Агрономічна практика, 2 курс

25 травня 2020, 21:53

 Структура  і зміст програми агрономічно-ознайомчої практики з дисципліни «Селекція і насінництво польових культур», яка проводиться дистанційно 

1. Програма навчальної  практики 

№ п/п

Тема практичних занять

Кількість годин

1

Методи створення вихідного матеріалу. Гібридизація.

6

2

Селекційна мережа України

6

3

Спостереження та оцінка зразків в селекційних та насінницьких посівах

6

 
2. Практичні завдання з програми практики, які виконуються дистанційно
2. Практичні завдання з програми практики, які виконуються дистанційно (Модуль 1)
п/п
Завдання, які потрібно виконати дистанційно
Методичні рекомендації до виконання
Посилання на відеоматеріал
1
1.1. Ознайомитись із:
- поняттям «селекція» , завданнями, які вона вирішує та методами, які використовує;
- поняттям «сорт» та «гібрид» як засоби с.-г. виробництва.
- поняття «гібридизація», «гетерозис» та «гетерозисний гібрид»
1.1. На основі інформації з відео файлів коротко дати визначення наступним термінам: селекція, сорт, гібрид, гібридизація, гетерозис та гетерозисний гібрид.
 
1.2. Сформувати основні завдання та методи селекції
 
Англійською
1.2. Оволодіти методикою і технікою гібридизації
1.3. На основі інформації з відео файлів та методичних рекомендацій коротко описати етапи гібридизації пшениці (іншої культури).
1.4. Намалювати схему будови суцвіття обраної культури.
1.5. Провести підготовку суцвіть пшениці (іншої культури) до кастрації і виконати кастрацію квіток 2-3 суцвіть
1.6. Сфотографувати процес кастрації суцвіть пшениці (іншої культури) або зробити відео.

Методика і техніка гібридизації пшениці_методичні рекомендації

Методика і техніка гібридизації пшениці_відео

Техніка гібридизації плодових (на прикладі чорної смородини)

2
Ознайомитись із поняттями «оригінатор сорту», «автор сорту» та установами, які займаються селекцією рослин в Україні
2.1. На основі інформації з відео файлів знайомитися з установами, які займаються селекцією в Україні.
 
2.2. Знайти та зберегти собі на телефон (планшет та ін.) Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні за 2020 р. (далі – реєстр сортів).
 
2.3. У реєстрі сортів ознайомитися з переліком установ, що займаються селекцією рослин в Україні (наприкінці реєстру).
 
2.4. Виписати у звіт перелік усіх селекційних установ, які розміщені в області вашого місця проживання / народження та дати характеристику однієї з них (обов’язково вказати: місце розміщення, напрями роботи,  перелік культур, селекцією яких займаються, назви сортів створених в установі, їх короткі характеристики та вказати селекціонерів, які створюють сорти в установі)
3
 3.1. Ознайомитися із методикою фенологічних спостережень (згідно методики проведення експертизи сортів рослин групи зернових, круп’яних та зернобобових) та визначити фенологічні фази трьох сортів або культур.
3.2. У звіт прикріпити 3 своїх фото та підписати: назва культури, назва сорту (гібриду), фенологічна фаза, макро- і мікростадія за ВВСН та приблизна (бажано точна) тривалість вегетації

 3.3. Ознайомитися із методикою оцінки сортів та селекційних зразків зернових колосових культур на стійкість проти борошнистої роси, бурої іржі і септоріозу

3.4. Провести оцінку ураження 3 сортів 1-м збудником хвороби або 1 сорту трьома збудниками.

3.5. У звіті надати таблицю оцінок (зразок у методиці оцінки, табл. 4) та прикріпити 3 своїх фото і підписати: назва культури, назва сорту, назва наявного прояву ураження збудником хвороби, інтенсивність (ступінь) ураження та бал стійкості.

 
3. Критерії оцінки навчальної практики
Оцінювання студентів відбувається згідно положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 25.09.2019 р. протокол № 2 
Оцінка національна
Визначення оцінки ЄКТС
Рейтинг здобувача, бали
Відмінно
Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
90–100
Добре
В загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
74–89
Задовільно
Непогано, але зі значною кількістю недоліків
60-73
Незадовільно
Потрібно працювати перед тим як отримати залік
0–59
 
4. Звітність студента за виконання дистанційних завдань практики 
     Звіт виконується у довільній формі на базі отриманих завдань. Об’єм звіту до 10 стор. друкованого тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – TimesNewRoman, абзац – 1,00 см.
За додатковою (незрозумілою) інформацією можна писати у Viber-групу лише в період із 02 по 27.06.2020. 
Звіт необхідно підписати: Звіт_Прізвище_курс_група (Наприклад: Звіт_Іванов_1ст_2)
 

Номер групи

ПІБ викладача

Електронна адреса, на яку надсилаються виконанні завдання практики

Дата здачі звіту

1

Дмитренко Юлія Михайлівна

[email protected]

17.06.2020

2

Дмитренко Юлія Михайлівна

[email protected]

17.06.2020

3

Макарчук Олександр Сергійович

[email protected]

24.06.2020

4

Макарчук Олександр Сергійович

[email protected]

24.06.2020

5

Ковалишина Ганна Миколаївна

[email protected]

04.06.2020

6

Жемойда Віталій Леонідович

[email protected]

20.06.2020

7

Ковалишина Ганна Миколаївна

[email protected]

20.06.2020

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook