Агрономічно-ознайомча практика 1 курс

1 квітня 2024, 20:14
Структура  і зміст програми агрономічно-ознайомчої практики з дисципліни «Селекція і насінництво польових культур»
1. Програма навчальної  практики
 

№ п/п

Тема практичних занять

Кількість годин

Форма проведення

1

Селекція як наука і галузь сільськогосподарського виробництва

5

Онлайн

2

Селекційна мережа України

5

Онлайн

3

Державна кваліфікаційна експертиза

5

Офлайн  

4

Насінництво як галузь сільськогосподарського виробництва

5

Офлайн  

5

Сортовий і насіннєвий контроль

5

 Офлайн

2. Практичні завдання з програми практики
п/п
Завдання, які потрібно виконати дистанційно
Методичні рекомендації до виконання
Посилання на відеоматеріал
1
1.1. Ознайомитись із:
- поняттям «селекція» , завданнями, які вона вирішує та методами, які використовує;
- поняттям «сорт» та «гібрид» як засоби с.-г. виробництва.
- поняття «гібридизація», «гетерозис» та «гетерозисний гібрид»
1.1. На основі інформації з відео файлів коротко дати визначення наступним термінам: селекція, сорт, гібрид, гібридизація, гетерозис та гетерозисний гібрид.
 
1.2. Сформувати основні завдання та методи селекції
 
Англійською
1.2. Ознайомитися з основними досягненнями селекції в Україні і світі
1.3. Знайти та зберегти собі на телефон (планшет та ін.) Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні за 2024 р. (далі – реєстр сортів).
 
1.4. Ознайомитися з структурою реєстру сортів та культурами, які наявні в ньому
 
1.5. Виписати в звіт з реєстру сортів по 5 сортів 2-х культур
 
1.6. Виписати в звіт по 5 гібридів 2-х культур (Примітка– в реєстрі сортів в графі «Метод створення» у гібридів вказано позначення F1)
 
1.7. Знайти в інтернеті характеристику 2 виписаних сортів або 2 гібридів однієї культури, та порівняти їх між собою
2
Ознайомитись із поняттями «оригінатор сорту», «автор сорту» та установами, які займаються селекцією рослин в Україні
2.1. На основі інформації з відео файлів знайомитися з установами, які займаються селекцією в Україні.
 
2.2. До обраних сортів та гібридів з практичного завдання 1.5 і 1.6 вказати установи - оригінатора сортів (Примітка – в реєстрі сортів у графі «Власник» вказана цифра, а на останніх сторінках реєстру є її розшифрування з вказанням повної назви та юридичної адреси установи)
 
2.3. У реєстрі сортів ознайомитися з переліком установ, що займаються селекцією рослин в Україні
 
2.4. Виписати у звіт перелік усіх селекційних установ, які розміщені в області вашого місця проживання / народження та дати характеристику однієї з них (обов’язково вказати: місце розміщення, напрями роботи,  перелік культур, селекцією яких займаються, назви сортів створених в установі та вказати селекціонерів, які створюють сорти в установі)
3
Ознайомитися із поняттям «насінництво», завданнями, які вирішує в сільському господарстві, технологією вирощування насіннєвого матеріалу та установами, які мають право займатися насінництвом
3.1. На основі інформації з відео файлів коротко дати визначення терміну «насінництво»
 
3.2. Сформувати основні завдання насінництва
 
3.3. Ознайомитися та записати класифікацію насіння України та розсадники в яких його отримують
 
3.4. На основі відеофайлів коротко описати технологією вирощування насіннєвого матеріалу від посіву до пакування та сертифікації
3.5. Знайти та зберегти собі на телефон (планшет та ін.) Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва
 за 2019 р. (далі – реєстр).
 
3.6. Ознайомитися з структурою реєстру та переліком господарств, які мають право займатися насінництвом в Україні
 
3.7. Виписати в звіт з реєстру перелік усіх установ, які розміщені в районі вашого місця проживання / народження
 
3.8. Виписати в звіт з реєстру характеристику 1 установи з пункту 4.5. а саме перелік культур та сортів насінництвом яких займається, категорії та об’єми реалізації насіннєвого матеріалу.
 
3. Критерії оцінки навчальної практики

Оцінювання студентів відбувається згідно положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 26.04.2023 р. протокол № 10

Оцінка національна
Визначення оцінки ЄКТС
Рейтинг здобувача, бали
Відмінно
Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
90–100
Добре
В загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
74–89
Задовільно
Непогано, але зі значною кількістю недоліків
60-73
Незадовільно
Потрібно працювати перед тим як отримати залік
0–59
  
4. Звітність студента за виконання дистанційних завдань практики
 
  Звіт виконується у зошиті від руки (не друкується) на базі отриманих завдань 
 
За додатковою (незрозумілою) інформацією можна писати у Viber-групу лише в період практики. 
Зразок оформлення звіту
Звіт необхідно підписати: Звіт_Прізвище_курс_група (Наприклад: Звіт_Іванов_1_6) 

Номер групи

ПІБ викладача

Електронна адреса, на яку надсилаються виконанні завдання практики

Дата здачі звіту

Термін проведення практики

Спряжка Роман Олегович

[email protected]

 

 

Макарчук Олександр Сергійович

 

 

 

3

Спряжка Роман Олегович

[email protected]

 

 

Спряжка Роман Олегович

[email protected]

 

 

5  

Шпакович Ірина Валентинівна

i.shpakovich@nubip.edu.ua

 

 

Спряжка Роман Олегович

[email protected]

 

 

7

Дмитренко Юлія Михайлівна

[email protected]

 

 

8-9

Шпакович Ірина Валентинівна

i.shpakovich@nubip.edu.ua

 

 

10

Спряжка Роман Олегович

[email protected]

 

 

 

 


 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook