Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій

8 червня 2020 року
 
ПРОЕКТ
 
вноситься народним депутатом України
О.Бондаренком (059)
 
 Закон України
про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій
 
 
Верховна Рада України постановляє:
 
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
  
1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189):
частину другу статті 89 доповнити новим пунктом 7 такого змісту: «7) знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів»;
частину другу статті 90 доповнити новим пунктом 5 такого змісту: «5) знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів»;
частину третю статті 110 доповнити новим пунктом 81 такого змісту: «81) знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів»;
 
2. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458):
частини першу та другу статті 19 доповнити новими пунктами 81 такого змісту: «81 ) забезпечення попередження та гасіння пожеж на територіях та об’єктах»;
пункт 4 частини другої статті 21 доповнити словами «в тому числі про пожежі»;
частину третю статті 55 після слова «власників» доповнити словом та знаками «(орендарів)».
 
3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
частину другу статті 61 доповнити новим пунктом «е» такого змісту: «е) знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів»;
частину першу статті 62 доповнити новим пунктом «д» такого змісту: «д) знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів»;
частину першу статті 96 доповнити пунктами «ж» та «з» такого змісту:
ж) не допускати випалювання сухої рослинності або її залишків;
з) обкошувати (з прибиранням скошеного) та оборювати землі в місцях, прилеглих до торфовищ, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць»;  
у пункті б) частини першої статті 150 після слів «незалежно від глибини,» доповнити словами «торфовища у складі водно-болотних угідь міжнародного значення».
 
4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122):
 
1)                у абзаці другому частини першої статті 49 слова «від трьох до семи» замінити словами «від ста до ста п’ятдесяти», а слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від двохсот п’ятдесяти до трьохсот п’ятдесяти»;
 
2)    статтю 651 викласти у редакції:
«Стаття 65-1. Знищення або пошкодження, випалювання полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень
Знищення або пошкодження, випалювання полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
3)    доповнити новою статтею 652 такого змісту:
«Стаття 65-2. Знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів
Знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності та її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
4)    доповнити новою статтею 653 такого змісту:
Стаття 65-3. Випалювання торфовищ, у тому числі осушених, торфовищ у складі водно-болотних угідь міжнародного значення
Випалювання торфовищ, у тому числі осушених, торфовищ у складі водно-болотних угідь міжнародного значення –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
5)                у статті 66:
у назві статті та у частині першій після слова «пошкодження» доповнити словом «випалювання»;
у абзаці другому частини першої слова «від трьох до шести» замінити словами «від десяти до тридцяти», а слова «від семи до десяти» замінити словами «від тридцяти до сімдесяти»;
 
6)                у абзаці другому частини першої статті 72 слова «від тридцяти до дев’яноста» замінити словами «від ста до двохсот», а слова «від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти» замінити словами «від двохсот п’ятдесяти до трьохсот п’ятдесяти»;
 
7)                у абзаці другому частини першої статті 73 слова «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти» замінити словами «від ста до ста п’ятдесяти», а слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від двохсот п’ятдесяти до трьохсот п’ятдесяти»;
 
8)                у абзаці другому частини першої статті 74 слова «від одного до трьох» замінити словами «від ста до ста п’ятдесяти», а слова «від трьох до семи» замінити словами «від двохсот п’ятдесяти до трьохсот п’ятдесяти»;
 
9)                у абзаці другому частини першої статті 75 слова «від одного до трьох» замінити словами «від ста до ста п’ятдесяти», а слова «від трьох до семи» замінити словами «від двохсот п’ятдесяти до трьохсот п’ятдесяти»;
 
10)           статтю 77 доповнити новою частиною такого змісту: «Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, в зоні відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот сорока до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тисячі до тисячі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
11)           у статті 1885:
у абзаці другому частини першої слова «від дев’яти до п’ятнадцяти» замінити словами «п’ятдесяти до ста», а слова «від п’ятнадцяти до сорока п’яти» замінити словами «від ста до двохсот»;
доповнити частиною другою такого змісту: «Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
12)      у статті 188-8:
у абзаці другому частини першої слова «від 0,5 до семи» замінити словами «п’ятдесяти до ста», а слова «від двох до десяти» замінити словами «від ста до двохсот»;
доповнити частиною другою такого змісту: «Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
13)           доповнити статтею 188-56 такого змісту:
«Стаття 188-56. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб центрального органувиконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства
Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
14)           у статті 218 частини першу та другу після слів «(за вчинення порушень на автомобільному транспорті)» доповнити словом та цифрами «статтями 651, 652, 653, 77, 77-1»;
 
15)           у частині першій статті 222 після слів «вантажів на транспорті» доповнити словами «про порушення правил пожежної безпеки в лісах, інших природних екосистемах та при виконанні сільськогосподарських робіт», а слова і цифри  «стаття 89» замінити словом та цифрами «статті 651, 652, 653,77, 77-1, 89»;
 
15) частину першу статті 241 викласти у такій редакції: «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 72, 73, 74, 75, 77, 77-1, 188-5 цього Кодексу».
 
 
16)           у статті 242:
частину першу викласти у такій редакції: «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил ведення мисливського господарства і полювання, передбачені статтями 50,  651, 652, 653, 77, 77-1 частиною першою статті 85статтями 91-2 і 188-5, 188-56 цього Кодексу»;
у частинах другій та третій слова «держлісгоспів, інших» виключити;
 
21) у статті 244:
у частині першій після цифр «54-56» доповнити цифрою «77-1»;
у пункті першому частини другої слова «до вісімдесяти» замінити словами «до восьмисот», а слова «до ста» замінити словами «до однієї тисячі»;
у пункті другому частини другої слова «до тридцяти» замінити словами «до трьохсот», а слова «до п’ятдесяти» замінити словами «до п’ятисот»;
у пункті третьому частини другої слова «до десяти» замінити словами «до ста», а слова «до п’ятдесяти» замінити словами «до п’ятисот»;
 
22) у статті 255:
у частині першій:
у абзаці першому пункту 1 після цифри «51-2 « доповнити цифрами «651, 652, 653,77, 77-1»;
у абзаці двадцять шостому після слів «органів рибоохорони» у дужках доповнити словом та цифрами «(статті 65-2, 65-3»;
абзац двадцять сьомий пункту 1) викласти у редакції: «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства (49, 50, 63-70, 72, 73, 74, 75, 77, 77-1, частини перша, друга і п’ята статті 85статті 85-188-190, 91-3, 188-5, 188-56)»;
у абзаці двадцять восьмому після слів «охорони природних ресурсів» у дужках доповнити словом та цифрами «(статті 651 , 65-2, 65-3 , 77-1»;
 
абзац п’ятий пункту 9) викласти у редакції: «громадський інспектор з охорони довкілля (статті 651, 652, 653 , 77-1, частина четверта статті 85статті 88-191)»;
пункт 12) викласти у такій редакції: «12) державні інспектори сільського господарства (статті  651, 652, 653 , 77-1, стаття 51-2);
 
у частині другій:
пункт 4) викласти у такій редакції: «4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77-1 )»; 
доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту: «41 ) громадський мисливський інспектор (стаття 77-1 , частини першої статті 85)»;
пункт 7-1) після цифри «53-4» доповнити цифрами «651, 652, 653 , 771»;
пункт 10) після слова «статті» доповнити цифрами «651, 652, 653 ,771»;
пункт 17) після слова «статті» доповнити цифрами  «651, 652, 653 ,771»;
доповнити новим пунктом 17-1) такого змісту «посадові особи державної лісової охорони та лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів (статті 49, 50, 63-70, 72, 73, 74, 75, 77, 77-1, частини перша, друга і п’ята статті 85статті 85-188-190, 91-3, 188-5, 188-56);
пункт 20 викласти у такій редакції: «20) єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду (статті 6565-1, 652, 653, 667273, 74, 75, 7777-1частини перша, друга і третя статті 85)»;
 
23) у частині першій статті 258 слова та цифри «передбачених статтями 70, 77» замінити словами та цифрою «передбачених статтею 70».
 
5. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46-47, ст.280):
частину другу статті 25 доповнити абзацом третім такого змісту «виконувати встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки», абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим.
 
6. У Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 22-23, ст.198):
у статті 25 частину першу після слів «захист від» доповнити словом «пожеж»;
у пункті 4 частини першої статті 26 після слів «рослинного світу, від» доповнити словом «пожеж».
 
7. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст.97):

частину шосту статті 39 викласти у редакції: «Забороняється випалювання сухої рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища».

 

8. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст.349):

абзац 11 частини першої статті 35 після слів «захист земель від» доповнити словом «пожеж» і далі за текстом;
частину п’яту статті 36 викласти у редакції «Захист земель сільськогосподарського призначення відпожеж» і далі за текстом.
 
 
IІ. Прикінцеві положення
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня набрання Законом чинності.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити:

  • прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
  • приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
  • затвердити методику визначення шкоди, заподіяної внаслідок пожеж та порядок відшкодування витрат;
  • затвердити порядок випалювання сухої рослинності або її залишків.
Голова Верховної Ради                                                     Д.РАЗУМКОВ

           України                                                           

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook