нашого факультету, провідними підприємствами в галузі землеустрою, геодезії та картографії.

Ознайомча практика на першому курсі є продовженням вивчення та закріплення набутих знань із дисциплін геодезичного, землевпорядного і топографо-картографічного профілю в реальних умовах геодезично-топографічної, землевпорядної, земельно-кадастрової та картоукладальницької діяльності в Україні. Вона передбачена навчальним планом за напрямом підготовки фахівців ОС «Бакалавр» 193 «Геодезія та землеустрій». Студенти обов’язково відвідують головні підприємства у цій галузі, знайомляться з їх структурою, напрямами практичної роботи, видами створюваної землевпорядної, геодезичної і картографічної продукції, здобутками і проблемами, перспективами майбутньої співпраці і працевлаштування.
У 2020 році пандемія коронавірусу і карантинні заходи внесли свої корективи у звичний перебіг практики. Тому керівникам довелося внести корективи у програму практики та замінити реальні екскурсії на бази практик екскурсіями віртуальними, причому трьох видів: спочатку таку екскурсію проводили керівники практики, на другому етапі – керівники відомих фірм і підприємств, а надалі її здійснювали самі студенти, працюючи з Інтернет-джерелами, сайтами підприємств, тобто оцінювали їх дистанційно.
На початку практики її керівники – професор, завідувач кафедри геодезії та картографії І. П. Ковальчук та ас. кафедри геодезії та картографії К.А. Лук’янчук провели зі студентами 1 і 2 групи першого курсу факультету землевпорядкування організаційну нараду. В перший день роботи студенти ознайомилися з Програмою практики, її завданнями, послідовністю їх виконання, сутністю професії землевпорядника, з видами документації з обліку земельних ресурсів, видами землевпорядних робіт, видами проектів, які створюють фахівці спеціальності «Геодезія та землеустрій». Студенти дізналися чимало цікавого з історії виникнення та розвитку нашого університету, який 29 травня відсвяткував свій 122 рік від Дня заснування, про історію створення факультету землевпорядкування, про його структуру, напрями діяльності 5 кафедр, завдання у сфері підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», напрями дослідницької роботи, про грані професії землевпорядника. 

Впродовж другого дня з допомогою керівників практики першокурсники провели віртуальну мандрівку по ДНВП «Картографія». Це провідне підприємство України, яке створює різноманітну картографічну продукцію – від топографічних карт найрізноманітніших масштабів до тематичних карт настінних масштабів, туристичних карт і планів різних регіонів України і поселень, Атласів України, Світу, міських поселень тощо. Особливе місце серед цієї продукції займає Національний атлас України. Україна створила однією з перших серед усіх держав Світу свій Національний атлас, що свідчить про високий рівень розвитку картографічної науки.

Студенти звернули увагу на бібліотеку ДНВП «Картографія», яка налічує тисячі картографічних творів з більшості країн світу, на процедури укладання карт й атласів, на цифрові карти й атласи, які випускає у світ це підприємство. Побували й у фірмовому магазині «Карти й Атласи», де подивувалися різноманіттю ціє продукції. Вивчення Картографії у наших першокурсників ще попереду, тож віртуальна екскурсія привернула увагу до цього боку їхньої майбутньої професії.


Наступна наша подорож була до ДП «Центр державного земельного кадастру». У своїй презентації цього підприємства керівники практики звертали увагу студентів на роль Центру ДЗК у створенні Публічної кадастрової карти України, на найновіше геодезичне й аерознімальне обладнання й інструменти, якими володіє це підприємство та використовує їх при проведенні знімальних робіт, на широкий спектр кадастрових робіт, які виконуються його працівниками, на необхідність володіння геоінформаційними технологіями для роботи у сфері кадастру.

Побували студенти і в головному органі виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів – Держгеокадастрі України (Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру). Їй підпорядковані:
Структурні підрозділи центрального апарату;
Територіальні органи Держгеокадастру в областях України;
Державні інститути землеустрою;
Державні топографо-геодезичні підприємства;
Центр державного земельного кадастру.
Ми познайомилися також з новаціями, які вводить Держгеокадастр у свою діяльність.


Наступного дня студенти відвідали ДП «Київський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою», познайомилися з його структурою, лабораторною та інструментальною базою, напрямами дослідженнь, отриманими результатами.

Але «родзинкою» дня, яка сподобалася практично усім студентам, було включення «наживо» представників сучасної консалтингової фірми SmartFarming. Ця фірма розробляє консультативні рішення і проекти з оптимізації управління земельними ресурсами, оцінки стану ґрунтів та рекомендації з забезпечення раціонального використання потенціалу їх родючості, веде моніторинг стану посівів, застосовує технолології точного землеробства, створює ГІС-продукти для сфери управління землями об’єднаних територіальних громад тощо. Дуже корисним було це живе спілкування представників фірми і студентів!


Важливою складовою практики було виконання індивідуальних завдань кожним студентом і кожною студенткою та їх узагальнення у вигляді бригадних звітів, а на завершення – прилюдний захист виконаної роботи на завершальному етапі практики та відповіді на запитання керівників практики, які стосувалися усієї її програми. Відзначимо, що в цій складовій студенти могли проявити ініціативу, наполегливість, кмітливість, власний погляд на стан речей, подій, проблем.
Захист Звітів і презентації виконаних бригадами студентів робіт відбувалися впродовж двох днів – 12 і 13 червня. Хочеться особливо відзначити бригаду № 1 з другої групи та бригаду № 3 і 4 з першої групи, які виконали свою роботу на високому рівні. Непогано справилися зі своїми завданнями й інші бригади студентів.


А тепер про найважливіше – про роздуми студентів після завершення практики.

«На ознайомчій практиці ми отримали безцінний досвід, ознайомившись як з теоретичними положеннями спеціальності «Геодезія та землеустрій», так і з реальним станом галузі землевпорядкування, її фірм, Інститутів, керівних установ у цій сфері .
В час практики я мав нагоду працювати з професійними керівниками практики, які провели з нами цікавий «ознайомчий курс» нашої професії. Важливо також, що виконуючи функції бригадира, отримав навики організації робочого процесу разом із моєю бригадою. Вкотре впевнююсь, що професія землевпорядника ¬– далеко не з легких. Я ближче познайомився з факультетом землевпорядкування, іншими кафедрами та нашим університетом вцілому. Цікаво було познайомитися з багатьма видами документів та проектів, які створюють землевпорядники.
На мою думку, дистанційна форма навчання є для нас незвичною. Ми, студенти, ще тільки вчимося самостійно збирати інформацію з різних джерел (друковані носії, інтернет та ін.), самостійно аналізувати та робити висновки. Але в майбутньому це зробить з нас самостійних, вдумливих, професійних фахівців, які будуть вдосконалюватися, постійно професійно зростати, а не зупинятися на одному рівні. Багато нюансів змушують іноді лишній раз нервувати (наприклад, такі як технічні збої в роботі електроніки, відсутність світла, інтернету). Якщо брати до уваги лише час проведення практики, який також був у дистанційній формі, то я не можу навести якісь істотні недоліки. Хотілось би більше бувати у різних організаціях, пов'язаних з землевпорядкуванням, тому що ніщо не може замінити живе спілкування з професіоналами.
Студенти під час практики проявляли себе не так активно, як цього хотілося б нашим керівникам (причиною чого, на мою думку, є саме «проблема ідентифікації студента» під час дистанційного навчання), але легко йшли на контакт та виконували поставлені мною задачі. Я впевнений, що ознайомча практика була дуже корисною, а досвід, який я отримав під час її проходження, обов’язково стане корисним для моєї майбутньої професії».

Макаров О.О.(бригадир, студент 1-ЗВ-2)

 

«На мою думку, ознайомча практика - це дуже цікавий період, під час якого ми дізнаємось для себе різні новинки. Мені сподобалася зустріч з представниками компанії, які дуже цікаво розповідали про свою роботу, про те, що вони роблять і що від них вимагають замовники. Від керівників практики я б узяв за основу ті знання, що вони нам дали за цей період, адже порада від викладача - це дуже цінна та цікава інформація».

Кудрявцев К.В.(студент 1-ЗВ-2)

«Я отримав дуже багато знань під час ознайомлення з фахом на ознайомчій практиці. В першу чергу знання для мене – це та ж практика , яка є невід’ємною річчю для кожного студена. Хочу також відмітити, що викладачі, які вели у нас практику, – дуже гарні фахівці, таких завжди хочеться слухати, бо іноді, коли нас навчають на парах інші молоді викладачі, то я часто не розумію їх. Я дізнався, що в Україні дуже багато великих корпорацій, які хочуть залучати студентів до роботи, в одну з яких я вже планую піти працювати після 4 курсу.
Дистанційне навчання, на мою думку – це дуже недосконала на сьогоднішній день форма навчання. Але, так як у нас зараз такі нелегкі часи, то мені все зрозуміло і я спокійно відношуся до цього.
До всіх порад викладачів я прислухався і впевнений, що у майбутньому вони мені дуже знадобляться.»

Коник П.О.(студент 1-ЗВ-2)

«За весь період проходження ознайомчої практики я зрозуміла, що бути землевпорядником – нелегка праця. Ми отримали багато знань щодо різних компаній, які стосуються нашого фаху, який постійно вимагає від нас самовдосконалення та саморозвитку. На мій погляд, дистанційна форма практики не мала недоліків або вони були досить незначними, бо ти можеш раціонально розрахувати час, не треба їздити у спеку до університету та й навчаючись дистанційно вже який місяць, студенти звикли до такої форми навчання. Я вважаю, що ця практика була для мене дуже корисною, інформативною. Велика подяка викладачам, які розповідали нам про університет, професію землевпорядника, запрошували до нас представників землевпорядних компаній та надавали посилання на інші ресурси, де можна було знайти більше інформації».

Соболевська Е.П.(студентка 1-ЗВ-2)

«Під час Ознайомчої практики я познайомилась із завданнями та проблемами, які вирішують землевпорядники, навчилася аналізувати структуру підприємств сфери землеустрою, дізналася про необхідні документи у сфері землевпорядкування та основні заклади сфери землеустрою і напрями їх роботи.
Найбільше мені запам’яталися такі організації, що пов’язані із професією «землевпорядкування»: ТОВ «Компанія Геонікс», Головне управління Держгеокадастру в Запорізькій області та ДНВП «Геосистема».
Дистанційне навчання для мене – це можливість навчатися у будь-який час, у будь-якому місці, у своєму темпі. Але через таке навчання у нас з’являється нестача практичних вмінь та навичків у своїй сфері та з’являються проблеми у розвитку комунікабельності.
Після закінчення ознайомчої практики я зробила певні позитивні висновки щодо своєї майбутньої професії. Для мене ознайомча практика була корисною та пізнавальною».

Туз К.А.(студентка 1-ЗВ-2)

«Ознайомча практика на факультеті землевпорядкування - це цінний досвід і незабутні враження. "Геодезія та землеустрій" на перший погляд – щось дуже важке та морочливе, але, потроху вивчаючи її разом зі своїми друзями та викладачами, які є гарними спеціалістами, вони стають достатньо простими у розумінні. Я отримав нові знання щодо документації, яку ведуть землевпорядники, та організацій, в яких вони працюють.
Дистанційна практика має переваги та недоліки. З основних переваг я можу виділити те, що ми можемо навчатися у будь-який зручний для нас час, іноді без цих «часових рамок». Навчання в спокійній обстановці. Звісно, головні недоліки дистанційної практики – це відсутність бачення вживу тих місць, де працюють спеціалісти землевпорядкування, чого б мені, наприклад, дуже хотілося.
Так чи інакше, я отримав багато цікавої інформації від викладачів та землевпорядників інших фірм.»

Руденко А.Л.(студент 1-ЗВ-2)

 

«Ознайомча практика була дуже цікавою, хоча і проходила в дистанційному режимі, з використанням платформи Zoom. Завдяки їй ми : поглибили та удосконалили наші знання з геодезії та землеустрою, через розповіді і презентації керівників практики, завідувача кафедри геодезії та картографії, професора Івана Платоновича Ковальчука та асистентки цієї ж кафедри Катерини Анатоліївни Лук’янчук ознайомилися із завданнями та проблемами, які вирішують фахівці-землевпорядники, віртуально побували на головних підприємствах сфери землевпорядкування, картографії, кадастру та геодезії - у Центрі державного земельного кадастру, ДНВП ‘’Картографія’’, Науково-дослідному і проектному інституті землеустрою. Ми познайомилися з класифікаціями документації із землеустрою, дізналися багато нового про види проектів землеустрою, які розробляють землевпорядники, самостійно, через пошуки в Інтернет-мережі, досліджували структуру державних і приватних підприємств сфери землеустрою, геодезії та картографії, геоінформаційного моделювання, оцінки земель, виявляли напрями їх роботи.
Дуже корисною для нас була зустріч у прямому ефірі з працівниками фірми Smart Farming. Назар Малиняк і Василь Шиманський розповіли про завдання, які вона вирішує, показали створювану продукцію. Чимало з нас, студентів першого курсу факультету землевпорядкування, подумали, що було б непогано працевлаштуватися у такій фірмі.
Я вважаю, що для нас практика була корисною, адже висвітлила дуже важливі аспекти фаху землевпорядника, які допоможуть в оволодінні фундаментальними землевпорядними знаннями, а в подальшому - знайти добру роботу та бути гідним працівником у цій сфері».

Станіслава Власюк, перша група, староста бригади № 4.1

Отож, перша - ознайомча з фаху – практика студентів-першокурсників землевпорядного факультекту завершилася успішно! Майбутні землевпорядники дізналися більше інформації про професію землевпорядника, оволоділи новими знаннями, спробували співставити інформацію про різні служби, фірми, інститути зі своїми уподобаннями – як майбутнього геодезиста, землевпорядника, картографа, працівника сфери кадастру, оцінки земель, їх охорони та управлінця у галузі земельних відносин. І сформувати переконання, що для того, щоб мрія стала дійсністю, треба докласти чимало зусиль як за партою в аудиторії, так і за компютером, і на практиці! То ж побажаємо першокурсниками міцного здоров’я, натхнення і наполегливості, успішного проходження й інших практик! А дистанційні технології хай будуть підмогою у вирішенні цих та інших завдань!

Іван Ковальчук, Катерина Лук’янчук
керівники ознайомчої з фаху практики
студентів факультету землевпорядкування

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook