Іспитом завершився курс "Керівник закладу освіти" ректора Станіслава Ніколаєнка

31 травня 2020 року
     Успішна підготовка керівників закладів освіти є запорукою ефективної організації освітніх процесів у нашій державі. Саме успішним завершенням  вивчення двосеместрового курсу «Керівник закладу освіти» студентами магістерських програм гуманітарно-педагогічного факультету, викладачем якої є професор кафедри педагогіки, ректор університету Станіслав Ніколаєнко, стала екзаменаційна підсумкова атестація з питань організаційно-педагогічних основ управління та самоменеджменту в діяльності керівника закладу освіти, прийняття управлінських рішень, професійних вимог до керівника закладу освіти та його етики.

     Преважна більшість навчальних занять з дисципліни у весняному семестрі проводилася з використанням дистанційних технологій. Не стало винятком і проведення екзаменів. Електронний навчальний курс та сучасні засоби відеозв’язку дозволили організовувати живе спілкування зі студентами одразу як із усієї групою, так із кожним  окремо.

     Головною дидактичною особливістю методики контролю навчальних досягнень професора Станіслава Ніколаєнка є чітка опора на принцип усебічності та диференційованості в діагностиці знань, умінь і навичок студентів, що передбачає застосування спеціально розробленої системи контрольних завдань репродуктивного, реконструктивного та евристичного характерів.

     Такі завдання змушували студентів під час доповіді переходити від теорії до практики, демонструвати і знання з основ управління закладом освіти, й уміння з використання законів самоменеджменту, тайм-менеджменту, прийняття управлінських рішень, планування та контролю, аналізу та розв’язання конфліктів в освітянському колективі.

     Під час відповідей студенти вміло поєднували теорію з практикою, наводили обґрунтовані відповіді, демонстрували стилі поведінки керівника, переконували досвідчених керівників у правильності їх позицій, пропонувала власні творчі та професійно обґрунтовані варіанти рішень поставлених перед ними освітянських проблем, і, як результат, отримували високі оцінки від викладачів.

     Проведені екзамени, хоч і є завершальним етапом у загальному двосеместровому навчальному курсі у формуванні керівника закладу освіти, але на цьому підготовка особистості майбутнього магістра до управлінської діяльності у закладі освіти ще не закінчується і триватиме під час проходження студентами виробничої практики, вивчення навчальних дисциплін у наступному навчальному семестрі та виконання завдань магістерської роботи.

Ігор Буцик,
доцент кафедри педагогіки
гуманітарно-педагогічного факультету

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook