Агрономічна практика, 3 курс

15 липня 2023, 10:59
1. Програма навчальної  практики
№ п/п
Тема практичних занять
Кількість годин
1
Насінництво як галузь сільськогосподарського виробництва. Система насінництва зернових, олійних культур і трав в Україні
5
2
Розрахунок потреби господарства в насінні, планових строків сортозаміни і сортооновлення
5
3
Технологія вирощування високоякісного посівного матеріалу
5
 
2. Практичні завдання з програми практики, які виконуються дистанційно
 
№ п/п
Завдання, які потрібно виконати дистанційно
Методичні рекомендації до виконання
Посилання на відеоматеріал
 
1
1.1.Ознайомитися із поняттям «насінництво», завданнями, які вирішує в сільському господарстві та установами, які мають право займатися насінництвом.
1.1. На основі інформації з відео файлів коротко дати визначення терміну «насінництво»
1.2. Сформувати основні завдання насінництва
1.3. Ознайомитися та записати класифікацію насіння України та розсадники в яких його отримують
 
 
 
2. Вивчити систему насінництва зернових, олійних культур і трав в Україні
1.4. Схематично показати систему насінництва зернових, олійних культур і трав, зазначити, яке насіння вирощує кожна ланка.
1.5. Знайти та зберегти собі на телефон (планшет та ін.) Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва
 за 2019 р. (далі – реєстр).
1.6. Ознайомитися з структурою реєстру та переліком господарств, які мають право займатися насінництвом в Україні
1.7. Виписати в звіт з реєстру перелік усіх установ, які розміщені в районі вашого місця проживання / народження
1.8. Виписати в звіт з реєстру характеристику 1 установи з пункту 1.7. а саме перелік культур та сортів насінництвом яких займається та об’єми реалізації насіннєвого матеріалу(ДН, БН, СН).
 
2
Розрахунок потреби господарства в насінні, планових строків сортозаміни і сортооновлення
 1. Розробити для господарства систему сортозаміни та сортооновлення сортів (гібридів).
2. Розрахувати потреби в насінні для господарства на рік, а також  насіннєвих площах, необхідних для його отримання насіння основних сільськогосподарських культур в господарстві.
3. Проаналізувати доцільність ведення насінницької роботи в господарстві
 
3
Описати технологію вирощування високоякісного посівного матеріалу (обраної культури з завдання 2)
4.4. На основі відеофайлів коротко описати технологією вирощування насіннєвого матеріалу від посіву (насінницька сівозміна та система удобрення, обробітку ґрунту, підготовка насіння до сівби, способи, строки та норми висіву, догляд за посівами, збирання) 
до пакування та сертифікації 
 
 

 
 
 
 
   
 
3. Критерії оцінки навчальної практики
 
Оцінювання студентів відбувається згідно положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 26.04.2023 р. протокол № 10 
Оцінка національна
Визначення оцінки ЄКТС
Рейтинг здобувача, бали
Відмінно
Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
90–100
Добре
В загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
74–89
Задовільно
Непогано, але зі значною кількістю недоліків
60-73
Незадовільно
Потрібно працювати перед тим як отримати залік
0–59
  
4. Звітність студента за виконання дистанційних завдань практики 
     Звіт виконується у довільній формі на базі отриманих завдань. Об’єм звіту до 10 стор. друкованого тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – TimesNewRoman, абзац – 1,00 см.
За додатковою (незрозумілою) інформацією можна писати у Viber-групу лише в період практики. 
Зразок оформлення звіту

 

 
5. Викладачі, які проводять ознайомчу практику

Номер групи

ПІБ викладача

Електронна адреса

Дата здачі звіту

Термін проведення практики

1

Дмитренко Юлія Михайлівна

[email protected]

19.07.2023

17-19.07.2023

2

Шпакович Ірина Валентинівна

[email protected]

19.07.2023

17-19.07.2023

3

Ковалишина Ганна Миколаївна

[email protected]

19.07.2023

17-19.07.2023

4

Спряжка Роман Олегович

[email protected]

12.07.2023

10-12.07.2023

5

Спряжка Роман Олегович

[email protected]

12.07.2023

10-12.07.2023

6

Шпакович Ірина Валентинівна

[email protected]

12.07.2023

10-12.07.2023

7

Шпакович Ірина Валентинівна

[email protected]

12.07.2023

10-12.07.2023

 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook