Перший (в умовах коронавірусу) он-лайн розгляд дисертаційної роботи селекціонерів-насіннєводів

2 червня 2020 року

    Другого червня 2020 р. на засіданні науково-технічної ради НДІ рослинництва та ґрунтознавства відбувся попередній розгляд дисертаційної роботи Багатченка Володимира Васильовича - дисертанта кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського за темою: "Підвищення продуктивності батьківських форм гібридів кукурудзи шляхом оптимізації агротехнічних заходів".

     Відповідно до "тимчасового положення про розгляд дисертаційних робіт в НУБіП" розпочала засідання голова науково-технічної ради НДІ рослинництва та ґрунтознавства - Ганна Ковалишина, а організатором он-лайн конференції був новий секретар - Роман Жила. У он-лайн конференції прийняли участь провідні фахівці Миронівського інституту пшениць та Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України: Світлана Хоменко - доктор сільськогосподарських наук, Василь Балан - доктор сільськогосподарських наук, Олеся Зінченко - кандидат сільськогосподарських наук, а також Леонід Центило - директор агрофірми "Колос" та голова ради роботодавців агробіологічного факультету.

 

     В залі, при дотриманні безпечної дистанції в умовах карантину, були присутні: Ганна Ковалишина, Світлана Хоменко, Олександр Макарчук, Віталій Жемойда, Володимир Меженський, Григорій Демидась та Григорій Подпрятов. Решта членів ради приєднались до засідання в режимі он-лайн.

     Основним завданням насінництва кукурудзи є реалізація досягнень селекції за рахунок прискореного розмноження і впровадження у виробництво нових високопродуктивних гетерозисних гібридів зі збереженням біологічних і господарських показників, які були отримані у процесі їх створення і забезпечують зниження собівартості виробництва високоякісного гібридного насіння у різних ґрунтово-кліматичних зонах.
     Мета дисертаційної роботи передбачала встановити вплив агротехнічних заходів зокрема: строків сівби, густоти стояння рослин і застосування препаратів біологічного походження на формування та підвищення насіннєвої продуктивності батьківських компонентів шляхом комплексної оцінки в умовах Лісостепу України.

     Суттєві запитання поставили та прийняли участь в обговоренні результатів досліджень Світлана Каленська, Семен Танчик, Анатолій Бикін, Оксана Тонха, Володимир Меженський, Леонід Центило, Григорій Демидась та інші члени науково-технічної ради.

     Науковий керівник Віталій Жемойда та рецензенти: Світлана Хоменко і Олександр Макарчук дали позитивний відгук дисертаційній роботі здобувача.

     У заключенні члени науково-технічної ради НДІ рослинництва та ґрунтознавства одноголосно рекомендували дисертаційну роботу Володимира Багатченка до розгляду на спеціалізованій вченій раді.

     Підводячи підсумки директор висловила вдячність членам ради за їх присутність та активність у проведенні даного заходу та Леоніду Центило за надані умови для виконання не тільки студентських бакалаврських та магістерських робіт, а й кандидатських та докторських досліджень та побажала подальших успіхів у досягненні вершин науки.

     Захист дисертації Володимира Багатченка був першим досвідом на агробіологічному факультеті щодо проведення такого роду міроприємств в режимі он-лайн в умовах карантину, але він показав що є досить дієвим і практичним та може бути використаним для подальшого спілкування в певних умовах.

     Колектив кафедри висловлює подяку голові науково-технічної ради Ганні Ковалишиній та секретарю Роману Жилі за організацію та проведення дистанційного розгляду дисертації і всім членам ради за активну участь в розгляді та обговоренні результатів дисертаційних досліджень.

Бажаемо Володимиру Васильовичу успішного захисту !

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook